Slik er et omikron virus, som et kart over hvor medlemmene har vært, men der skal vi ikke!

Styret har hatt telefon møte og besluttet å avlyse julemøte på onsdag 89.12.

Formann melder flere forfall p.g.a forkjølelse. Økende antall smittete i Bamble, sannsynligvis at det blir påbud om munnbind i Grenland fra og med tirsdag og de nasjonale anbefalingene, gjorde at beslutning var det eneste riktig.

Vi kommer tilbake når det igjen blir muligheter for å avholde arrangementer på en forsvarlig måte.

Blir vi aldri kvitt korona?.

Først hadde vi Delta, nå har viOmikron.  Det kom nasjonal tiltak fra regjering i dag kl 16:00. Se kursiv tekst under. Styret har hatt møte og besluttet å gjennomføre julemiddagen hvis ikke nye tiltak/ anbefalinger kommer.

Men styret ber om at de som kommer er vaksinert minst med dose nr. 2.

Situasjon følges opp og nye informasjon vil bli sendt ut på mandag hvis det er endring i de nasjonale anbefalingene eller lokal anbefalinger.

Følgende anbefalinger gjelder for hele lande, det med uthevet skrift kan påvirke våre samlinger. 

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.
  • Regjeringen ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe.
  • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.
  • Allerede innførte tiltak som følge av virusvarianten omikron

Tema møte om Bro simulatoren

Det var 12 medlemmer og 2 gjester tilsted, som fikk en fyldig og god gjennomgang av Knut og Leif. Knut gikk igjennom prosjektets bakgrunn og nåværende status. Brukt power point presentasjon som underlag. Presentasjon ble mottatt med akklamasjon og gruppen ønsket tekno gruppen en god  sjøreise videre. Gruppen vil nå avvente BK videre behandling og beslutning i BK – kommunestyre 16.12.21.

Opptak av to nye medlemmer måtte utsettes til neste møte da vi var for få medlemmer tilstede for å kunne gjennomføre opptaket.

Bamble Kommune har skrevet en rapport om Kyst Kulturkvartalet inklusive Cudrios gt 3, denne rapporten finner du ved å trykke på bilde av Cudrio gt 3. Rapport fraTekno gruppen om Bro simulatoren finner du ved å trykke på bilde av rapportens forsiden.

 

 

En lydhør forsamling lytter andektig ti Knut og Leif

Formann takket gruppen for arbeidet og håper på en videre positive behandling i formannskapet og videre i kommunestyret 16.12.21.

MERK ar det er endring på julemøte det er flyttet fra 10.12 til onsdag 08.12. Sjekk aktivitetsplan for våre planlagte møter

Selv vårt orakel innen CV19 virker betenkt, blir det åpnet for samvær uten 1 meter grense?. Styret vet heller ikke det, så de har valgt å avvente åpning for samvær. De vil komme tilbake så snart det løsner. Alle sammen i hele samfunnet venter på at vi skal kunne omgåes uten meter stokken.

Langesund og Omegns Sjømannsforening

Generalforsamling 2021

Nytt styre 2021-2022.

Formann : Lasse Lassen 1 år (GF2022)

Nestformann : Knut Bjerke 2 år (GF2023)

Kasserer : Ola Aas 1 år (GF2022)

Styremedlem : Leif Vidar Hansen 2 år (GF2023)

Styremedlem : Svein Giskemo 1 år (GF2022)

Styremedlem : Per Robert Jøntvedt 2 år (GF2023)

Varamedlem : Tore Hovstø 1 år Varamedlem : Per Sven Berg 1 år (GF2022)

Revisor : Roy Lundquist. 2 år (GF2023)
Revisor : Hans Petter Wærvågen 1 år (GF2022)

Komiteer vil bli valgt/pekt ut av styre og, dette gjelder Huskomiteen, Arrangement komiteen og WEB redaksjon. Kommer tilbake til dette senere.

Pr. i dag 17.03 gjelder følgende  om CV19 i Bamble  kommune, forskriften endrer seg med timers mellomrom, så vi får følge med på Bamble kommunes hjemmesider.

Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Ikke ha flere enn fem gjester i hjemmet. Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs. Arrangementer på offentlig sted kan gjennomføres med et begrenset antall deltakere, og alle bør holde avstand på minst én meter til andre personer.

Det sier seg selv at vi har problemer med å få avholdt en ordinær Generalforsamling, Styret har derfor bestemt at de vil gjennomføre en Generalforsamling som force majeure-begivenhet, Koronapandemien må kunne sies å være en typisk force majeure-begivenhet.

I den forbindelse har i dag 16.03, Formann Lasse sendt ut en E-post til alle medlemmen vedrørende årets Generalforsamling. I disse CV19 tider er det vanskelig å få gjennomført en Generalforsamling på en ordinær måte. Styrets forslag fremstår som en flott måte å gjennomføre GF på. Vi får håpe at neste års GF blir en samling slik alle de foregående 95 har vært.

Leser innlegg fra Knut og Lasse om Croftholmens fremtid. TA 18.01.21

Trykk på link for å komme til innlegget

Ny flott historisk gjennomgang fra Knut Bjerke, finnes under artikler.

Godt nytt, nå er boken tilsalgs, sjekk melding fra Lasse om hvordan du skal gå frem for å få denne boken i din bokhylle.

Bamble Kommunes kultur pris 2020.

Bamble Kommunes kulturpris for 2020 er tildelt Vår Knut Bjerke, vi gratulere og stiller oss i rekken av gratulanter,

Fra Bamble Kommunes facebook sider har vi lastet ned følgende;

I øsende regn fikk vi den store glede å dele ut KULTURPRISEN 2020 til Knut Bjerke i dag. Selve prisen var ett av Marilyn Anne Owens flotte fotografier fra Tangen Fort. Knut Bjerke holdt en fin takketale og priskomiteen bad om at denne ble publisert sammen med bildene fra utdelingen. Her er Bjerkes tale:

«Tusen, tusen takk for denne hederspris fra Bamble kommune og til komitéen som har valgt å tildele meg årets kulturpris. Dette er en pris jeg setter veldig høyt. Selv i min alder vil prisen motivere til å arbeide videre for spennende kulturaktiviteter i kommunen.

Jeg har vel merket meg at det ikke er lett å gi julegaver til 75 åringer. Dette er den perfekte julegave for meg i år! Tusen takk igjen.

Kulturengasjementer i Bamble kommune er omfattende og det er mange frivillige som jobber med kulturaktiviteter på forskjellige arenaer gjennom hele året.

Jeg er derfor veldig glad for denne prisen og jeg må også takke Langesund og Omegns Sjømannsforening som har latt meg fritt få arbeide med lokalhistorie om sjøfarten og kystkultur i mer enn 15 år.

Bamble kommune fokuserer på kystkultur. Dette tror jeg vil engasjere mange, både unge og de noe eldre, for ytterligere frivillig innsats for å fremme den maritime betydning i vår kommune.

Støtte til Kystkultur vil tiltrekke seg økende besøksaktivitet til Bamble kommune. Satsing på denne type kulturaktiviteter vil være omdømmefremmende og øke kommunens attraktivitet for så vel besøkende som turister.

Jeg ønsker Bamble kommune og komiteen – God Jul – og et Godt nytt kultur-år i 2021.»

Under debatten om statsbudsjettet sies det mye rart, men denne tok kaka.

Regjeringen bruker jo milliardene som fulle sjømenn. Tenk alt vi kunne gjort for miljø, rettferdighet og grønne arbeidsplasser med 22 milliarder. De gjør det nå billigere å kjøpe fossilbil og bruker to milliarder på å kutte bompenger, i stedet for å droppe de dyre motorveiene. Det skaper mer forurensning og klimaendringer, sier Une Bastholm, partileder i MDG. 

Heldigvis skjønt vedkommende at hun hadde tråkket over ripa og falt i vannet. Det kom en unnskyldning via Dagbladet.

KORONA

Styret har i møte 30. november besluttet å utsett generalforsamlingen 2020. Denne skal være normalt være gjennomført i januar måned for 2021. Det ble fattet følgende vedtak:

Grunnet Coronasituasjonen har styret i dag, enstemmig vedtatt å håndtere generalforsamling for året 2020, valg og innkommet forslag til lovendring på følgende måte:

Generalforsamling for året 2000, valg på tillitsmenn og behandling av innkommet forslag til lovendring, planlagt til den 29. januar 2021 utsettes inntil ny Generalforsamling kan avholdes på forsvarlig måte i 2021.

Dagens styre fortsetter som et forretningsministerium i den hensikt å ivareta de funksjoner som kreves for å holde foreningen gående. 

Årsberetning, regnskaper/budsjett og internrapporter sendes ut til medlemmene innen januar måneds utgang 2021.

Dette er en ekstraordinær situasjon som er i overenstemmelse med myndighetens anbefalinger om forsamlinger. 

 

 

9. oktober, se en god historie fra gamle dager som vår leder for historisk arkiv, Knut har oversendt, du finner den under bilder og historier, eller ved å trykke på linken for nedlasting –>    Langesund Folkebad.

Alle kan bli sinte, det er lett. Men å bli sint på den rette i det rette øyeblikket, på det rette tidspunkt og med det rette formål – det er ikke lett.

MØTEVIRKSOMHET.

Vi har i foreningen p.ga. Corona nedstengning ikke kunne gjennomført vårt møte program. Det vil være en løgn å si at det ikke har vært savnet. Spise aftene og medlemsmøtene med tema har vært våre samlingspunkt og gjort huset levende.

Styret arbeider med å finne alternative møtesteder for General Forsamlingen (GF), steder som kan ta i mot «all» medlemmene på en CV19 trygg måte.Vi har blant annet et lovbestemt medlemsmøte før GF for å behandle eventuelle forslag til GF.

De ser også på hvordan forslag skal behandles uten at vi trenger være fysisk til stede.

Det er foreløpig kun et forslag om modifisering av lovteksten som er meldt inn, da forslag til endring av lov § skal være styre i hende tre måneder før GF. Andre forslag har 1. måneds frist. Arbeidet med forslag er under behandling i styre og vil bli presentert for medlemmene når det er ferdig behandlet.

VÅR EGEN HELSE.

Nå venter vi alle på en vaksine som skal beskytte oss slik at vi kommer i normal gjenge.

Med vår gjennomsnittsalder på 72 år er vi alle i risikogruppen og vil forhåpentligvis få vaksine så snart den er klar.

Men husk å ta influensavaksinen mens dere venter på CV19 vaksinen.

Bamble kommune starter opp programmet i den nærmeste fremtid. Ett godt alternativ er å gå på Apoteket og ta den der, du kommer inn med engang og slipper å vente på kommunens oppstart.

Litt dyrere er det, men overkommelig, man betaler kr. 290.-, også er det gjort for i år.

HUSKOMITEEN.

Huskomiteen fikk varsel om en vann lekkasje gjennom taket og inn i det innerste lagerrommet. Vannet rant ned nok til at vi måtte gjøre noe.  Men det regne også mengder den dagen, og blåste og ganske kraftig. Når regne ga seg forsvant det akutte behovet for å gjøre noe. Knut B., fikk fjernet det som kunne bli skadet.

Huskomiteen hadde et møte med Ronny Olsen på mandag om hva som kan gjøres for å forhindre at det skjer igjen. Ronny fant det vanskelig å komme med et eksakt råd før tak platene var fjernet. Det var litt uenighet om vi skulle gjøre forhåndsundersøkelsen selv, eller be Ronny om å gjør det, da det medførte klatring oppe på takplatene.

Leder i huskomiteen, Leif besluttet at Ronny tar en forundersøkelse på torsdag og Huskomiteen tar beslutning om det videre arbeidet etter anbefaling fra Ronny.

Ronny er ferdig og vi er klar for de neste høst stormene. To nye takplater og nytt blikk på øst veggen. Rensket takrenne og nedløp på sørveggen, rensket rundt varmekabel.Bra jobbet.

Skåret inn 6 mmm i det gamle panelet
Det nye blikket ble festet til det gamle og TEC7 lagt i sprekken.
Detalj av innfrysingen av nytt blikk
Bly ble lagt inn på sørsiden, åpent inn til isolasjon
Nærbilde av blybeslaget på hjørne av sør-vest

UTLEIE.

Det meldes om jevn utleie i helgene og et firma er leid til å vaske lokalene i henhold til smittreglene, det funger bra i følge Rolf.

Dere må gjerne reklamere for at vi har utleie, med begrensninger på antal personer l lokalet, vi trenger inntekter.

LoOS har fortsatt utleien av våre lokaler i Kongshavnsgate, i august/ september har det vært 3 konfirmasjoner.
LoOS informerer leier om forutsetningene som leier er ansvarlig for, disse følger
Statens smittevernregler og Helsedirektoratets veileder.
Max antall deltakere 20. (Kan fravikes dersom forholdene tillater)
Det er satt opp oppslag i lokalet, Leier skal sette opp ei liste over samtlige deltakere + telefonnummer.

Lokalet skal rengjøres mellom hvert arrangement:

Vanlig vask av gulv pluss spritspray og klut på flater der folk tar som håndtak, bord, stoler, dørlister ol. LoOS har ansvar for at den rengjøring blir utført forskriftsmessig.

Styret har også vurdert på hvilken måte foreningen skal møtes ut over høsten, og har trukket følgende konklusjon.:

En sommer er over og vi hadde et berettiget håp om å kunne åpne ytterligere da Korona var på retur.
Akk ja, hvor lenge var Adam i Paradis?
Siste tiders utvikling og enkelthendelser viser et klart oppsving av smitteaktiviteten, ikke bare i vårt eget land, men også ute.
Såpass at styret ser seg nødsaget til å kansellere møteaktiviteter i «Huset» fra d.d. og inn til videre.
Medlemmene vil bli informert når situasjonen endrer seg.

Besøk av DS Børøysund i Langesund 5 til 7 august.

Litt om DS «Børøysund» hentet fra nettet. Det er et dampskip bygget i 1908 for Trondhjemske Lægtercompagni.[1] Skipet ble sjøsatt og døpt «Odin» 19. juni 1908 og 4. august 1908 var skipet ferdig utrustet ved Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV). Fartøyet ble bygget som en kombinert passasjer-, laste- og slepebåt. Skipet hadde to passasjerklasser: 1. plass (1. klasse) akter, og 2. plass forut. Skipet har postkontor, et stort lasterom og slepekrok og -bøyle.

I 1968 ble skipet kjøpt av Norsk Veteranskibsklub i Oslo, som restaurerte henne. DS «Børøysund» ble i 1989 erklært verneverdig av riksantikvaren, som også har gitt økonomisk støtte, og ble fredet i 2014. Hun er landets eneste passasjerskip med original kullfyrt kjele og original dampmaskin,[5] og er et eksempel på den nordnorske lokalbåten. DS «Børøysund» fremstår i dag slik hun gjorde den siste tiden i Vesteraalens Dampskibsselskabs eie, og benyttes til utflukter og utleie. Skipet har Oslo som hjemmehavn, og har fast kaiplass nedenfor Akershus festning. Den 6. juni 2008 ga Posten ut et frimerke der DS «Børøysund» er avbildet.

Langesundfjordens Kystlag og LoOS var vertskap for besøket,  torsdag og fredag var det åpent skip med godt besøk fra gamle sjøfolk.

For mannskapet ble det gitt orientering fra Sjømanns foreningen og kystlaget på sjømanns foreningens hus og Lunsj hos kystlaget på Tollboden.

Lasse ønsket velkommen og Knut fortalt om LoOS, Langesund og Langesunds fjorden. Fra Kystlaget ble det rengjort for lagets arbeid med kystkulturen.

Endring på møteplan 2020,

21.10 blir blir et samarbeidsmøte med Langesundfjordens kystlag. Vi kommer tilbake med mer info når den tid kommer.

Minner medlemmene på at det er ledige timer på Turist service, Kontakt Petter på  petter.jorgens1@gmail.com hvis du kan tenke deg å ta en vakt.

Petter har sendt ut  informasjon til de som har sagt ja, (se under).Det er viktig at flere av vår medlemmer tar et tak, vi trenger turist service i Langesund. I corona tidene er det viktig at vi rettleder vår gjester, slik at de kommer tilbake.

1.       Langesund Turistservice åpner Turistkontoret i morgen kl. 1100. Kontortiden i år er fra kl.1100 til 1600. Siste åpningsdag er 15.august.

2.       Smittevernreglene er oppslått opp på veggen i Turistkontoret. Det er viktig at reglene følges nøye. Studer reglene og følg anvisningene som er gitt.      Alle skal vaske seg med «antibac» før de kommer inn i lokalet.
3.       Det blir ikke Øyhopping i år som i fjor. Det er kun Langesund – Helgeroa-ferga – «Skjæløy II» som er i drift fra 24. juni. Se egen rutetabell på nettet.
4.       Det blir en rute med passasjerbåt med plass til ca. 30 passasjerer som skal gå fra Langesund til Havparadiset på Havsund med anløp flere steder også på Langøya. Se rutetider på nettet.
5.       Det er tilbud om maxi-taxi fra Havparadiset til Stathelle og Langesund for NOK 100,- pr person gitt at det er 8 personer i taxien. Se egen info fra Bamble 2025. Det finnes et nytt kart over Bamblekysten. Det er gratis så langt det rekker.
6.       Gamle E-18 kan nå rimelig trygt benyttes av sykkelturister fremdeles med stor varsomhet.
7.       Toget som skal trafikkere fra Torget i Langesund via Stathelle – Grasmyr og retur til Langesund skal stoppe utenfor Turistkontoret. Vi kan dele ut Fjord-Line nett med barneleker til barnefamilier. Ved utdeling av nett skal vaktene ha på seg hansker.
8.       Det tyder på at rommet med dusjene og vaskemaskin og tørketrommel ikke blir åpnet i sommersesongen. Toalettene blir åpne.
9.       Bank-terminalen skal rengjøres etter hvert bruk.
10.   Ta kontakt med Nils Linna – se telefonliste på oppslagstavle – dersom det er noe som mangler på Turistkontoret.

Fra Knut Bjerke har redaksjon mottatt:

Hei,
Jeg har i dag pyntet på graven i god tradisjon. Se vedlagte bilder. Selv om det i år ikke blir fremmøte og tale blir våre sjøfolk hedret på en verdig måte. Sten-bautaen på kirkegården skal minne om de sjøfolk som fant sin grav i sjøen og aldri kom hjem til familie og slekt.
God 17 mai til alle!

På min kalender som har et visdomsord for vær dag står det på 17 mai:

En stille klem sier mer enn tusen ord.

Slik er det dessverre ikke i disse korona dager. Men vi får ta de muligheten vi får, til og gi vær andre noen gode ord på veien, når vi treffes eller på telefon og Facebook.

Styret har hatt telefon/mail konferanse og slik det ser ut nå vil også vårt arrangement på 17 mai bli avlyst. Skulle det være slik at medlemmer mener at det tar seg gjennomføre, ta da kontakt med Lasse

Dagens dont, Formann-hus med egen Nilfisk høytrykks-spøyte og assistent har i dag vasket gjerdet og de aller fleste veggen på huset, om assistent skal si det selv, det ble bra. Men det trengs noen nye gjerde stolper og ett strøk, med maling. Det blir nok en dugnad på ettersommeren med maling av gjerde. Nye stolper vil bli bestilt av huskomiteens hoff leverandør, Thor N.

Assistent hovedjobb var og holde alle skuelystne vekk, og ta bilde av Flormann-hjus i arbeid, det ble en rolig dag for assistenten.

Kjære venner, sjøulker og annet folkeferd fra Langesund og omegn.

Lite har endret seg m.h.t. retningslinjer for aktiviteter og vi kan ikke annet gjøre enn å følge opp disse. Langøyaturen onsdag den 29. april må derfor beklageligvis også avlyses.. Håper at alt står bra til med alle våre medlemmer.

Vold  27 april. 2020

Hilsen formann Lasse.

Korona viruset fortsetter med sitt, møte reduserende liv.

Fra Formann Lasse har vi mottatt følgende:

Som dere sikkert forstår må vi fremdeles være i «korona» karantene når det gjelder møter og sammenkomster, det betyr i første omgang at møtet 1.april med Ove Mellingen er avlyst. Jeg vil komme tilbake med nytt om våre møter så snart det skjer endringer. Ta vare på hverandre og hold dere friske.

Formann Lasse Lassen. Vold 30.mars 2020.

Hei og god dag i disse korona tider. 

Dette er en tid hvor alt går i fjorten dagers sykluser. For å få et perspektiv har jeg nå begynt å legge opp medisinene i to ukes kassetter  når de er tomme, har det gått fjorten dager,  og jeg kan begynne på ny periode. Hjemme karantene, frivillig, pålagt er den store snakkisen, vi får håpe at vi ikke har noen som er smittet. At noen av våre medlemmer skal bli smitte er vel  uungåelig, men vi håper at alle «står an av» som de sier nord på.

For mange av våre medlemmer er vel ikke fjorten dager, i en slags karantene noe nytt. Det er vel medlemmer som har hatt en tur fra PG og helt rundt med supertankerne, da ble det jo lengre tider i sjøen enn fjorten dager. Så da tar vel vi en måned eller lengre, som en mild form for karantene.

Hvis vi kjenner noen medlemmer som trenger hjelp til handling av matvarer eller andre oppgaver, håper vi at dere tar kontakt og tilbyr hjelp.

Facebook side for medlemmene.

Redaksjonskomiteen har åpnet opp gruppe på Facebook som heter «Langesund og omegns Sjømannsforening«. Denne er tenkt å være et supplement til vår hjemmeside, som er hovedplassen for alle internett kommunikasjon mot våre medlemmer. Så godt som alle medlemmene har e-post adresser og vil derfor kunne gå på internett og åpne hjemmesiden, derfor er det vår hovedside.

Men ikke alle har en Facebook side slik at de kan gå inn for å se hva som står på Facebook siden til LoOS, pr dd er det 20 av LoOS medlemmer som er medlem av gruppen. Kun medlemmer av LoOS kan bli medlemmer av Facebook siden. Vi ønsker selvfølgelig at flere av LoOS medlemmer blir medlem av Facebook gruppen., Men det er ikke nødvendig, for å få informasjon om klubben, all vesentlig info vil bli lagt ut på hjemmesiden.

De av våre medlemmer som er på Facebook, kan gå inn og be om og bli medlem av LoOS Facebook side. De kan da skrive inn, poste og sende meldinger på denne siden.  ALLE som er på Facebook kan lese på siden.

Vi ser at dere som er medlemmer av gruppen, invitere andre til å bli medlem av gruppen. De blir avvist, grunn til dette er at vi ikke ønsker å være en publiserings side for alle, kun for de som er medlem av gruppen, som sagt tidligere ALLE kan lese det som står på siden.

Et godt eksempel på hvordan siden kan brukes er Knut B. innlegg om den nye losbåten, flere av den typen fra dere som er medlem av LoOS og er på Facebook.

For å kunne publisere på hjemmesiden vår vil dere måtte gå via redaksjonskomiteen.

Er det spørsmål ta gjerne kontakt med Redaksjonskomiteen, Leif V., Bjørn R., eller Tor Alrik.

Corona virus

Bamble kommune har valgt å stoppe all møtevirksomhet. Styret i LoOS følger dette rådet og avlyser spiseaften 18 mars.


Fra Formann Lasse har vi mottatt følgende:

Kjære Venner, Sjøulker og annet folkeferd.
Onsdag den 18. mars kl.19:00 arrangerer vi igjen spiseaften på «Huset». Festkomiteen serverer erter, kjøtt og flesk med nogo attåt.
Maten serveres kl. 20:00.

Dresskoden har intet forbud mot å bruke slips. Underholdning ved  bordet er både fritt og ønskelig fra alle.

P.S: For å ha kontroll på matinnkjøp ber vi om at du melder deg på til Nils Helge Nilsen nils.helge.nilsen@online.no eller mobil 47644477 innen tirsdag den 11. februar.

Vi vil passe ekstra godt på i forhold til Corona19, men foreløpig følger vi rådene fra myndighetene og satser på en velykket spiseaften.

Tema aften på «Huset» onsdag den 4. februar 2020 handlet om hvalfangst.

Vi hadde besøk av  Tore Simonsen formann i Tønsberg Sjømannsforening. Han fortalt om da han som 15 åring + 2 dager mønstret på hvalfangst. Han hadde med bilder og film som viste livet på hvalfangst, eller den første olje alderen som han kalte perioden med hvalfangst. Han dro ut i 1960 og hadde den siste turen i 1965. Foredraget var fengende og det ble veldig godt mottatt av 20 talls medlemmer, som lyttet og spurt. Tre av våre medlemmer hadde vært på hvalfangst vært på hvalfangst og ga uttrykk for at de kjente seg igjen. i Tores foredrag.

Foredraget  ble avsluttet med at han gikk litt innom den andre oljealder, som han hadde vært med på, livet i Nordsjøen.Begge epokene hadde vært nødvendig for vår velstand og særlig den andre oljealderen, og han reflekterte over det at man trodde man bare kunne stenge igjen olje kranene og oppretteholde livsstil og levesett. Han opplevd masse misforståelser blant folk om både hvalfangst og oljen i Nordsjøen, og mente at vår generasjon har en plikt til å opplyse om disse to epokene og deres betydning for norge.

Viktig informasjon til medlemmer som er etterkommere etter våre krigseiler,

Vi har mottatt fra aktive Fredsreiser en invitasjon til etterkommere av krigseieler. De arrengere tur og samlinger for å hedre våre krigsseiler. Trykk på bilde for å få opp et hele dokumentet. De enkelte må selv ta kontakt med Aktive fredsreiser for påmelding og dekker selv kostnadene.

LoOS, vi er nå på Facebook, dette er et supplement til vår hjemmeside, du finner linken under kategorier.

Medlemsmøte 5 februar

Medlemsmøte 5 februar var et tema møte, det startet som vanlig opp i salongen, Formann Lasse ønsket velkommen. Der etter tok vi opp et nytt medlem, Mareno Pettersen, han var foreslått av Leif V. og Pål, han har bakgrunn som kokk og Stuert. Han blir en god ressurs for foreningen, og han er hjertelig velkommen i LoOS.

Videre hadde vi hadde besøk fra Bamble Kommune ved Høgne Skøld som er kommunens ansvarlig i prosjektet nye U-skole på Grasmyr.

.

Han fortalt om utbygning på Grasmyr, en U-skole for hele kommunen. Det ble vist tegninger og gitt en god informasjon om hvorfor, hvordan og hvilken skole vi vil få.

.

Han viste også til en link hvor vi kan følge utbyggingen det tas et bilde pr. 10 min BYGGEKAMERA Gå inn på linken og følg med mye skjer på Grasmyr.

Da ble GF 95 januar 2020 en flott og verdig samling. Årsberetningen og bilder fra GF og festen er lagt ut, årsberetningen  er godkjent og underskrevet av Leif V. Hansen og Knut Bjerke.

Knut Bjerke ble valgt til nytt  æresmedlem etter forslag fra Svein Erik H. Nilsen.

Valgene til styret ble som følger, Formann ble valgt etter skriftlig votering, 32 stemmer for og ingen i mot. Resten av styret ble valgt med akklamasjon.

Funksjon Navn Valgperiode
Formann Lasse Lassen 2 år
Nestformann Per Flåthe 1år
Kasserer Ola Aas 2 år
Styremedlem Leif V. Hansen 1 år
Styremedlem Knut Bjerke 2år
Styremedlem Svein Giskemo 2år
Varamedlem Thor Næss 1 år
Varamedlem Nils Helge Nilsen 1 år

Der finner referater og oppsummering under Kategorier –>Referater. Bildene under Bilder og Historier. Høyre side på hjemmesiden.

Møteplan for 2020 er nå ferdig.

Du finner linken til den komplett møteplan på høyreside, vi vil reklamere for noen av samlingen, 05 februar kommer det folk fra kommunen som fortelle om utviklingen på Grasmyr,

Så kommer formann i Tønsberg Sjømannsforening Tore Simonsen og forteller om den hvalen vi spist på møte 19 februar.

1 april kommer Ove Mellingen fra TA og forteller om «april spøker i pressen».

Tur til Langøya og reker og utsjekking av Nordsiden ligger på plan 29 april, litt vær forbehold.

Så arbeider vi med en tur til Fredrikstad sjømannsforening med damer, Strømstadfergen og hjem via Fredrikstad og Moss, det skjer 09 september.

Alt dette får du en sjanse og være med på i tillegg til våre fantastiske spiseaftener, møtt opp det er alltid hyggelig når vi er samlet.

Medlemsmøte onsdag 8 januar.

Godt besøkt møte. Formann orientert om den forestående generalforsamling den 95 i rekken. Det ble videre tatt opp to nye medlemmer. Georg M. Andersen fra Herre og Gunder Tande Sandersen fra Stathelle. De ble behørig stemt over og er nå medlemmer av vår forening, velkommen skal de være.

Onsdag 8 januar kl 19:00 innkalles det til medlemsmøte.

Kjære alle medlemmer

Høytiden er overstått og hverdagen er «back to normal»

Foreningen har da fornøyelsen av å invitere medlemmene til medlemsmøte/sosial samling uten agenda onsdag den 8. januar 2020 kl. 19:00

Følgende skal dog behandles, info om GF som er det neste møte vårt, og opptak av nytt medlem:

Georg Mangår Andersen, pensjonist, sjømann med fartstid fra hvalfangst.

Anbefalt av Tor A. Dahl, Jan Erik Vidvei og Lasse Lassen

Gunder Tande Sandersen, Førstegangstjenesten på Knm Stavanger Anbefalt av Leif V. Hansen og Tor Alrik Dahl

NB: Som kjent så pålegger våre lover oss å avholde skriftelig avstemning i opptakssaker, og videre at det kreves at minimum 15% av medlemmene stemmer. Så derfor; møt opp på onsdag for å stemme.

Kjære  alle medlemmer.

Formannen takker for hyggelig samvær i «Huset» og interessante prosjekter i året som er gått.

Og de beste ønsker for året som er kommet.

Godt nytt år.

Et godt nyttår og takk for det gamle året, fra WEB redaksjon, vi ser frem til et år med mange historier for deling på hjemmesiden.

 Vår alltid tilstedeværende leder for biblioteket og samlinger av gamle minner, Knut Bjerke, kom med et innspill på en flott historie fra Jan Lund Tangen.

Historien om losen Gottfred Olsen som hendt for hundre år siden, ved å trykke på bilde kan du lese denne dramatiske historien fra en stormfull desember natt 1919.

WEB redaksjonen ønsker alle våre medlemmer med familier en riktig god jul og et godt nyttår.

Som en liten påminnelse om at verden går videre tar vi med denne historien hentet fra et tidsskrift om sjømenn helse.

Fotografiet  er tatt om bord i barken Viva fra Arendal. Ifølge seilingslistene til Lloyd’s seilte den fra byen Newcastle i New South Wales i Australia 13. oktober 1913 og anløp Callao i Peru 7. januar 1914. Barken hadde et mindre uhell på vei ut av havnen, og dette kan ha vært årsaken til den lange seilasen. Dersom datoene i seilingslistene stemmer, hadde mannskapet på julaften altså tilbrakt over to måneder til sjøs og hadde ennå to uker igjen før de kunne komme i land.

Mer vet vi ikke. Men ut ifra bildet kan man forestille seg at sjømennene, noen av dem svært unge, har gjort det de kunne for å skape julestemning – med juletre laget av det de hadde for hånden.

Kanskje hadde de klart å legge til side litt ekstra mat til selve julekvelden, selv om kosten ellers var mangelfull. Livet om bord var farlig, med hardt fysisk arbeid og stor risiko for å bli påført tropiske infeksjoner, mangelsykdommer, arbeidsskader og tidlig død. Julehøytiden bød kan hende på et hyggelig avbrekk fra daglige rutiner, men hjemlengselen var sikkert stor.

Det var nok viktig for sjøfolk å være i land på julaften, selv om de ikke kom seg hjem. Den første norske sjømannskirken ble innviet i Leith i 1864, og for Sjømannsmisjonen var det en viktig del av arbeidet å arrangere julefeiring. Medlemmene hjemme i Norge gjorde et stort arbeid med å lage og sende julegaver, som ble delt ut på festene.

Vårt tradisjonelle julemøte ble gjennomført 11.12.

Jørn sammen med sitt byssemanskap serverte utmerket svineribbe, medisterkake, pølse med nydelig hjemmelaget surkål og annet tilbehør til tross for en noe «kranglete» kombidamper.

Trygve T. ønsket velkommen og Leif V. takket  for maten. Alf og Ragnar bidro med gode historier så det det var en veldig fornøyd og mett gjeng som var med på årets siste spiseaften.

 

 

 

Møte 27.11.19 var Temamøte med tittel Sjøen og Sjølivet.

Knut Bjerke holdt et kåseri med temaer fra sjøen og sjølivet. Historisk Arkiv har som kjent mange historier om sjøfolk fra Langesund og omegn og deres opplevelser på havet. Knut tok fortalt om tre sjøfolk fra Langesund som hadde vært ut under krigen. Disse var Håkon Zacariasen, Ragnald Hansen og Martin Svendsen, en ut flyttet Langesund gutt som seilt på amerikanske skip, som kaptein under den andre verdenskrig.

Han fortalt også om H.P. Jacobsens rederi. og deres liv og levne i Langesund. Rederiet H.P. Jacobsen & Co. Startet sin rederivirksomhet ved innkjøp av seilskip bygget i tre. I løpet av de første årene av rederivirksomheten anskaffet rederiet en rekke skuter. Rederiet klart overgang til damp p.g.a H.P. Jacobsen forståelse av skipsfarten.

Han var en sentral person i Langesund som både var med å grunnlegge det ”moderne” Langesund Mekaniske Verksted og med å etablere et etter datidens målestokk i Norge, et stort rederi i en omskiftlig tid hvor omstilling og nytenkning var nødvendig.

Hvis du ønsker å fordype deg kan du åpne linken til Knuts foredrag eller kontakt  Knut for enda dybere dykk, det finnes mye godt å se igjennom og lage gode historier om.. Det var nærmere 30 medlemmer tilstede, denne typen foredrag interesserer vår medlemmer, WEB redaksjon utfordrer at flere kan holde foredrag på tema kveldene, Link til presentasjonen, for å lese sett den i presentasjonsmodus.

.

Det ble også en kort orientering om LOS300 som er 300 års jubileet for los-virksomheten i Norge. Sjømannsforeningn og Langesundsfjordens Kystlaget er med i et eget prosjekt for å markere 300 års jubileet for losene på en verdig måte. Fra sjømannsforeningen deltar  Knut og Jan Willy i Styringskomiteen.

Historisk Arkiv

Den 20. november fikk Sjømannsforeningen installert moderne datautstyr i vårt Historiske Arkiv. PC, printer, skanner og god inter-nett tilgang vil bidra til at elektronisk registrering av vårt arkiv kan fortsette på en effektiv måte i egne lokaler. Knut Bjerke og Per Flåthe har vært pådrivere for at foreningen skulle få et moderne elektronisk system for registrering av verdifulle historiske kilder. Bamble kommune har støttet tiltaket som et kulturprosjekt, Langesund Turistservice bidrar med støtte og styret har bevilget midler til prosjektet. Har du en historie eller bilder som det kan være godt å ta vare på, kontakt Knut, så kan han scanne materialet inn på vårt elektronisk arkiv. Det er dekket via flere backup og vil derfor være oppbevart for «evig»

Hvalkjøtt aften igjen en suksess.

Mange tok seg tid til en aften i hvalenstegn. Som alltid hadde Stuert Jørn og Nils Helges brave krigere gjort en god jobb. Det ble spist så gryten omtrent var skrapet rein. Historier ble fortalt og det ble drukket så bartenderen og kasseres hadde det stor glimte i øyne.

Før vi gik ned i messen for å spise ble det avholdt et medlemsmøte i foreningenslokaler i andre etasje. Der ble det tatt opp to nye medlemmer, Malvin Nossen og Terje Svein Valmestadrød. Det ble stemt med lapper og de ble enstemmig tatt opp i foreningen. Velkommen til Malvin og Terje, håper vi får se de på neste møte.

Medlemsmøte og Spiseaften på «Huset» onsdag den 13 november 2019 kl. 19:00

Formann og arrangement komiteen med Leder Nils Helge og stuert Jørn ønsker alle velkommen til, Medlemsmøte og Spiseaften på «Huset» onsdag den 13 november 2019 kl. 19:00. Det serveres hvalkjøtt med nogo attåt.

Medlemsmøte vil bli holdt fra kl. 19:00 til kl. 20:00.
Agenda: Behandling av medlemsøknader fra Malvin Nossen og Terje Svein Valmestadrød.

Maten serveres kl. 20:00

Dresskoden har intet forbud mot å bruke slips eller sløyfe.
Vel møtt på onsdag.
Hilsen Lasse.
P.S: For å ha kontroll på matinnkjøp ber vi om at du melder deg på til Nils Helge Nilsen (nils.helge.nilsen@online.no) eller mobil 47644477 innen mandag den 11. november.

Formann Lasse blir fraværende f.o.m. lørdag den 9. november t.o.m. mandag den 2. desember.

Sorgens dag for Formann i Huskomiteen?

10.11. falt litt av arbeidsbyrden av skuldrene til huskomiteen, kastanjene falt for aboristen hender. Formann Hus var tilstede med gråt i øyne og tok bilder av vårens vakreste trær og høstens verste arbeidsgiver, løv og kastanjer hele tiden.

Her bildene er tatt av Formann Hus. Mens han sang «mens kastanje blomstrer i tuppen street»

Referat fra møte 30.10.19 Sang, mat og ledsagere – Stor suksess

Onsdag 30, oktober var det festaften i Sjømannsforeningens nye lokaler. Spisesalen var dekket til 50 personer. Med kun 2 forfall, ble det totalt 48 personer i lokalet. Det var rekeaften med damer og med sang og musikk. Klikk på bilde hvis du ønsker større bilde.

 

 

 

 

For en stemning det ble i lokalet. Fest-komitéen med Jørn i spissen hadde sørget for blodferske, nykokte, lune reker rett i fra havet.

 

 

 

 

Til rekene var det fersk loff og en masse godt tilbehør. Det manglet heller ikke på drikke til maten. En stor takk og honnør til Festkomiteen.

Etter takk for maten talen med den legendariske kommentaren «Maden va da edanes!», spite sanggruppa opp.

Det var annonsert på forhånd to trubadurer, men det dukket opp 4 så vi fikk oppleve en fantastisk fin gruppe av gitarspillende og syngende trubadurer.

En stor takk til Roy, John, John og Jan. De fikk raskt med seg et entusiastisk og engasjert publikum som sang av full hals. Når John avsluttet konserten med Erik Bys vise om «Vår herres klinkekuler», var det tyst i lokalet. Etterpå var det kaffe avec og sammenkomsten fortsatte med et entusiastisk publikum i festmodus.

Tekst og bilder fra Knut og Lasse.

Møte 16.10.19 Stillehavs øster, Foredrag ved Jan Erik Tangen

Et meget godt besøkt møte med over 30 medlemmer tilstede. Jan Erik Tangen gikk gjennom opprinnelse og utbredelse, Han har kartlagt bestanden av Stillehavs østers langs telemarks kysten, gjennom flere år på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark.

Det var skremmende og se hvor mye det var og hvordan de spredde seg på de årene han har drevet kartlegging. Stillehavs øster er å regne som spesialavfall når de plukkes på land, og de er så langt ikke særlig kommersielle verdi som mat. DE kan brennes og da blir de kalk, noe for Norcem som trenger kalkstein i sin produksjon?

 

 

 

 

 

 

 

På medlemsmøte før foredraget ble Roar Halvorsen tatt opp som medlem, vi ønsker ham hjertelig velkommen til vår forening.

Onsdag 2.10 var det Bacalao aften og det var igjen en aften for de gode minner, og selvfølgelig oppbyggelige historier

Nils Helge og Rolf var sjefer med bravur på bysse golvet i Jørns fravær. Den gamle sjefen for servering følt et sterkt behov for å takke for innsatsen.

Vårt medlem Leif Kristian Lauritsen fortalte historien om Jakten «Christine» som ble bygget som seil-jakt ved Kinsarvik Båtbyggeri i Hardanger i år 1875. Han fortalt historien og overrakte et bilde av båten. Se egen artikkel med historien slik Leif Kristian har skrevet den. Trykk på bilde for å gå til historien om Christine.

 

Møte onsdag 21,08 kl 18:00, tur til Langøya, referat er lagt ut.Trykk på link.

 Turistvert 2019

Da er sommerferien over for de aller fleste, noen vakter gjenstår på Turistservice i Langesund. Petter Jørgensen som dra hovedjobben, med vaktlistene, har i tillegg laget en flott oversikt, over hvem som har bidratt fra de forskjellige foreningene, den viser at det dekkes sin over 1330 timer totalt. LoOS bidrar bidrar med 346 timer. Det kommer nok en evaluering fra gjengen som holder Turist service igang i løpet av høsten.

Redaktøren for WEB siden hadde selvfølgelig ikke orden i kalenderen og befant seg i innlandet, ved Mjøsa`s bredder, noen har et søsken barn på Gjøvik, Redaktøren har oldebarn på Gjøvik.

Han måtte på «bygda» for å hente inn reserve. Ass- redaktør Leif Vidar Hansen stepet inn, så LoOS holdt plassen på vaktlisten.

Fredag 17 mai

Åpent hus, med kafe og kaker. Det var godt med besøk på huset etter borgertoget, kafe og kaker ble fortært og praten gikk. hyggelig samvær med medlemmer og gjester. All ære til Helge, Rolf og Jens som stelt i stand og ryddet etter samlingen. 

Minneseremoni i 2020 i forbindelse med 75 årsdagen siden krigens slutt.

Bildet er hentet fra dagens PD, der vi også finner et innlegg fra Ordfører Halgeir Kjeldal om større minneseremoni i 2020 i forbindelse med 75 årsdagen siden krigens slutt. Vår historikker Knut Bjerke arbeider med en historisk artikkel om falne sjøfolk i Bamble. Når den er ferdig i løpet av året, vil den bli lagt ut på vår hjemmeside.

Forhåpentligvis blir Sjømannsforeningen i Grenland involvert i arbeidet med markeringen av 75 år siden krigen ble avsluttet. Medlemmer av våre foreninger omkom på sjøen mellom 1940 og 1945.


Torsdag 2 mai, fikk vi besøk fra Fredrikstad sjømannsforening

Knut Bjerke var vert under besøket. Fredrikstad sjømannsforening ble ved ankomsten ønsket velkommen av Lasse og Knut og ledsaget til Langesundsfjordens Kystlag hvor det var omvisning og kjøring av FM motorer. Omvisning i Cudrio og visningen av motor samlingen til Kystlaget skapte stor entusiasme for gutta fra Fredrikstad, FM motorens hjemby.

Lasse og Knut tok der etter gjestene opp til vårt hus, hvor Rolf, Helge og Svein sto klar med kafe og wienerbrød. Det ble en omvisning på huset og Knut gikk gjennom vår historie. Det ble utvekslet historier og minner. Fredrikstad sjømannsforening overrakt sin jubileumsbok til LoOS og de fikk vår chrest. Nye vennskap ble knytt og flere av deltakerne ga uttrykk for at de ville komme tilbake til Langesund på ferie.

Besøket ble avsluttet på Victoria hvor Fredrikstad sjømannsforening hadde bestilt lunsj.

Bilde kavalkade Besøk fra Fredrikstad Sjømannsforening

Onsdag 8 mai Kl 1930 hadde vi besøk fra Frisk Bris m/Henning Weider 

Henning Weider fra «Frisk Bris» Bamble kommunes program for å hjelp de som sliter med å komme igang etter sykdom og arbeidsløshet. Henning Fortalt om prosjekt og de resultater det har gitt for enkelt person og for samfunnet. Oppmøte bar dessverre preg av at vi er midt i våronna og båtpussen.

Sommerferie.

WEB redaksjonen vil holde medlemmene oppdatert igjennom hele sommeren.

Onsdag 21 august.

Oppstart på høstens program vi arbeider med å få til en tur til Langøya. Vi kommer tilbake med detaljer i god tid før møtet.

Langesund og Ohegns Sjømannsforening hjemmeside

Vi er stolte over å kunne presentere foreningens hjemmesider på Internett. Første utgave av sidene ble lagt ut 11. mai 2007. Sidene er i stadig utvikling – både tematisk og i omfang. Ultimo april 2014 gikk websidene over til en ny publiseringsløsning. Dette for å sikre nødvendig teknisk driftsstøtte til sidene i årene framover. I løpet av April/mai 2019 vil det foregå diverse arbeid på hjemmesiden for å gjøre denne sikrer i forhold til hacker, WEB redaksjon

Trygve Thorstensen har hatt redaktør ansvaret i hele perioden. Nå har han bedt om avløsning og styre har akseptert dette og utnevnt en redaksjons komite bestående av Bjørn Reime, Leif V. Hansen og Tor Alrik Dahl. De har besluttet å la redaktøransvaret gå på rundgang, Tor Alrik Dahl blir ansvarlig redaktør for den første perioden. De vil være avhengig av godt stoff om sjømennenes liv og arbeid, i dag og fra gamle dager, alt stoff som mottas vil bli behandlet i redaksjonskomiteen, før det legges ut. Vi mottar både skriftlig materiale på papir og på E-post med stor takknemlighet.

Benytt gjerne «Lesernes meninger» eller tipsskjemaet!

Formålet med hjemmesidene er, åpent og for all verden, å presentere vår forening, dens historie og aktiviteter.

Det er stor interesse for vår maritime historie. Redaksjonen ser det som svært viktig å formidle denne historie og derved hvilken betydning sjøfarten har hatt for utviklingen av vårt område. Det er vår intensjon at hjemmesidene skal bestå av en variert meny slik at vi oppnår formålet. Jfr foreningens Lover § 1 Formål/Krav, siste ledd:…»virke for å bevare og utbre kunnskap om lokal og nasjonal sjømannshistorie».

JUBILEUM!
Som nevnt ovenfor ble første utgave av Sjømannsforeningens hjemmesider publisert 11. mai 2007. Det er mao 10 år siden i disse dager, og vi jubilerer. Se egen artikkel der vi gir et lite tilbakeblikk.

Jubilanter: Vi har nå opprettet en ny spalte under AKTUELT der vi skal legge inn hvem av våre medlemmer som runder år. Vi er avhengig av at alle som vet om når medlemmer runder 70 – 80 -90 år gir oss i redaksjonen et signal om det noen dager i forkant.

Så klikk dere fram og bli kjent med sidene. Vi ønsker oss tilbakemelding fra leserne! Benytt gjerne «Lesernes meninger» eller tipsskjemaet!

Vennlig hilsen webredaksjonen.

UTLEIE AV LOKALER. Vi har gleden av å meddele at vi leier ut våre nyoppussede lokaler i Kongshavnsgate 7, 3970 Langesund. Lokalene egner seg utmerket til sammenkomster ifm bryllup,dåp, konfirmasjon, jubileer etc for inn til 48 personer. Les mer om tilbudet ved å klikke  her utleie-sjomannsforeningens-lokaler-1-2-2

Hvis du vil vite mer om Huset vårt og dets historie, kan du lese mer under fanen «Om Foreningen/Historikk».

Lytt til radio: Velg ditt NRK radioprogram ved å klikke her.

 


gamle_langesund_kongsmannsaasen
Originalen av ovenstående bilde er en akvarell malt av kunstneren Karl Reynold (1870-1918) fra Porsgrunn. Bildet er malt i 1914 og var med på Langesunds stand på Jubileumsutstillingen 1814-1914 i Kristiania samme år. Les mer om bildet på siden «Historikk».