Fraktdamperen D/S “Terneskjær”

terneskjaerA/S Langesunds mek. verksteds byggenummer 1, D/S “Terneskjær”

D/S “Terneskjær” regnes som byggenummer 1 ved A/S Langesunds mek.verksted. Skipet ble sjøsatt i begynnelsen av juni 1918 og ble karakterisert som en “1000-tonner”. Skipet ble først overlevert rederiet Hans P. Jacobsen, Langesund i mars 1919. D/S “Terneskjær” var et moderne skip med tre lasteluker, tre vinsjer, dampankerspill, dampstyremaskin og oppnådde en fart på 10,5 mil på prøveturen.

Straks etter prøveturen satte hun kurs for England. I årene som fulgte gikk hun i fart mellom Frankrike, Spania og England. Men skipet fikk ikke noe langt liv, det forliste i storm på kysten av Island i 1924.

Kilder: Grenland Offshors bok: Fra skipsverft til offshore-verksted (1999) og Jac Lund-Tangens bok: Fra Langesunds historie (1994).

Filed under: Bilder og historier