Høstens aktivitsplan er klar

Styremøtet 23.8.17 sluttet seg til forslaget til aktiviteter for kommende halvår og ser slik ut:

23.08. Medlemsmøte uten fast agenda
03.09. Sjømennenes Minnedag – se egen artikkel på disse sider
06.09. Temaaften v/repr fra Fjord Line
20.09. Spiseaften, meny bacalao
04.10. Temaaften v/Dag Holmer
18.10. Spiseaften, meny hvalbiff
01.11. Temaaften v/Ivar Nefstad
17.11. Spiseaften, meny erter, kjøtt og flesk. Merk at denne spiseaften er lagt til en fredag og ledsagere vil bli invitert!
29.11. Temaaften v/professor Ola Flåten
13.12. Spiseaften, meny julemat.

Aktiviteten vil bli lagt ut på våre hjemmesider etter hvert (noen er lagt ut allerede), med mer informasjon. Følg med på hjemmesidene og hold deg oppdatert.

 

Filed under: utleie