Losbåter fra Langesund

Bakgrunnen for denne artikkel er en henvendelse om red. kunne hjelpe til med å finne svar på spørsmål knyttet til et maleri.

Men først litt om Losvesenet: Rett til å lose ble opprinnelig gitt av Kongen ved losbrev – senere kalt lospatent. Losbrev ble tildelt etter søknad og det eldste brevet vi kjenner til, er fra 1654. Ingen kunne lose uten lospatent. Før dette ble tildelt, måtte losene dokumentere sin dugelighet overfor sin overlos samt avlegge ed til Kongen.

Bruk av los har i store trekk holdt seg uforandret opp til vår egen tid. Endringer i lostjenesten har bl a vært knyttet til forhold som fartøyenes størrelse, overgang fra seil til motordrift, nye og bedre navigasjonshjelpemidler, fartøyenes forbedrede manøvreringsevne og større trafikk.

Losvesenet er i dag organisert under Kystverket sammen med Statens havnevesen og Fyr- og merkevesenet. Les mer om Losvesenet ved å klikke her.

Så til maleriet av «LNGSUND» og andre losbåter fra Langesund:

maleriet_fra_liv_b_aadnaMaleriet det er snakk om ser du til venstre. Et av spørsmålene var knyttet til navnet «LNGSUND» som man ser i seilet. (Klikk på bildet for forstørrelse) Redaksjonen sendte spørsmålene videre til foreningens historiske arkiv. Knut Bjerke har jobbet med saken og kommet fram til at maleriet viser losbåten «LNGSUND» som er forkortelse for Langesund. Losbåten opererte på Langesundsbukta på slutten av 1800-tallet og er her sannsynligvis ut for å lose et seilskip inn til havn i nærheten.

losskoeyta_lngsund_3_ca_1880_talletFotografiet av losbåten til høyre er trolig samme båt som er på maleriet ovenfor. 3-tallet i seilet på begge bilder underbygger det. Bildet er tatt i sundet ved Langesund en gang på 1890-tallet.

loskutter_ca_1810Bilde t.v. viser en losbåt fra begynnelsen av 1800-tallet, ca 1810. Man kan allerede fra den tiden se den mørke stripen i seilet som bekrefter at det er en losbåt. Den mørke stripen er rød i virkeligheten – som på bilde av maleriet øverst.

losbaat_paa_bukta_fra_192030_aareneBildet viser en losbåt på Langesundsbukta fra 1920 – 1930-tallet.

losbaat_fra_1970_1980_talletDenne type losbåt var i tjeneste på 1980 – 1990-tallet. Båten på bilde er reservelosbåt i Langesund i dag.

losbaat_fra_langesundBildet viser en moderne losbåt som er stasjonert i Langesund i dag.

Kilde:Sjømannsforeningens arkiv.

PS
Skulle du være interessert i flere losbåter, kan du se på vår link «Losbåter og andre båter» på sidemenyen «Linker» eller klikke deg inn her.

Filed under: referat