Våre sponsorer

Våre Æresmedlemmer

Æresmedlemmer er de av Langesund og Omegns Sjømannsforeningens medlemmer som over tid, på en særlig positiv måte, har bidratt til drift av foreningen, gjerne gjennom ett eller flere verv. Begrunnet forslag på æresmedlem fremmes skriftlig til Styret. Æresmedlemsskap anbefales av Styret til Generalforsamlingen. Æresmedlemmet utnevnes av en enstemming Generalforsamling. Jfr foreningens Lover § 16. Foreningen har for tiden 4 æresmedlemmer.

Jan Willy Johannesen ble glad for til æresmedlemskapet.

Jan Willy Johansen

Æresmedlem 3.2.2023
jens_fredrik_jensen_1

Jens-Fredrik Jenssen

Æresmedlem 25.1.2013
Medlem Pål Flåten ble utnevnt til æresmedlem. Her gratulert av avtroppende formann Rolf Formo. Generalforsamling nr 93 i Langesund og Omegns Sjømannsforening i foreningens egne lokaler i Kongshavngate. Foto: Per Flåthe

Pål Flåten

Æresmedlem 26.1.2018
Knut-Bjerke

Knut Bjerke

Æresmedlem 24.01.2020