GF 22nr 97

Generalforsamling 2022 -97

Generalforsamling ble gjennomført på fredag 28.01.22 i henhold til tidligere utsendt E-post fra styret.

Protokol fra møte:

Fra GF er det mottatt bilder fra seremonien og et bilde av det nye styret.

Lasse som ble valgt til formann på GF i 2018 ble takket av som formann etter fire år i stolen. Som han selv sier, det er på tide å tenke på egen helse.

 Han har vært formann gjennom en meget spesiell tid for Verden, Norge og Sjømannsforeningen.

Pandemi har gjort at vi ikke har kunne gjennomføre medlemsmøter og spiseaftener slik tradisjonen har vært og er i vår forening.

Blomstene til Lasse ble overrakt av vår nye Formann Knut Bjerke, som takket Lasse for arbeidet han har gjort i de fire årene han har vært formann, blomstene er velfortjent, han har gjort jobben sin og mere til.

Valgene ble gjennomført som det står i protokollen i henhold til våre lover. Valgene av tillitsvalgt vil dere finne under fanene organisasjon.

Og Lasse overrakte nøklene til den noe formann og ønsket ham lykke til

Ny organisasjon

På sitt konsisturende møte etter GF ble det utnevnt ledere for Huskomiteen og Arrangementskomiteen. Henholdsvis Per Robert Jøntvedt, t og Tore Hovstø

Det nye styret vil på sitt første styre møte utnevne medlemmer i under komiteene.

Huskomiteen, Arrangement komite, ansvarlig for arkivet og WEB redaksjon. Det vil bli lagt ut når styret har gjort de nødvendig vedtak.

Som en avslutning på GF ble det overrakt blomster til Leif Vidar Hansen som fyller 70 år 31.01. Vi gratulerer.

Dagens visdomsord: Latter er den beste Kaloriforbrenner og det forstår vi når vi ser på deg.Leif Vidar har tatt kontakt og takket for blomsten og alle hyggelige meldinger som han har fått..

Nye Medlemmer pr. 18.01.22

Per Ronald Amundsen (Har vært medlem før)

Oddbjørn Eriksen

Kirsten Lassen, vårt først kvinnelige medlem, hjertelig velkommen.

Generalforsamling 2022 -97

Fra Styret har følgende blitt sendt ut:

Koronaen er med oss enda og hindrer oss i å arrangere berammet GF i våre lokaler fredag den 28. januar 2022 på ordinært vis.
Dette på grunn av antall deltagende personer.
Likeledes planlagt Spiseaften etter Generalforsamlingen.
Dette er Force Majeure.

GF kan da gjennomføres digitalt, uten frammøte, for at den ikke skal bli «hengende i lufta» på ubestemt tid.
Så Styret innstiller derfor på å avholde formell GF 2021, digitalt uten frammøte, til avtalt tid og sted, fredag den 28. januar 2022, kl.13:00
Styret vil være til stede i «huset» for føring av Protokoll.

Fordret dokumentasjon/agenda:
Årsberetning 2021
Rapport fra Historisk Arkiv
Rapport fra Huskomiteenn vil bli ferdigstilt i inneværende uke 1/22 og distribuert til medlemmene.
Mandat til styret er sendt til medlemmene i e-mail av 27.11.21.
Regnskap
Revisjonsberetning
Valgkomiteens innstilling vil bli oversendt medlemmene når disse er klare.

Styret sendt ut følgende E-post 27. november, hvor datoen for ordinær GF var satt til fredag 28. januar kl. 18:00. i E-posten ble §8 presisert.

«Den ordinære generalforsamling skal avholdes i januar hvert år. Årsberetning, revidert regnskap, budsjett, innkomne forslag, lovendringer og valg til styret behandles av generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet leveres skriftlig til styret minst 1 måned før generalforsamlingen.

Filed under: referat