04.10 innlegg – informasjon fra Formann

Til:

Medlemmene i Langesund og Omegns Sjømannsforening,

Vedlagt følger forslag til revidert program for høsten 2023. Programkomiteen har funnet det nødvendig å endre noe på programmet da vi for tiden er uten både kasserer og kokk.

Planlagt spise-aften 11.oktober må dessverre gå ut av programmet.

Trine Thorsell – på den «Lille kafe og Catering» har gitt oss tilbud på middag 8.november med erter kjøtt og flesk på menyen til NOK 249,- pr. kuvert. I samråd med Festkomiteens formann har vi godtatt tilbudet. Vi er i dialog med flere Cateringsselskaper som er interessert i å lage/levere mat til Sjømannsforeningen.

Bjørn Reime med støtte fra Hans Petter Wærvågen vil ta tak i kasserer oppgavene, i en noe endret funksjon. Styret har tatt initiativ til å sette ut regnskapet til Skagerak-regnskap ved Dag Carlsen.

Foreningen skal ha styremøte den 18.oktober kl.1700. Vi vil etter møtet komme med status over programmet og aktivitetene fremover.

Aktivitets kalenderen er oppdatert i henhold til programmet som ligger i e-Posten dere har fått, fra Formann Knut.

 

o.