Våre sponsorer

Alle innlegg

Velg kategori

Kjøp av Najaden

På styre møte 7. september ble det beslutte å kjøpe modellen av Najaden. Saken ble referat på medlemsmøte samme dag. Kostnaden på kr 70 000.- blir forskuttert av foreningen. Flere

Les mer »