Referat og bilder fra jubileumsfesten.

Gamle Oksøy» ble møtt av en båtkortesje på Langesundsbukta. Vår formann Lasse Lassen stilte med sin Furuholmen lystyacht som ble bygd i 1962. klikk på bildene for å få større bilde.

Det var åpent skip fra Gamle Oksøy klappet til kai kl. 13.00 til kl. 17.00. Båten har vært på reise kysten rundt fra Vardø til Halden, og det har aldri vært så mange besøkende om bord som i Langesund. Mannskapet med losdirektør og losoldermann sa dette var den beste mottagelsen de hadde fått på hele turen.

Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Kystlaget og Sjømannsforeningen. Omvisning på Cudrios losutstilling ble veldig positivt kommentert av både ordfører og alle inviterte gjester.

Det var 40 inviterte gjester til lunsj på Victoria Gjetgiveri med taler av ordfører, losdirektør og losoldermann i Grenland.

Dag Holmer gav en interessant orientering om lostjenesten gjennom trehundre år og om selve markeringen av jubileet i Langesund og boka som ble utgitt i den forbindelse.

Etter lunsj tok Roger Normann oss med på en rusletur i byen og orienterte oss om de forskjellige stedene hvor losene har holdt til. Turen endte opp i huset hvor den berømte Langesundslosen Peder Brynhildsen eller Langesunds Terje Viken bodde. Han fikk borgerdådsmedaljen i sølv i 1841 av svenskekongen Oscar 1 for heltemotet han viste under Napoleonskrigen ved å ro/ seile til Danmark for å hente korn og senere frakting av grunnlovsutkastet fra Ålborg til Stavern(kan lese mer om Bryhildsen i foreningens «Historiske godbiter»). Det etterkommere av Skougaard som eier huset i dag.

 

Kvelden ble avsluttet med åpent hus i Kystlaget med servering av pizza og godt drikke.

I 1720 ble det norske losvesenet etablert. Følgelig var 2020 det året da Lostjenesten skulle feire sitt 300-års jubileum.

Roger Normann har laget en utfyllende artikel om losvesenet, trykk på Roger og få opp artiklen.

På en rekke steder langs norskekysten, også i Langesund, ble det i samarbeid med Kystverket og Kystverksmusea, lagt opp til storstilt jubileumsmarkering. Hovedelementet i markeringen var at Kystverksmuseas museumsbåt, M/S Gamle Oksøy, skulle gjennomføre en jubileumsseilas langs hele norskekysten, fra russergrensa i nordøst til svenskegrensa i sørøst (fra Vardø til Halden).

Jubileumsseilasen skulle gjennomføres i to etapper: I juni skulle det seiles fra Vardø og ned til Bergen, mens det i august skulle seiles fra Halden til Bergen. I løpet av jubileumsseilasen skulle Gamle Oksøy besøke 35 forskjellige havner. Under havneoppholdene var det lagt opp til forskjellige arrangementer og muligheter for publikum til å besøke Gamle Oksøy og se den losutstillingen hun bringer med seg på seilasen.

Dessverre, på grunn av «coronastormen» i fjor sommer, måtte hele opplegget utsettes til i år. Men, den 14 august starter den «sørlige» jubileumsseilasen med et arrangement i Halden. Hit til oss i Langesund kommer Gamle Oksøy midt på dagen den 21. august.

Seilasen blir filmet minutt for minutt og publikum kan følge med via nettsiden www.los300.no . Her ligger program for Langesund.

Dette skal skje under besøket:

Lørdag 21 august, mellom kl 1200 og 1300: En «flotilje» av klassiske båter møter «M/S Gamle Oksøy» og losbåten Frithjof II (1896) ute i sundet og følger dem til kai: (RS2 Langesund fra 1893, Irene (Aanesenkogg) fra 1937, Ferder (losbåt) 1897, Ariana (losbåtkopi) 2010, Senta 5 (Furuholmen, lystkrysser) 1960, Marie (Furuholmendesignet plattgatter/lystkrysser) 1957, Erik (taubåt) 1901. Det er også mulig at det dukker opp flere.

Se informasjon fra Kystverket og detaljer om båten i veteranbåt.paraden

 

Losen «Ulabrand»

Forord til beretning av Oscar Tybring og O.A. Øverland

Skildringer fra 1890-årene.


Link til artikelen.

Vi avventer samlinger.

Selv vårt orakel innen CV19 virker betenkt, blir det åpnet for samvær uten 1 meter grense?. Styret vet heller ikke det, så de har valgt å avvente åpning for samvær. De vil komme tilbake så snart det løsner. Alle sammen i hele samfunnet venter på at vi skal kunne omgåes uten meter stokken.

Vi markerer lostenesta sitt 300-jubileum i juni og august 2021, eitt år på etterskudd.

Lostjenesten i Norge fylte 300 år i 2020. Planen var at dette skulle feires under fanen LOS 300 gjennom en rekke arrangement langs heile kysten. Grunnet covid-19-situasjonen valgt man å utsette alle planlagde lokale arrangementa til sommeren 2021.

Det blir gjennomfører et toktet langs kysten med museumsskipet M/S Gamle Oksøy. Det blir  delt bilder og video fra heile seilasen, og du kan også følge skipet undervegs både på web-kamera og på kart.

Det er Kystverket og Kystverksmusea som står bak arrangementa, i samarbeid med en rekke lokale kystlag, kommunar og frivillige organisasjonar.

Følg oss på facbooksiden Los300 – lostjenesten 300 år!

Det er Kystverket og Kystverksmusea som står bak arrangementa, i samarbeid med ei rekke lokale kystlag, kommunar og frivillige organisasjonar. Les meir om LOS 300 på nettsida www.los300.no

I Langesund er det Langesund sjømanns forening og Langesundsfjordens kystlag som har fått ærene for å  være vertskap for M/S gamle Oksøy. I fjor ble det ferdigstilt et heft med historiene rundt Los virksomheten i Langesund. Det  i forbindelsen med besøket og feiringen er det  lagt opp til en utstilling på Cudrio, som viser litt av det som finnes om Losvesenet.

På dugnaden 22 juli ble utstillingen gjort delvis ferdig. Se bilder fra dugnaden. Dugnads sjefen i rødt

Sjømannsforeningen og kystlaget med konkrete planer for Cudrios gate 3

Bilder og tekst av Vivi Sævik PD

SIMULATORSENTER: Leif Vidar Hansen og Knut Bjerke i sjømannsforeningen i Langesund ønsker at Bamble kommune lager et simulatorsenter i andre etasje på Cudrios gate 3 som kommunen kjøpte i fjor. Kommunestyret har bestilt en rapport med forslag til bruk av huset. Foto: Vivi Sævik

Bamble kommune kjøpte Cudrios gate 3 i Langesund for 6 millioner kroner i juni 2020. Kommunestyret har vedtatt at administrasjonen innen 31.12.2021 skal legge fram konkrete forslag til hva bygningen skal brukes til.

Langesund og Omegns Sjømannsforening har opprettet en frivillig teknologigruppe bestående av Svein-Erik Nilsen, Knut Bjerke og Leif Vidar Hansen.

Bro-simulatorer for skip

– Vi har opprettet tett kontakt med Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital AS og Maritime Simulation i Horten. Samarbeidet har ført til en konkret mulighetsstudie til å lage en bro-simulator i andre etasje i bygningen i Cudrios gate 3, forteller Knut Bjerke og Leif Hansen.

Kongsberg Digital AS og Maritime Simulation har laget et konkret tilbud på to operative bro-simulatorer og konsoller som broen på et skip, samt et kontrollrom.

Maritim forståelse

Simulatorene skal kunne brukes til opplæring i styringen av et skip og gi maritim forståelse for skipstrafikken.

Bro-simulatoren kan benyttes av 3 operatører samtidig. Det er også tegnet inn et eget instruktørrom.

Forslaget vårt er et klima- og miljøvennlig prosjekt. Simulatorene kan brukes til trening og opplæring av skoleelever og profesjonelle sjøfolk. Prosjektet vil kunne øke beredskapen i våre nære havområder.

Planen er å tilby skolene i Grenland opplæring i maritim forståelse og sikkerhet. Opplæringen kan gis til ungdomsskoler og videregående skoler, og til fagskoler. Simulator-senteret kan også benyttes til profesjonell maritim opplæring.

Samarbeidspartnere

– Mulige samarbeidspartnere for Bamble kommune er Grenland Havn, Losoldermannen i Skagerrak i Kystverket, beredskapsorganisasjoner, brannvesen, politi, IUA, Røde Kors, fergeselskaper, industri og rederier. Geoparken har også vist interesse, sier Knut Bjerke.

Investering 3 til 6 mill

Det foreløpige investeringsbudsjettet er på 2,9 millioner kroner for simulator-løsningen, og opp til 6 millioner kroner med bygningsmessige tilpasninger.

– Vi ser for oss at det er muligheter for investeringspartnere i klima- og miljøpotten med statlige belønningsmidler, Sparebankstiftelsen, Grenland Havn, Kystverket, industrien og beredskapsorganisasjonen IUA i Grenland, sier Knut Bjerke.

I april fikk politikerne i oppvekst- og kulturutvalget i Bamble kommune en orientering om simulatorsenteret fra Knut Bjerke.

Administrativt prosjekt

Anette Guldager Skaugen er prosjektleder for administrasjonen i kommunen, og kommunalsjef Leidulf Aakre er godt kjent med innspillet fra sjømannsforeningen og kystlaget.

– Vi tror at simulatorsenteret også kan bli en turistattraksjon

BROEN: Et skip styres fra broen. Til opplæring for skoleelever og profesjonelle maritime yrker, kan det lages et simulatorsenter i Langesund, foreslår sjømannsforeningen og kystlaget. Foto: Vivi Sævik

Leif Vidar Hansen og Knut Bjerke er med i teknologigruppen som er opprettet av sjømannsforeningen for å utarbeide et forslag til å lage et simulatorsenter i andre etasje i Cudrios gate 3 som eies av Bamble kommune. Foto: Vivi Sævik

Sjøfartstradisjonene i Langesund er flere hundre år gamle. Et simulatorsenter kan brukes til trening og opplæring av skoleelever og profesjonelle sjøfolk. Prosjektet vil kunne øke beredskapen i våre nære havområde, tror sjømannsforeningen og kystlaget. Foto: Vivi Sævik

 

 

En flott gave tilLamgesund og Omegns Sjømannsforening fra vårt medlem Alf Helland Olsen.

På våren 2021 fikk Langesund og Omegns Sjømannsforening nok en gave til foreningens Historiske Arkiv.

Gaven var et skipsskrivebord eller skrivepult benyttet av skipperen på barken «Inger». Skrivebordet ble overrakt av barnebarnet til skipper Arnt Kristian Olsen – Alf Helland Olsen. Dette er et klenodium som har historisk verdi da barken «Inger» som referert nedenfor havarerte i 1906.

Alf har fått skrivepulten fra en person i Brevik, men hvordan den har havnet der kjenner vi ikke til. Skipper Arnt Kristian Olsens skrivepult er nå ivaretatt 115 år etter havariet og er i god stand, men trenger noe restaurering. Sjømannsforeningen takker for gaven.

 

Barken «Inger» av Langesund. Fører Arnt Olsen.

 Da «Inger» ble solgt til Jacobsen & Co. i Langesund i 1904 fortsatte den i Nordsjøfart, men allerede i 1906 gjorde «Inger» sin siste tur. Det var ikke noe dramatisk forlis som gjorde slutt for «Inger». Nei, det var et av disse evinnelige uhellene skuten til stadighet ble utsatt for som ble dens bane.

Dette var våren 1906. «Inger» hadde en last med is over til England. Is-lasten var bestemt for London, nærmere bestemt Gravesend lengre ute i Themsen. «Inger» kom inn fullt lastet med is. Det var om kveldingen. I påvente av kaiplass neste dag, ankret den opp på reden. På natten ble «Inger» pårent av et engelsk steamskip.

«Inger» fikk så store skader av kollisjonen at den ble kondemnert – d.v.s. at skadene var så store at det ikke var forsvarlig å sette skuten i sjødyktig stand igjen. I Forlisrapporten til Aarbog for Norges Handelsmarine, 1909 kan man lese:

«Kollision 11. april Gravesend. Kondemnation.
BK «Inger» (H. TM.S.) av Langesund, blev under skibets henliggen tilankers ved Gravesend islastet, natten til 11. april paaseilet av dls. «Umtata» av London og blev saa beskadiget, at den senere blev kondemnert.

Sjøforklaring i London 14. april
Sjøinspektøren i Søndenfieldske distrikt fandt, at da «Inger» laa tilankers med lanterner og vakthold iorden, er der intet at bebreide den, og at aarsaken til kollisjonen er feilagtig manøvre av dls. «Umtata». Saken er efter sjøinspektørens innstilling henlagt.»

 

 «Ingers» siste skipsfører – Arnt Kristian Olsen fra Langesund

Egen biografi om Skipskaptein Arnt Kristian Olsen skrevet av Torbjørn Røberg. Biografien finnes i Sjømannsforeningens Historiske Arkiv.

«lnger»s siste fører var kaptein Arnt Olsen i Langesund. Han var født i Langesund og kom til sjøs ganske tidlig. I ung alder ble han styrmann og senere kaptein. Han var en av rederiet Jacobsens & Co.’ mest ansette skipsfører. Da seilskute-epoken gikk ut og rederiet Jacobsen & Co. gikk over til damp, var Arnt Olsen blant de første i rederiet som ble kaptein på rederiets dampbåter. Den første båt Olsen fikk føre var d/s «Flukt». Da rederiet kontraherte et nybygg ved Langesund mek. Verksted i 1919 fikk han dette skip å føre. Det var d/s «Terneskjær». Det forliste i et dramatisk forlis 2. november 1924 ved Island. Jacobsen & Co. var et rederi i Langesund som hadde en ganske stor flåte opp gjennom årene. I boken «Fra Langesunds historie» av Jac Lund-Tangen kan man lese om alle de skuter og steamskip som dette rederiet hadde.

Mennene bak Jacobsen & Co. var daværende kemner, dampskipsekspeditør og mangeårig ordfører Hans Jacobsen samt Hans Petter Jacobsen. Rederiet var i virksomhet i Langesund fra århundreskiftet og frem til ca. 1930.

Kilde: Johnny Sørensen. Brevik Historielag.

 

 

Vår formann Lasse Johan Lassen

Sommerhilsen.

Kjære alle, gamle og nye medlemmer. Vi skriver 1. juni 2021 og en sommer ligger atter en gang for våre føtter.

«Koronaen» er jo ennå virksom og prøver å legge demper på stemningen. 

Men vi får da inderlig håpe at sommerens utvikling vil gå i vår favør og at vi kan gjenoppta normal virksomhet i august.

Så, til da:

                En riktig God Sommer til dere alle.

 

I vår forening har vi heldigvis medlemmer som arbeider for å utvikle vårt nærmiljø. En slik gruppe er som de selv uhøytidelig kaller seg, “Teknologigruppa”, gruppen består av Knut Bjerke, Leif V. Hansen og Svein H. Nilsen.
De har siste halve året arbeidet med et forslag til innhold og bruk av Cudrios gate 3, 2. etasje.
Ut av det arbeidet har det kommet et fantastisk forslag, de foreslår at Bamble kommune med samarbeids partnere lager en maritim teknologisk “klyng” i Cudrois gate 3
Det man har sett på er to bro simulatorer,  Kongsberg digital, har vært konsulent, både på muligheter og bruk. Bro simulatorene kan brukes kommersielt og til opplæring. På vitensentret i Bergen, er det mest populære, den simulatoren som du kan bruke for å legge en båt til kai eller opp mot en flyte rigg. Her her har vi uanede muligheter.
Knut Bjerke har holdt en orientering om prosjektet til det politiske utvalget – “Oppvekst- og kultur komiteen” i kommunen. Orienteringen ble foretatt på “Teams” med medlemmene av utvalget. Salgsdirektør fra Kongsberg Digital A/S deltok også på “Teams” møtet med utfyllende informasjon om prosjektet. Et solid stykke arbeid fra “teknologi” gruppen.

Her er en artikkel om nødvendigheten av simulator.

Her finner du presentasjon som ble gitt til Bamble Kommune Når du har lastet power point, er det best og velge lysbilde fremvisning. Pga mange bilder er den komprimert.

Årets dugnad, husk alle gode medlemmer, at vår deltakelse avgjør størrelsen på tilskuddet fra Turistservice, Styre ber om at flest mulig melder seg opp på vakter.

Turist Service

Nå er vi i gang igjen og forhåpentligvis, med et covi19 vaksinert folk. Petter Jørgensen, turistservice alltid “tilstede” vaktansvarlig, melder om flere ledig vakter. Fra Petter har vi mottatt følgende melding.:

Vil du sette deg opp på en ledig vakt?
  1. Send mail til petter.jorgens1@gmail.com med beskjed om hvilken vakt du ønsker å sette deg opp på
  2. Det er mulig å sette seg opp på flere datoer.
  3. Vaktene blir fordelt fortløpende etterhvert som forespørslene kommer inn pr.mail.
  4. Tildelt vakt bekreftes i en svarmail
Spørsmål?
Ta gjerne kontakt pr.mail
Gi meg gjerne beskjed dersom jeg skal gjøre endringer i adresselisten.
Vennlig hilsen
Petter Jørgensen
tlf: 97188477

Ny ansvarlig for utleie av våre lokaler. På styremøte Onsdag 5 mai ble Svein Giskemo gitt ansvaret for utleie av foreningens lokaler.

Svein har følgende telefon og e-post adresse.: Svein Giskemo  91 53 62 07 eller e-post [mailto:sgiskemo@gmail.com

Detaljer vedrørende utleie finner dere under fanen på toppen av siden vår.

Det er viktig at vi reklamere for utleie av våre lokaler, det er med på å styrke vår økonomi.

Minneord over vårt medlem Ragnar Bjørnerud,

Langesund og Omegns Sjømannsforening

Med Ragnar Bjørneruds bortgang i helga har vi i løpet av få uker mistet to av våre høyt skattede medlemmer.

Ragnar var vår ukronede historieforteller og gledesspreder, og et sentralt medlem av foreningen. Med ham har vi mistet en viktig brikke i vår maritime historie. For han var både en historieforteller, og en person som satte trygghet på sjøen svært høyt. Så høyt at han etter hvert fikk landet så mye av sannheten som var mulig rundt de to største forlisene norsk skipsfart har opplevd. Tapene av Berge Istra og Berge Vanga tilbake på 70-tallet. Ragnar var så sentral i dette arbeidet at vinteren 2020 intervjuet kroatisk fjernsyn intervjuet ham i forbindelse med arbeidet med en dokumentarfilm om skipene og deres forlis. De var nemlig bygd i det som er dagens Kroatia. En rolle Ragnar var svært stolt over å få ta del i.

Likevel, det folk flest husker Ragnar for var hans usedvanlig gode humør og evner til å fortelle historier. Et selskap med Ragnar til stede var en arena for latter og hygge. Dette er gode minner å ha, nå som han ikke lenger er blant oss.

Ragnar ble født i 1938 og vokste opp på Vold sammen med to brødre. Sammen med andre barn levde han der en relativt sorgløs tilværelse fram til voksen alder. Det var et lite miljø i bygda, slik at barna fikk god anledning til å markere seg. Ragnar var ikke den som var stille. Både på skolen og på fritiden var han å finne i alt som hadde med fart og spenning å gjøre. Ikke minst innen idretten. Godlynte fantestreker stod også på dagsordenen, ifølge vår formann Lasse Johan Lassen. Han hadde den store glede å vokse opp sammen med Ragnar.

En av egenskapene som sørget for at Ragnar stod ut fra mengden var hans fantastiske hukommelse. Noe som bare ga styrke til hans fortellerevne.

Vi takker Ragnar for all glede og moro han har spredt, både i vår forening og ute blant mennesker generelt. Det er ikke å ta for hardt i å si at en kjempe har gått bort.

Gode minner til tross, sorgen er der. Våre tanker går derfor til hans kone Torunn, barn og barnebarn i denne tunge tiden.

Hvil i fred. 

Langesund og Omegns Sjømannsforening

Generalforsamling 2021

Nytt styre 2021-2022.

Formann : Lasse Lassen 1 år (GF2022)

Nestformann : Knut Bjerke 2 år (GF2023)

Kasserer : Ola Aas 1 år (GF2022)

Styremedlem : Leif Vidar Hansen 2 år (GF2023)

Styremedlem : Svein Giskemo 1 år (GF2022)

Styremedlem : Per Robert Jøntvedt 2 år (GF2023)

Varamedlem : Tore Hovstø 1 år Varamedlem : Per Sven Berg 1 år (GF2022)

Revisor : Roy Lundquist. 2 år (GF2023)
Revisor : Hans Petter Wærvågen 1 år (GF2022)

Komiteer vil bli valgt/pekt ut av styre og, dette gjelder Huskomiteen, Arrangement komiteen og WEB redaksjon. Kommer tilbake til dette senere.

 

 

I dagens TA fikk vi den triste melding at Rolf var død. Han døde natt til onsdag etter lengre tids sykdom. Rolf har vært Formann i vår forening og var pr. i dag også ansvarlig for utleie av våre lokaler. Han var også en ivrig deltaker i bysse og messe gjengen. Ove Mellingen`s minne ord sier alt om Rolf. Han kommer til å bli savnet i flokken sin, i vår forening og blant alle sine gode venner i Langesund.

 

Pr. i dag 17.03 gjelder følgende  om CV19 i Bamble  kommune, forskriften endrer seg med timers mellomrom, så vi får følge med på Bamble kommunes hjemmesider.

Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Ikke ha flere enn fem gjester i hjemmet. Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs. Arrangementer på offentlig sted kan gjennomføres med et begrenset antall deltakere, og alle bør holde avstand på minst én meter til andre personer.

Det sier seg selv at vi har problemer med å få avholdt en ordinær Generalforsamling, Styret har derfor bestemt at de vil gjennomføre en Generalforsamling som force majeure-begivenhet, Koronapandemien må kunne sies å være en typisk force majeure-begivenhet.

I den forbindelse har i dag 16.03, Formann Lasse sendt ut en E-post til alle medlemmen vedrørende årets Generalforsamling. I disse CV19 tider er det vanskelig å få gjennomført en Generalforsamling på en ordinær måte. Styrets forslag fremstår som en flott måte å gjennomføre GF på. Vi får håpe at neste års GF blir en samling slik alle de foregående 95 har vært.

Leser innlegg fra Knut og Lasse om Croftholmens fremtid. TA 18.01.21

Trykk på link for å komme til innlegget

Ny flott historisk gjennomgang fra Knut Bjerke, finnes under artikler.

Godt nytt, nå er boken tilsalgs, sjekk melding fra Lasse om hvordan du skal gå frem for å få denne boken i din bokhylle.

Bamble Kommunes kultur pris 2020.

Bamble Kommunes kulturpris for 2020 er tildelt Vår Knut Bjerke, vi gratulere og stiller oss i rekken av gratulanter,

Fra Bamble Kommunes facebook sider har vi lastet ned følgende;

I øsende regn fikk vi den store glede å dele ut KULTURPRISEN 2020 til Knut Bjerke i dag. Selve prisen var ett av Marilyn Anne Owens flotte fotografier fra Tangen Fort. Knut Bjerke holdt en fin takketale og priskomiteen bad om at denne ble publisert sammen med bildene fra utdelingen. Her er Bjerkes tale:

“Tusen, tusen takk for denne hederspris fra Bamble kommune og til komitéen som har valgt å tildele meg årets kulturpris. Dette er en pris jeg setter veldig høyt. Selv i min alder vil prisen motivere til å arbeide videre for spennende kulturaktiviteter i kommunen.

Jeg har vel merket meg at det ikke er lett å gi julegaver til 75 åringer. Dette er den perfekte julegave for meg i år! Tusen takk igjen.

Kulturengasjementer i Bamble kommune er omfattende og det er mange frivillige som jobber med kulturaktiviteter på forskjellige arenaer gjennom hele året.

Jeg er derfor veldig glad for denne prisen og jeg må også takke Langesund og Omegns Sjømannsforening som har latt meg fritt få arbeide med lokalhistorie om sjøfarten og kystkultur i mer enn 15 år.

Bamble kommune fokuserer på kystkultur. Dette tror jeg vil engasjere mange, både unge og de noe eldre, for ytterligere frivillig innsats for å fremme den maritime betydning i vår kommune.

Støtte til Kystkultur vil tiltrekke seg økende besøksaktivitet til Bamble kommune. Satsing på denne type kulturaktiviteter vil være omdømmefremmende og øke kommunens attraktivitet for så vel besøkende som turister.

Jeg ønsker Bamble kommune og komiteen – God Jul – og et Godt nytt kultur-år i 2021.”

Under debatten om statsbudsjettet sies det mye rart, men denne tok kaka.

Regjeringen bruker jo milliardene som fulle sjømenn. Tenk alt vi kunne gjort for miljø, rettferdighet og grønne arbeidsplasser med 22 milliarder. De gjør det nå billigere å kjøpe fossilbil og bruker to milliarder på å kutte bompenger, i stedet for å droppe de dyre motorveiene. Det skaper mer forurensning og klimaendringer, sier Une Bastholm, partileder i MDG. 

Heldigvis skjønt vedkommende at hun hadde tråkket over ripa og falt i vannet. Det kom en unnskyldning via Dagbladet.

KORONA

Styret har i møte 30. november besluttet å utsett generalforsamlingen 2020. Denne skal være normalt være gjennomført i januar måned for 2021. Det ble fattet følgende vedtak:

Grunnet Coronasituasjonen har styret i dag, enstemmig vedtatt å håndtere generalforsamling for året 2020, valg og innkommet forslag til lovendring på følgende måte:

Generalforsamling for året 2000, valg på tillitsmenn og behandling av innkommet forslag til lovendring, planlagt til den 29. januar 2021 utsettes inntil ny Generalforsamling kan avholdes på forsvarlig måte i 2021.

Dagens styre fortsetter som et forretningsministerium i den hensikt å ivareta de funksjoner som kreves for å holde foreningen gående. 

Årsberetning, regnskaper/budsjett og internrapporter sendes ut til medlemmene innen januar måneds utgang 2021.

Dette er en ekstraordinær situasjon som er i overenstemmelse med myndighetens anbefalinger om forsamlinger. 

 

 

9. oktober, se en god historie fra gamle dager som vår leder for historisk arkiv, Knut har oversendt, du finner den under bilder og historier, eller ved å trykke på linken for nedlasting –>    Langesund Folkebad.

Alle kan bli sinte, det er lett. Men å bli sint på den rette i det rette øyeblikket, på det rette tidspunkt og med det rette formål – det er ikke lett.

MØTEVIRKSOMHET.

Vi har i foreningen p.ga. Corona nedstengning ikke kunne gjennomført vårt møte program. Det vil være en løgn å si at det ikke har vært savnet. Spise aftene og medlemsmøtene med tema har vært våre samlingspunkt og gjort huset levende.

Styret arbeider med å finne alternative møtesteder for General Forsamlingen (GF), steder som kan ta i mot «all» medlemmene på en CV19 trygg måte.Vi har blant annet et lovbestemt medlemsmøte før GF for å behandle eventuelle forslag til GF.

De ser også på hvordan forslag skal behandles uten at vi trenger være fysisk til stede.

Det er foreløpig kun et forslag om modifisering av lovteksten som er meldt inn, da forslag til endring av lov § skal være styre i hende tre måneder før GF. Andre forslag har 1. måneds frist. Arbeidet med forslag er under behandling i styre og vil bli presentert for medlemmene når det er ferdig behandlet.

VÅR EGEN HELSE.

Nå venter vi alle på en vaksine som skal beskytte oss slik at vi kommer i normal gjenge.

Med vår gjennomsnittsalder på 72 år er vi alle i risikogruppen og vil forhåpentligvis få vaksine så snart den er klar.

Men husk å ta influensavaksinen mens dere venter på CV19 vaksinen.

Bamble kommune starter opp programmet i den nærmeste fremtid. Ett godt alternativ er å gå på Apoteket og ta den der, du kommer inn med engang og slipper å vente på kommunens oppstart.

Litt dyrere er det, men overkommelig, man betaler kr. 290.-, også er det gjort for i år.

HUSKOMITEEN.

Huskomiteen fikk varsel om en vann lekkasje gjennom taket og inn i det innerste lagerrommet. Vannet rant ned nok til at vi måtte gjøre noe.  Men det regne også mengder den dagen, og blåste og ganske kraftig. Når regne ga seg forsvant det akutte behovet for å gjøre noe. Knut B., fikk fjernet det som kunne bli skadet.

Huskomiteen hadde et møte med Ronny Olsen på mandag om hva som kan gjøres for å forhindre at det skjer igjen. Ronny fant det vanskelig å komme med et eksakt råd før tak platene var fjernet. Det var litt uenighet om vi skulle gjøre forhåndsundersøkelsen selv, eller be Ronny om å gjør det, da det medførte klatring oppe på takplatene.

Leder i huskomiteen, Leif besluttet at Ronny tar en forundersøkelse på torsdag og Huskomiteen tar beslutning om det videre arbeidet etter anbefaling fra Ronny.

Ronny er ferdig og vi er klar for de neste høst stormene. To nye takplater og nytt blikk på øst veggen. Rensket takrenne og nedløp på sørveggen, rensket rundt varmekabel.Bra jobbet.

Skåret inn 6 mmm i det gamle panelet
Det nye blikket ble festet til det gamle og TEC7 lagt i sprekken.
Detalj av innfrysingen av nytt blikk
Bly ble lagt inn på sørsiden, åpent inn til isolasjon
Nærbilde av blybeslaget på hjørne av sør-vest

UTLEIE.

Det meldes om jevn utleie i helgene og et firma er leid til å vaske lokalene i henhold til smittreglene, det funger bra i følge Rolf.

Dere må gjerne reklamere for at vi har utleie, med begrensninger på antal personer l lokalet, vi trenger inntekter.

LoOS har fortsatt utleien av våre lokaler i Kongshavnsgate, i august/ september har det vært 3 konfirmasjoner.
LoOS informerer leier om forutsetningene som leier er ansvarlig for, disse følger
Statens smittevernregler og Helsedirektoratets veileder.
Max antall deltakere 20. (Kan fravikes dersom forholdene tillater)
Det er satt opp oppslag i lokalet, Leier skal sette opp ei liste over samtlige deltakere + telefonnummer.

Lokalet skal rengjøres mellom hvert arrangement:

Vanlig vask av gulv pluss spritspray og klut på flater der folk tar som håndtak, bord, stoler, dørlister ol. LoOS har ansvar for at den rengjøring blir utført forskriftsmessig.

Styret har også vurdert på hvilken måte foreningen skal møtes ut over høsten, og har trukket følgende konklusjon.:

En sommer er over og vi hadde et berettiget håp om å kunne åpne ytterligere da Korona var på retur.
Akk ja, hvor lenge var Adam i Paradis?
Siste tiders utvikling og enkelthendelser viser et klart oppsving av smitteaktiviteten, ikke bare i vårt eget land, men også ute.
Såpass at styret ser seg nødsaget til å kansellere møteaktiviteter i «Huset» fra d.d. og inn til videre.
Medlemmene vil bli informert når situasjonen endrer seg.

Besøk av DS Børøysund i Langesund 5 til 7 august.

Litt om DS «Børøysund» hentet fra nettet. Det er et dampskip bygget i 1908 for Trondhjemske Lægtercompagni.[1] Skipet ble sjøsatt og døpt «Odin» 19. juni 1908 og 4. august 1908 var skipet ferdig utrustet ved Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV). Fartøyet ble bygget som en kombinert passasjer-, laste- og slepebåt. Skipet hadde to passasjerklasser: 1. plass (1. klasse) akter, og 2. plass forut. Skipet har postkontor, et stort lasterom og slepekrok og -bøyle.

I 1968 ble skipet kjøpt av Norsk Veteranskibsklub i Oslo, som restaurerte henne. DS «Børøysund» ble i 1989 erklært verneverdig av riksantikvaren, som også har gitt økonomisk støtte, og ble fredet i 2014. Hun er landets eneste passasjerskip med original kullfyrt kjele og original dampmaskin,[5] og er et eksempel på den nordnorske lokalbåten. DS «Børøysund» fremstår i dag slik hun gjorde den siste tiden i Vesteraalens Dampskibsselskabs eie, og benyttes til utflukter og utleie. Skipet har Oslo som hjemmehavn, og har fast kaiplass nedenfor Akershus festning. Den 6. juni 2008 ga Posten ut et frimerke der DS «Børøysund» er avbildet.

Langesundfjordens Kystlag og LoOS var vertskap for besøket,  torsdag og fredag var det åpent skip med godt besøk fra gamle sjøfolk.

For mannskapet ble det gitt orientering fra Sjømanns foreningen og kystlaget på sjømanns foreningens hus og Lunsj hos kystlaget på Tollboden.

Lasse ønsket velkommen og Knut fortalt om LoOS, Langesund og Langesunds fjorden. Fra Kystlaget ble det rengjort for lagets arbeid med kystkulturen.

Endring på møteplan 2020,

21.10 blir blir et samarbeidsmøte med Langesundfjordens kystlag. Vi kommer tilbake med mer info når den tid kommer.

Minner medlemmene på at det er ledige timer på Turist service, Kontakt Petter på  petter.jorgens1@gmail.com hvis du kan tenke deg å ta en vakt.

Petter har sendt ut  informasjon til de som har sagt ja, (se under).Det er viktig at flere av vår medlemmer tar et tak, vi trenger turist service i Langesund. I corona tidene er det viktig at vi rettleder vår gjester, slik at de kommer tilbake.

1.       Langesund Turistservice åpner Turistkontoret i morgen kl. 1100. Kontortiden i år er fra kl.1100 til 1600. Siste åpningsdag er 15.august.

2.       Smittevernreglene er oppslått opp på veggen i Turistkontoret. Det er viktig at reglene følges nøye. Studer reglene og følg anvisningene som er gitt.      Alle skal vaske seg med «antibac» før de kommer inn i lokalet.
3.       Det blir ikke Øyhopping i år som i fjor. Det er kun Langesund – Helgeroa-ferga – «Skjæløy II» som er i drift fra 24. juni. Se egen rutetabell på nettet.
4.       Det blir en rute med passasjerbåt med plass til ca. 30 passasjerer som skal gå fra Langesund til Havparadiset på Havsund med anløp flere steder også på Langøya. Se rutetider på nettet.
5.       Det er tilbud om maxi-taxi fra Havparadiset til Stathelle og Langesund for NOK 100,- pr person gitt at det er 8 personer i taxien. Se egen info fra Bamble 2025. Det finnes et nytt kart over Bamblekysten. Det er gratis så langt det rekker.
6.       Gamle E-18 kan nå rimelig trygt benyttes av sykkelturister fremdeles med stor varsomhet.
7.       Toget som skal trafikkere fra Torget i Langesund via Stathelle – Grasmyr og retur til Langesund skal stoppe utenfor Turistkontoret. Vi kan dele ut Fjord-Line nett med barneleker til barnefamilier. Ved utdeling av nett skal vaktene ha på seg hansker.
8.       Det tyder på at rommet med dusjene og vaskemaskin og tørketrommel ikke blir åpnet i sommersesongen. Toalettene blir åpne.
9.       Bank-terminalen skal rengjøres etter hvert bruk.
10.   Ta kontakt med Nils Linna – se telefonliste på oppslagstavle – dersom det er noe som mangler på Turistkontoret.

Fra Knut Bjerke har redaksjon mottatt:

Hei,
Jeg har i dag pyntet på graven i god tradisjon. Se vedlagte bilder. Selv om det i år ikke blir fremmøte og tale blir våre sjøfolk hedret på en verdig måte. Sten-bautaen på kirkegården skal minne om de sjøfolk som fant sin grav i sjøen og aldri kom hjem til familie og slekt.
God 17 mai til alle!

På min kalender som har et visdomsord for vær dag står det på 17 mai:

En stille klem sier mer enn tusen ord.

Slik er det dessverre ikke i disse korona dager. Men vi får ta de muligheten vi får, til og gi vær andre noen gode ord på veien, når vi treffes eller på telefon og Facebook.

Styret har hatt telefon/mail konferanse og slik det ser ut nå vil også vårt arrangement på 17 mai bli avlyst. Skulle det være slik at medlemmer mener at det tar seg gjennomføre, ta da kontakt med Lasse

Dagens dont, Formann-hus med egen Nilfisk høytrykks-spøyte og assistent har i dag vasket gjerdet og de aller fleste veggen på huset, om assistent skal si det selv, det ble bra. Men det trengs noen nye gjerde stolper og ett strøk, med maling. Det blir nok en dugnad på ettersommeren med maling av gjerde. Nye stolper vil bli bestilt av huskomiteens hoff leverandør, Thor N.

Assistent hovedjobb var og holde alle skuelystne vekk, og ta bilde av Flormann-hjus i arbeid, det ble en rolig dag for assistenten.

Kjære venner, sjøulker og annet folkeferd fra Langesund og omegn.

Lite har endret seg m.h.t. retningslinjer for aktiviteter og vi kan ikke annet gjøre enn å følge opp disse. Langøyaturen onsdag den 29. april må derfor beklageligvis også avlyses.. Håper at alt står bra til med alle våre medlemmer.

Vold  27 april. 2020

Hilsen formann Lasse.

Korona viruset fortsetter med sitt, møte reduserende liv.

Fra Formann Lasse har vi mottatt følgende:

Som dere sikkert forstår må vi fremdeles være i “korona” karantene når det gjelder møter og sammenkomster, det betyr i første omgang at møtet 1.april med Ove Mellingen er avlyst. Jeg vil komme tilbake med nytt om våre møter så snart det skjer endringer. Ta vare på hverandre og hold dere friske.

Formann Lasse Lassen. Vold 30.mars 2020.

Hei og god dag i disse korona tider. 

Dette er en tid hvor alt går i fjorten dagers sykluser. For å få et perspektiv har jeg nå begynt å legge opp medisinene i to ukes kassetter  når de er tomme, har det gått fjorten dager,  og jeg kan begynne på ny periode. Hjemme karantene, frivillig, pålagt er den store snakkisen, vi får håpe at vi ikke har noen som er smittet. At noen av våre medlemmer skal bli smitte er vel  uungåelig, men vi håper at alle “står an av” som de sier nord på.

For mange av våre medlemmer er vel ikke fjorten dager, i en slags karantene noe nytt. Det er vel medlemmer som har hatt en tur fra PG og helt rundt med supertankerne, da ble det jo lengre tider i sjøen enn fjorten dager. Så da tar vel vi en måned eller lengre, som en mild form for karantene.

Hvis vi kjenner noen medlemmer som trenger hjelp til handling av matvarer eller andre oppgaver, håper vi at dere tar kontakt og tilbyr hjelp.

Facebook side for medlemmene.

Redaksjonskomiteen har åpnet opp gruppe på Facebook som heter “Langesund og omegns Sjømannsforening“. Denne er tenkt å være et supplement til vår hjemmeside, som er hovedplassen for alle internett kommunikasjon mot våre medlemmer. Så godt som alle medlemmene har e-post adresser og vil derfor kunne gå på internett og åpne hjemmesiden, derfor er det vår hovedside.

Men ikke alle har en Facebook side slik at de kan gå inn for å se hva som står på Facebook siden til LoOS, pr dd er det 20 av LoOS medlemmer som er medlem av gruppen. Kun medlemmer av LoOS kan bli medlemmer av Facebook siden. Vi ønsker selvfølgelig at flere av LoOS medlemmer blir medlem av Facebook gruppen., Men det er ikke nødvendig, for å få informasjon om klubben, all vesentlig info vil bli lagt ut på hjemmesiden.

De av våre medlemmer som er på Facebook, kan gå inn og be om og bli medlem av LoOS Facebook side. De kan da skrive inn, poste og sende meldinger på denne siden.  ALLE som er på Facebook kan lese på siden.

Vi ser at dere som er medlemmer av gruppen, invitere andre til å bli medlem av gruppen. De blir avvist, grunn til dette er at vi ikke ønsker å være en publiserings side for alle, kun for de som er medlem av gruppen, som sagt tidligere ALLE kan lese det som står på siden.

Et godt eksempel på hvordan siden kan brukes er Knut B. innlegg om den nye losbåten, flere av den typen fra dere som er medlem av LoOS og er på Facebook.

For å kunne publisere på hjemmesiden vår vil dere måtte gå via redaksjonskomiteen.

Er det spørsmål ta gjerne kontakt med Redaksjonskomiteen, Leif V., Bjørn R., eller Tor Alrik.

Corona virus

Bamble kommune har valgt å stoppe all møtevirksomhet. Styret i LoOS følger dette rådet og avlyser spiseaften 18 mars.


Fra Formann Lasse har vi mottatt følgende:

Kjære Venner, Sjøulker og annet folkeferd.
Onsdag den 18. mars kl.19:00 arrangerer vi igjen spiseaften på «Huset». Festkomiteen serverer erter, kjøtt og flesk med nogo attåt.
Maten serveres kl. 20:00.

Dresskoden har intet forbud mot å bruke slips. Underholdning ved  bordet er både fritt og ønskelig fra alle.

P.S: For å ha kontroll på matinnkjøp ber vi om at du melder deg på til Nils Helge Nilsen nils.helge.nilsen@online.no eller mobil 47644477 innen tirsdag den 11. februar.

Vi vil passe ekstra godt på i forhold til Corona19, men foreløpig følger vi rådene fra myndighetene og satser på en velykket spiseaften.

Tema aften på «Huset» onsdag den 4. februar 2020 handlet om hvalfangst.

Vi hadde besøk av  Tore Simonsen formann i Tønsberg Sjømannsforening. Han fortalt om da han som 15 åring + 2 dager mønstret på hvalfangst. Han hadde med bilder og film som viste livet på hvalfangst, eller den første olje alderen som han kalte perioden med hvalfangst. Han dro ut i 1960 og hadde den siste turen i 1965. Foredraget var fengende og det ble veldig godt mottatt av 20 talls medlemmer, som lyttet og spurt. Tre av våre medlemmer hadde vært på hvalfangst vært på hvalfangst og ga uttrykk for at de kjente seg igjen. i Tores foredrag.

Foredraget  ble avsluttet med at han gikk litt innom den andre oljealder, som han hadde vært med på, livet i Nordsjøen.Begge epokene hadde vært nødvendig for vår velstand og særlig den andre oljealderen, og han reflekterte over det at man trodde man bare kunne stenge igjen olje kranene og oppretteholde livsstil og levesett. Han opplevd masse misforståelser blant folk om både hvalfangst og oljen i Nordsjøen, og mente at vår generasjon har en plikt til å opplyse om disse to epokene og deres betydning for norge.

Viktig informasjon til medlemmer som er etterkommere etter våre krigseiler,

Vi har mottatt fra aktive Fredsreiser en invitasjon til etterkommere av krigseieler. De arrengere tur og samlinger for å hedre våre krigsseiler. Trykk på bilde for å få opp et hele dokumentet. De enkelte må selv ta kontakt med Aktive fredsreiser for påmelding og dekker selv kostnadene.

LoOS, vi er nå på Facebook, dette er et supplement til vår hjemmeside, du finner linken under kategorier.

Medlemsmøte 5 februar

Medlemsmøte 5 februar var et tema møte, det startet som vanlig opp i salongen, Formann Lasse ønsket velkommen. Der etter tok vi opp et nytt medlem, Mareno Pettersen, han var foreslått av Leif V. og Pål, han har bakgrunn som kokk og Stuert. Han blir en god ressurs for foreningen, og han er hjertelig velkommen i LoOS.

Videre hadde vi hadde besøk fra Bamble Kommune ved Høgne Skøld som er kommunens ansvarlig i prosjektet nye U-skole på Grasmyr.

.

Han fortalt om utbygning på Grasmyr, en U-skole for hele kommunen. Det ble vist tegninger og gitt en god informasjon om hvorfor, hvordan og hvilken skole vi vil få.

.

Han viste også til en link hvor vi kan følge utbyggingen det tas et bilde pr. 10 min BYGGEKAMERA Gå inn på linken og følg med mye skjer på Grasmyr.

Da ble GF 95 januar 2020 en flott og verdig samling. Årsberetningen og bilder fra GF og festen er lagt ut, årsberetningen  er godkjent og underskrevet av Leif V. Hansen og Knut Bjerke.

Knut Bjerke ble valgt til nytt  æresmedlem etter forslag fra Svein Erik H. Nilsen.

Valgene til styret ble som følger, Formann ble valgt etter skriftlig votering, 32 stemmer for og ingen i mot. Resten av styret ble valgt med akklamasjon.

Funksjon Navn Valgperiode
Formann Lasse Lassen 2 år
Nestformann Per Flåthe 1år
Kasserer Ola Aas 2 år
Styremedlem Leif V. Hansen 1 år
Styremedlem Knut Bjerke 2år
Styremedlem Svein Giskemo 2år
Varamedlem Thor Næss 1 år
Varamedlem Nils Helge Nilsen 1 år

Der finner referater og oppsummering under Kategorier –>Referater. Bildene under Bilder og Historier. Høyre side på hjemmesiden.

Møteplan for 2020 er nå ferdig.

Du finner linken til den komplett møteplan på høyreside, vi vil reklamere for noen av samlingen, 05 februar kommer det folk fra kommunen som fortelle om utviklingen på Grasmyr,

Så kommer formann i Tønsberg Sjømannsforening Tore Simonsen og forteller om den hvalen vi spist på møte 19 februar.

1 april kommer Ove Mellingen fra TA og forteller om “april spøker i pressen”.

Tur til Langøya og reker og utsjekking av Nordsiden ligger på plan 29 april, litt vær forbehold.

Så arbeider vi med en tur til Fredrikstad sjømannsforening med damer, Strømstadfergen og hjem via Fredrikstad og Moss, det skjer 09 september.

Alt dette får du en sjanse og være med på i tillegg til våre fantastiske spiseaftener, møtt opp det er alltid hyggelig når vi er samlet.

Medlemsmøte onsdag 8 januar.

Godt besøkt møte. Formann orientert om den forestående generalforsamling den 95 i rekken. Det ble videre tatt opp to nye medlemmer. Georg M. Andersen fra Herre og Gunder Tande Sandersen fra Stathelle. De ble behørig stemt over og er nå medlemmer av vår forening, velkommen skal de være.

Onsdag 8 januar kl 19:00 innkalles det til medlemsmøte.

Kjære alle medlemmer

Høytiden er overstått og hverdagen er «back to normal»

Foreningen har da fornøyelsen av å invitere medlemmene til medlemsmøte/sosial samling uten agenda onsdag den 8. januar 2020 kl. 19:00

Følgende skal dog behandles, info om GF som er det neste møte vårt, og opptak av nytt medlem:

Georg Mangår Andersen, pensjonist, sjømann med fartstid fra hvalfangst.

Anbefalt av Tor A. Dahl, Jan Erik Vidvei og Lasse Lassen

Gunder Tande Sandersen, Førstegangstjenesten på Knm Stavanger Anbefalt av Leif V. Hansen og Tor Alrik Dahl

NB: Som kjent så pålegger våre lover oss å avholde skriftelig avstemning i opptakssaker, og videre at det kreves at minimum 15% av medlemmene stemmer. Så derfor; møt opp på onsdag for å stemme.

Kjære  alle medlemmer.

Formannen takker for hyggelig samvær i «Huset» og interessante prosjekter i året som er gått.

Og de beste ønsker for året som er kommet.

Godt nytt år.

Et godt nyttår og takk for det gamle året, fra WEB redaksjon, vi ser frem til et år med mange historier for deling på hjemmesiden.

 Vår alltid tilstedeværende leder for biblioteket og samlinger av gamle minner, Knut Bjerke, kom med et innspill på en flott historie fra Jan Lund Tangen.

Historien om losen Gottfred Olsen som hendt for hundre år siden, ved å trykke på bilde kan du lese denne dramatiske historien fra en stormfull desember natt 1919.

WEB redaksjonen ønsker alle våre medlemmer med familier en riktig god jul og et godt nyttår.

Som en liten påminnelse om at verden går videre tar vi med denne historien hentet fra et tidsskrift om sjømenn helse.

Fotografiet  er tatt om bord i barken Viva fra Arendal. Ifølge seilingslistene til Lloyd’s seilte den fra byen Newcastle i New South Wales i Australia 13. oktober 1913 og anløp Callao i Peru 7. januar 1914. Barken hadde et mindre uhell på vei ut av havnen, og dette kan ha vært årsaken til den lange seilasen. Dersom datoene i seilingslistene stemmer, hadde mannskapet på julaften altså tilbrakt over to måneder til sjøs og hadde ennå to uker igjen før de kunne komme i land.

Mer vet vi ikke. Men ut ifra bildet kan man forestille seg at sjømennene, noen av dem svært unge, har gjort det de kunne for å skape julestemning – med juletre laget av det de hadde for hånden.

Kanskje hadde de klart å legge til side litt ekstra mat til selve julekvelden, selv om kosten ellers var mangelfull. Livet om bord var farlig, med hardt fysisk arbeid og stor risiko for å bli påført tropiske infeksjoner, mangelsykdommer, arbeidsskader og tidlig død. Julehøytiden bød kan hende på et hyggelig avbrekk fra daglige rutiner, men hjemlengselen var sikkert stor.

Det var nok viktig for sjøfolk å være i land på julaften, selv om de ikke kom seg hjem. Den første norske sjømannskirken ble innviet i Leith i 1864, og for Sjømannsmisjonen var det en viktig del av arbeidet å arrangere julefeiring. Medlemmene hjemme i Norge gjorde et stort arbeid med å lage og sende julegaver, som ble delt ut på festene.

Vårt tradisjonelle julemøte ble gjennomført 11.12.

Jørn sammen med sitt byssemanskap serverte utmerket svineribbe, medisterkake, pølse med nydelig hjemmelaget surkål og annet tilbehør til tross for en noe «kranglete» kombidamper.

Trygve T. ønsket velkommen og Leif V. takket  for maten. Alf og Ragnar bidro med gode historier så det det var en veldig fornøyd og mett gjeng som var med på årets siste spiseaften.

 

 

 

Møte 27.11.19 var Temamøte med tittel Sjøen og Sjølivet.

Knut Bjerke holdt et kåseri med temaer fra sjøen og sjølivet. Historisk Arkiv har som kjent mange historier om sjøfolk fra Langesund og omegn og deres opplevelser på havet. Knut tok fortalt om tre sjøfolk fra Langesund som hadde vært ut under krigen. Disse var Håkon Zacariasen, Ragnald Hansen og Martin Svendsen, en ut flyttet Langesund gutt som seilt på amerikanske skip, som kaptein under den andre verdenskrig.

Han fortalt også om H.P. Jacobsens rederi. og deres liv og levne i Langesund. Rederiet H.P. Jacobsen & Co. Startet sin rederivirksomhet ved innkjøp av seilskip bygget i tre. I løpet av de første årene av rederivirksomheten anskaffet rederiet en rekke skuter. Rederiet klart overgang til damp p.g.a H.P. Jacobsen forståelse av skipsfarten.

Han var en sentral person i Langesund som både var med å grunnlegge det ”moderne” Langesund Mekaniske Verksted og med å etablere et etter datidens målestokk i Norge, et stort rederi i en omskiftlig tid hvor omstilling og nytenkning var nødvendig.

Hvis du ønsker å fordype deg kan du åpne linken til Knuts foredrag eller kontakt  Knut for enda dybere dykk, det finnes mye godt å se igjennom og lage gode historier om.. Det var nærmere 30 medlemmer tilstede, denne typen foredrag interesserer vår medlemmer, WEB redaksjon utfordrer at flere kan holde foredrag på tema kveldene, Link til presentasjonen, for å lese sett den i presentasjonsmodus.

.

Det ble også en kort orientering om LOS300 som er 300 års jubileet for los-virksomheten i Norge. Sjømannsforeningn og Langesundsfjordens Kystlaget er med i et eget prosjekt for å markere 300 års jubileet for losene på en verdig måte. Fra sjømannsforeningen deltar  Knut og Jan Willy i Styringskomiteen.

Historisk Arkiv

Den 20. november fikk Sjømannsforeningen installert moderne datautstyr i vårt Historiske Arkiv. PC, printer, skanner og god inter-nett tilgang vil bidra til at elektronisk registrering av vårt arkiv kan fortsette på en effektiv måte i egne lokaler. Knut Bjerke og Per Flåthe har vært pådrivere for at foreningen skulle få et moderne elektronisk system for registrering av verdifulle historiske kilder. Bamble kommune har støttet tiltaket som et kulturprosjekt, Langesund Turistservice bidrar med støtte og styret har bevilget midler til prosjektet. Har du en historie eller bilder som det kan være godt å ta vare på, kontakt Knut, så kan han scanne materialet inn på vårt elektronisk arkiv. Det er dekket via flere backup og vil derfor være oppbevart for “evig”

Hvalkjøtt aften igjen en suksess.

Mange tok seg tid til en aften i hvalenstegn. Som alltid hadde Stuert Jørn og Nils Helges brave krigere gjort en god jobb. Det ble spist så gryten omtrent var skrapet rein. Historier ble fortalt og det ble drukket så bartenderen og kasseres hadde det stor glimte i øyne.

Før vi gik ned i messen for å spise ble det avholdt et medlemsmøte i foreningenslokaler i andre etasje. Der ble det tatt opp to nye medlemmer, Malvin Nossen og Terje Svein Valmestadrød. Det ble stemt med lapper og de ble enstemmig tatt opp i foreningen. Velkommen til Malvin og Terje, håper vi får se de på neste møte.

Medlemsmøte og Spiseaften på «Huset» onsdag den 13 november 2019 kl. 19:00

Formann og arrangement komiteen med Leder Nils Helge og stuert Jørn ønsker alle velkommen til, Medlemsmøte og Spiseaften på «Huset» onsdag den 13 november 2019 kl. 19:00. Det serveres hvalkjøtt med nogo attåt.

Medlemsmøte vil bli holdt fra kl. 19:00 til kl. 20:00.
Agenda: Behandling av medlemsøknader fra Malvin Nossen og Terje Svein Valmestadrød.

Maten serveres kl. 20:00

Dresskoden har intet forbud mot å bruke slips eller sløyfe.
Vel møtt på onsdag.
Hilsen Lasse.
P.S: For å ha kontroll på matinnkjøp ber vi om at du melder deg på til Nils Helge Nilsen (nils.helge.nilsen@online.no) eller mobil 47644477 innen mandag den 11. november.

Formann Lasse blir fraværende f.o.m. lørdag den 9. november t.o.m. mandag den 2. desember.

Sorgens dag for Formann i Huskomiteen?

10.11. falt litt av arbeidsbyrden av skuldrene til huskomiteen, kastanjene falt for aboristen hender. Formann Hus var tilstede med gråt i øyne og tok bilder av vårens vakreste trær og høstens verste arbeidsgiver, løv og kastanjer hele tiden.

Her bildene er tatt av Formann Hus. Mens han sang “mens kastanje blomstrer i tuppen street”

Referat fra møte 30.10.19 Sang, mat og ledsagere – Stor suksess

Onsdag 30, oktober var det festaften i Sjømannsforeningens nye lokaler. Spisesalen var dekket til 50 personer. Med kun 2 forfall, ble det totalt 48 personer i lokalet. Det var rekeaften med damer og med sang og musikk. Klikk på bilde hvis du ønsker større bilde.

 

 

 

 

For en stemning det ble i lokalet. Fest-komitéen med Jørn i spissen hadde sørget for blodferske, nykokte, lune reker rett i fra havet.

 

 

 

 

Til rekene var det fersk loff og en masse godt tilbehør. Det manglet heller ikke på drikke til maten. En stor takk og honnør til Festkomiteen.

Etter takk for maten talen med den legendariske kommentaren «Maden va da edanes!», spite sanggruppa opp.

Det var annonsert på forhånd to trubadurer, men det dukket opp 4 så vi fikk oppleve en fantastisk fin gruppe av gitarspillende og syngende trubadurer.

En stor takk til Roy, John, John og Jan. De fikk raskt med seg et entusiastisk og engasjert publikum som sang av full hals. Når John avsluttet konserten med Erik Bys vise om «Vår herres klinkekuler», var det tyst i lokalet. Etterpå var det kaffe avec og sammenkomsten fortsatte med et entusiastisk publikum i festmodus.

Tekst og bilder fra Knut og Lasse.

Møte 16.10.19 Stillehavs øster, Foredrag ved Jan Erik Tangen

Et meget godt besøkt møte med over 30 medlemmer tilstede. Jan Erik Tangen gikk gjennom opprinnelse og utbredelse, Han har kartlagt bestanden av Stillehavs østers langs telemarks kysten, gjennom flere år på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark.

Det var skremmende og se hvor mye det var og hvordan de spredde seg på de årene han har drevet kartlegging. Stillehavs øster er å regne som spesialavfall når de plukkes på land, og de er så langt ikke særlig kommersielle verdi som mat. DE kan brennes og da blir de kalk, noe for Norcem som trenger kalkstein i sin produksjon?

 

 

 

 

 

 

 

På medlemsmøte før foredraget ble Roar Halvorsen tatt opp som medlem, vi ønsker ham hjertelig velkommen til vår forening.

Onsdag 2.10 var det Bacalao aften og det var igjen en aften for de gode minner, og selvfølgelig oppbyggelige historier

Nils Helge og Rolf var sjefer med bravur på bysse golvet i Jørns fravær. Den gamle sjefen for servering følt et sterkt behov for å takke for innsatsen.

Vårt medlem Leif Kristian Lauritsen fortalte historien om Jakten «Christine» som ble bygget som seil-jakt ved Kinsarvik Båtbyggeri i Hardanger i år 1875. Han fortalt historien og overrakte et bilde av båten. Se egen artikkel med historien slik Leif Kristian har skrevet den. Trykk på bilde for å gå til historien om Christine.

 

Møte onsdag 21,08 kl 18:00, tur til Langøya, referat er lagt ut.Trykk på link.

 Turistvert 2019

Da er sommerferien over for de aller fleste, noen vakter gjenstår på Turistservice i Langesund. Petter Jørgensen som dra hovedjobben, med vaktlistene, har i tillegg laget en flott oversikt, over hvem som har bidratt fra de forskjellige foreningene, den viser at det dekkes sin over 1330 timer totalt. LoOS bidrar bidrar med 346 timer. Det kommer nok en evaluering fra gjengen som holder Turist service igang i løpet av høsten.

Redaktøren for WEB siden hadde selvfølgelig ikke orden i kalenderen og befant seg i innlandet, ved Mjøsa`s bredder, noen har et søsken barn på Gjøvik, Redaktøren har oldebarn på Gjøvik.

Han måtte på “bygda” for å hente inn reserve. Ass- redaktør Leif Vidar Hansen stepet inn, så LoOS holdt plassen på vaktlisten.

Fredag 17 mai

Åpent hus, med kafe og kaker. Det var godt med besøk på huset etter borgertoget, kafe og kaker ble fortært og praten gikk. hyggelig samvær med medlemmer og gjester. All ære til Helge, Rolf og Jens som stelt i stand og ryddet etter samlingen. 

Minneseremoni i 2020 i forbindelse med 75 årsdagen siden krigens slutt.

Bildet er hentet fra dagens PD, der vi også finner et innlegg fra Ordfører Halgeir Kjeldal om større minneseremoni i 2020 i forbindelse med 75 årsdagen siden krigens slutt. Vår historikker Knut Bjerke arbeider med en historisk artikkel om falne sjøfolk i Bamble. Når den er ferdig i løpet av året, vil den bli lagt ut på vår hjemmeside.

Forhåpentligvis blir Sjømannsforeningen i Grenland involvert i arbeidet med markeringen av 75 år siden krigen ble avsluttet. Medlemmer av våre foreninger omkom på sjøen mellom 1940 og 1945.


Torsdag 2 mai, fikk vi besøk fra Fredrikstad sjømannsforening

Knut Bjerke var vert under besøket. Fredrikstad sjømannsforening ble ved ankomsten ønsket velkommen av Lasse og Knut og ledsaget til Langesundsfjordens Kystlag hvor det var omvisning og kjøring av FM motorer. Omvisning i Cudrio og visningen av motor samlingen til Kystlaget skapte stor entusiasme for gutta fra Fredrikstad, FM motorens hjemby.

Lasse og Knut tok der etter gjestene opp til vårt hus, hvor Rolf, Helge og Svein sto klar med kafe og wienerbrød. Det ble en omvisning på huset og Knut gikk gjennom vår historie. Det ble utvekslet historier og minner. Fredrikstad sjømannsforening overrakt sin jubileumsbok til LoOS og de fikk vår chrest. Nye vennskap ble knytt og flere av deltakerne ga uttrykk for at de ville komme tilbake til Langesund på ferie.

Besøket ble avsluttet på Victoria hvor Fredrikstad sjømannsforening hadde bestilt lunsj.

Bilde kavalkade Besøk fra Fredrikstad Sjømannsforening

Onsdag 8 mai Kl 1930 hadde vi besøk fra Frisk Bris m/Henning Weider 

Henning Weider fra “Frisk Bris” Bamble kommunes program for å hjelp de som sliter med å komme igang etter sykdom og arbeidsløshet. Henning Fortalt om prosjekt og de resultater det har gitt for enkelt person og for samfunnet. Oppmøte bar dessverre preg av at vi er midt i våronna og båtpussen.

Sommerferie.

WEB redaksjonen vil holde medlemmene oppdatert igjennom hele sommeren.

Onsdag 21 august.

Oppstart på høstens program vi arbeider med å få til en tur til Langøya. Vi kommer tilbake med detaljer i god tid før møtet.

Langesund og Ohegns Sjømannsforening hjemmeside

Vi er stolte over å kunne presentere foreningens hjemmesider på Internett. Første utgave av sidene ble lagt ut 11. mai 2007. Sidene er i stadig utvikling – både tematisk og i omfang. Ultimo april 2014 gikk websidene over til en ny publiseringsløsning. Dette for å sikre nødvendig teknisk driftsstøtte til sidene i årene framover. I løpet av April/mai 2019 vil det foregå diverse arbeid på hjemmesiden for å gjøre denne sikrer i forhold til hacker, WEB redaksjon

Trygve Thorstensen har hatt redaktør ansvaret i hele perioden. Nå har han bedt om avløsning og styre har akseptert dette og utnevnt en redaksjons komite bestående av Bjørn Reime, Leif V. Hansen og Tor Alrik Dahl. De har besluttet å la redaktøransvaret gå på rundgang, Tor Alrik Dahl blir ansvarlig redaktør for den første perioden. De vil være avhengig av godt stoff om sjømennenes liv og arbeid, i dag og fra gamle dager, alt stoff som mottas vil bli behandlet i redaksjonskomiteen, før det legges ut. Vi mottar både skriftlig materiale på papir og på E-post med stor takknemlighet.

Benytt gjerne “Lesernes meninger” eller tipsskjemaet!

Formålet med hjemmesidene er, åpent og for all verden, å presentere vår forening, dens historie og aktiviteter.

Det er stor interesse for vår maritime historie. Redaksjonen ser det som svært viktig å formidle denne historie og derved hvilken betydning sjøfarten har hatt for utviklingen av vårt område. Det er vår intensjon at hjemmesidene skal bestå av en variert meny slik at vi oppnår formålet. Jfr foreningens Lover § 1 Formål/Krav, siste ledd:…”virke for å bevare og utbre kunnskap om lokal og nasjonal sjømannshistorie”.

JUBILEUM!
Som nevnt ovenfor ble første utgave av Sjømannsforeningens hjemmesider publisert 11. mai 2007. Det er mao 10 år siden i disse dager, og vi jubilerer. Se egen artikkel der vi gir et lite tilbakeblikk.

Jubilanter: Vi har nå opprettet en ny spalte under AKTUELT der vi skal legge inn hvem av våre medlemmer som runder år. Vi er avhengig av at alle som vet om når medlemmer runder 70 – 80 -90 år gir oss i redaksjonen et signal om det noen dager i forkant.

Så klikk dere fram og bli kjent med sidene. Vi ønsker oss tilbakemelding fra leserne! Benytt gjerne “Lesernes meninger” eller tipsskjemaet!

Vennlig hilsen webredaksjonen.

UTLEIE AV LOKALER. Vi har gleden av å meddele at vi leier ut våre nyoppussede lokaler i Kongshavnsgate 7, 3970 Langesund. Lokalene egner seg utmerket til sammenkomster ifm bryllup,dåp, konfirmasjon, jubileer etc for inn til 48 personer. Les mer om tilbudet ved å klikke  her utleie-sjomannsforeningens-lokaler-1-2-2

Hvis du vil vite mer om Huset vårt og dets historie, kan du lese mer under fanen “Om Foreningen/Historikk”.

Lytt til radio: Velg ditt NRK radioprogram ved å klikke her.

 


gamle_langesund_kongsmannsaasen
Originalen av ovenstående bilde er en akvarell malt av kunstneren Karl Reynold (1870-1918) fra Porsgrunn. Bildet er malt i 1914 og var med på Langesunds stand på Jubileumsutstillingen 1814-1914 i Kristiania samme år. Les mer om bildet på siden “Historikk”.