“LAHELA 3”

På bildet, som er tatt i 1951, har "LAHELA 3" nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.
På bildet, som er tatt i 1951, har “LAHELA 3” nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.

“LAHELA 3” var et kjært innslag i Langesunds havnebilde i perioden 1948 – 1961.

“LAHELA 3” var opprinnelig en minelegger på vel 100 fot, bygd i Loughborough, England og levert til British Royl Navy i 1943. Skipets kjennetegn var da HMS MMS 280. I 1946 ble mineleggeren kjøpt av LAHELA-fergeselskapet, bygd om til ferge, herunder forlenget med 4,5 meter og satt inn i Langesund -Helgeroa – trafikken 1948. Det var langesundsmannen Henry Sørensen som sto for innkjøpet av fergen. (Henry Sørensen var senere Havnefogd i Langesund i peioden 1949-1953.)Fergen var på 142 brt, kunne ta ca 20 personbiler og maks 200 passajerer.

På bildet, som er tatt i 1951, har “LAHELA 3” nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.

Breviks-brua var under bygging og selskapet slet med dårlig økonomi. Siste sesong for fergeselskapet var 1961 og “LAHELA 3” ble solgt til Malmø. Fergen ble satt inn i trafikk mellom Søderby og Mickrum. I 1966 ble “LAHELA 3” solgt til rederiet AB Beron i Vestervik og ble omdøpt til “Borgholm”.

"M/F "Borgholm", tidligere "LAHELA 3"
“M/F “Borgholm”, tidligere “LAHELA 3”

M/F “Borgholm”, tidligere “LAHELA 3”

I de påfølgende år hadde fergen flere eiere og trafikerte forskjellige strekninger i Sverige.

I 1996 ble skipet solgt til Marite Sail Ship Charter AB, Rønninge. Selskapet rev av hele overbygningenn og bygde det om til et vikingskip!! og ble omdøpt til “SVEA VIKING”. I flere år ble vikingskipet benyttet som charterskip for turister ut fra Stockholm.

28.april 2007 ble skipet herjet av brann mens hun lå i opplag ved Skeppsbron, Stockholm. Skipet ble helt utbrent og hogd opp en måned senere.

Kilde: Fakta om fartyg

PS

Vi har skrevet mer om fergeselskapet Langesund-Helgeroa på denne siden under artikkelen om den første LAHELA. Se også artikkelen om kaptein Haraldsen på “Historiske godbiter.

Les mer om “LAHELA 3” ved å klikke på denne linken.

Filed under: Bilder og historier