Å seile gjennom fjellet

Denne artikkel er inspirert av to innlegg i hhv VG og Aftenposten sist høst og handler om en mulig skipstunnel ved Stadtlandet. Overskriften har vi lånt fra VG.

StadtlandetStadtlandet står som en knyttneve ut i havet og utgjør et spesielt kritisk punkt på kystveien langs norskekysten. Området er ekstremt utsatt for vær og vind. All sjøverts trafik må forbi her. Utallige skipsforlis har funnet sted her gjennom tidene, med påfølgende tap av menneskeliv.

Tanken om en tunnel for å unngå Stadthavet er ikke ny. De første planene ble lansert på 1980-tallet, men skepsisen har hele tiden vært stor. Ord som luftslott og urealisme har vært brukt. Så sent som i 2010 konkluderte en utredning fra Kystverket, med anbefaling om at prosjektet ikke burde realiseres. Daværende kyst- og fiskeriminister mente at prosjektet måtte skrinlegges en gang for alle.

Nå har imidlertid prosjektet fått støtte fra alle partier på Stortinget. Argumentene for en tunnel begrenser seg ikke bare til økt sikkerhet for skipfarten, men vel så mye om muligheter for å spare penger og å øke inntektene for en rekke næringer. F eks vil nyskapt næring som hurtigbåter, som ikke er sertifisert til å gå rundt Stadt, ha den største nytteverdien. Andre viktige argumenter er verdien av spart drivstoff, overføring av gods fra vei til sjø, økt turisme – Hurtigruta skal jo kunne gå gjennom! – og positive effekter for fiskeflåten. Tunnelen vil bli enestestående i sitt slag i verden og bli en turistmagnet!

Det er satt av penger både på fjorårets og inneværende års statsbudsjetter til forstudier. I Nasjonal Transportplan 2014-2023 ligger prosjektet inne med 1 milliard kroner. Totalkostnad for tunnelen vil være om lag 2 milliarder. Selv om det er lagt inn penger i budsjettene og prosjektet er tatt med i Transportplanen, er det ingen garanti for at tunnelen blir realisert. Den videre politiske behandling av saken vil vise. Det er imidlertid grunn til å tro at prosjektet er nærmere realisering enn noen gang.

skipstunnel IIITunnelen vil få en lengde på 1700 meter, det må sprenges ut 7,5 millioner tonn masse (3 millioner kubikk) og vil ta ca 5 år å bygge. For flere detaljer se skissen t.v.

Firmaet NORD WEST3D har laget en video som på en spektakulær måte viser hvordan tunnelprosjektet kan fortone seg en gang i fremtiden. Klikk her og bli med på turen!

 

Kilder:
VG 22.11.2014
Aftenposten 15.11.2014
Kystverket
Div søk om temaet på internett