Langøya

Langøya skal gjøres lettere tilgjengelig med gjestebrygger og skyssbåt. Samtidig er det ønskelig å gjenreise kulturminner og historiske bygninger på øya slik som det gamle Bøyehuset i forkant av bildet.

Høringsprosessen med Forvaltningsplanen for Langøya er i gang og styret for Langøya uttaler at øya må gjøres lettere tilgjengelig for båttaxi og fritidsbåter, og det må legges inn et konkret punkt i tiltaksdelen om tilrettelegging for gjesteplasser.

Fylkesmannen har lovet betydelig satsing. Det første som skjer er at Bamble kommune har bevilget 1,5 millioner kroner til nye gjestebrygger som er ønsket plassert på Langøya syd for Hovedgården.

Leder for Langøyastyret, Tom Markus, sier at forslaget til forvaltningsplan ser veldig bra ut.

– Ikke minst fordi det er staten som bevilger 2,7 millioner kroner de neste åren for å ta vare på Langøya, sier han til Telemarksavisa.

Langøyastyret har nå levert høringsuttalelsen til politisk behandling, først i nærings- og miljøkomiteen før kommunestyret.

Nærings- og miljøkomitéen ber nå om å få en politisk sak på utnyttelse/bruk av Langøya hovedgård inklusiv tilhørende bygningsmasse.

Filed under: referat