17 mai 2022.

En flott dag i Langesund 17 mai 2022.

Sjømannsforening var med og hedret de som falt under krigen og de som ha forsvunnet- druknet på sjøen. Per Flaathe var til sted og har sendt over flotte bilder.

Per Erik Gusfre Holdt talen for de falne, flott oppmøte og musikk ved skolekorpset

Knut Bjerke holdt talen for sjøfolk som er forsvunnet på havet

Blant alle som hadde tatt seg tid til å være tilstede fant vi seks av sjømannsforening medlemmer, to som tordenskjolds soldater.

For første gang siden 2019 hadde vi åpent hus på 17 mai. Det var som vanlig anledning til å få kjøpt bløtekake og noe attå.   Igjen takk til Per Flaathe for flotte bilde

Her er det mange som koser seg, imed kaffe og kaker og litt sånn ekstra du vet,