100 år siden briggen «Gustava»s forlis – Minnemarkering i Kragerø

12. desember 2012 er det 100 år siden Kragerø-briggen «Gustava» forliste ved Tvillingskjærene utenfor Stråholmen. I den anledning blir det en minnemarkering på Torvet i Kragerø kl 1100.

«Gustava» seilte ut fra Kragerø 12. desember 1912, kl 1200, men forliste kort tid etterpå ved Stråholmen. Seks mann fra Kragerø omkom under forliset. På hundreårsdagen arrangeres en minnehøytid på Kragerø Torv kl 1100 i regi av Skåtøy- og Kragerø Historielag. Sparebank Sør står bak innkjøp av en modell av «Gustava» som vil bli «avduket» under seremonien. Modellen er laget av Tor Hansen, Porsgrunn.

Styrmann ombord på «Gustava» var Gustav Adolf Haraldsen, far til den kjente langesundsmann Ewald Haraldsen som bl a var skipper på LAHELLA-fergene i mange år. (Se egen artikkel om Haraldsen under «Historiske godbiter»). Gustav Adolf Haraldsen utviste en heltemodig redningsinnsats og ble påskjønnet med kongelig gull og meget velfortjent heder.

RS-2 «Langesund» deltok under redningsoperasjonen. Ombord var bl a langesundsmannen Oluf Hansen som kort tid etter ble syk og døde 26. januar 1913. Oluf Hansen var Knut Bjerkes bestefar. Knut har laget en digital fortelling under overskriften «Sjøen gir og sjøen tar». Gå inn på www.digitaltfortalt.no og søk opp fortellingen.

Et kort sammendrag av den tragiske hendelsen følger nedenfor (momenter til tekst: Knut Bjerke). Les hele den dramatiske historien i journalist Ivar Nefstads bok: «Havets høvdinger».

briggen_20gustava21

«Gustava» avgikk Kragerø med trelast 12. des 1912 -en stormfull dag. Briggen kom inn i brottene ved Tvillingskjæra utenfor Stråholmen. Kun to mann overlevde forliset. Skipet gikk på skjærene om kvelden, men ble stående til ut på neste dag da mesteparten av skipet gikk i oppløsning og vrakgodset spredt i brottene. Styrmann Gustav Adolf Haraldsen prøvde forgjeves å redde skipperen, men kun Haraldsen og lettmatros Adolf Sæther overlevde.

Da ulykken ble varslet gikk flere redningsbåter ut for å redde skip og mannskap. I det urene farvannet rundt Stråholmen var det umulig å komme så nært havaristen at mannskap kunne reddes. Redningsarbeidet var ytterst vanskelig og flere losbåter, taubåter og redningsskøyta RS-2 «Langesund» prøvde å redde de havarerte som viste seg å være meget vanskelig i nattens mørke.