M/S “Himing” og m/s “Svanefjell”

Vi viser bilder av to skip som Jan Willy Johansen har seilt på.

Jan Willy Johansen (formann i sjømannsforeningen vår i perioden 1986 – 1992) var 3. styrmann på M/S “Himing” i 1963. “Himing” var eiet av Tinnfos Jernverk, Notodden(!), men disponert av Høyer & Sønn i Skien. Skipet var på 3000 dwt og gikk i trampfart mellom Holland – Spania – Belgia – Tyskland.

Jan Willy var 1.styrmann på M/S “Svanefjell” i 1967 – 68. “Svanefjell” tilhørte rederiet Olsen &Ugelstad, Oslo. Skipet var på 5500 dwt og gikk i fart mellom Europa og The Great Lakes, USA.

Filed under: Bilder og historier

Fullriggeren “Gantock Rock”

Bildet viser maleri av fullriggeren “Gantock Rock” fra Langesund.

fullrigger_gantock_rock__2_

Maleriet av “Gantock Rock” ble høytidelig overrakt fra skipsreder H.P Jacobsen til Langesund og Omegns Sjømannsforenings formann Gunnar Andersen i 1932. Maleriet av fullriggeren er Sjømannsforeningens første maleri.

Fra historisk arkiv har vi fått mer om “Gantock Rock”. Det kan du lese her.

Filed under: Bilder og historier

Vinteren 1942

Som et apropos til den strenge vinteren i år, la red. ut noen bilder fra vinteren 1942 under siden “Aktuelt”. Vi har valgt å legge bildene over til “Bildegalleriet”.

Bildet t.v viser fiskeskøyter innefrosset i sundet, Langesund. På bildet t.h. assisterer taubåt/isbryter “Kolbjørn” skjøytene med å komme seg ut på fiskefeltet. Langøya i bakgrunn på begge bilder.

Bildet t.v. viser arbeidet med å få fiskernes fangst på land fra fiskeskjøytene som lå innefrosset lengre ute i sundet. (Det gamle bøyehuset på Langøya helt til venstre i bildet). Dampskipet i bakgrunnen heter “Felix”. På bildet t.h. ser vi mer av “Felix”. Vi ser nordover i sundet med dampskipsbrygga og Langesund mek verksted i bakgrunnen.

is
Båter i isen fortøyd ved Hans Jac Hansens brygge.

 

 

Filed under: Bilder og historier

Verdens største

Det største skip som noengang er bygget har bl a het “Jahre Viking”. Skipet er ikke lenger i trafikk, men fungerer som flytende oljelager utenfor Qatar.

Hvis man leser hensikten med “Bildegalleriet”ovenfor, passer dette skipet muligens ikke helt inn her. Redaksjonen ble fasinert av skipets dimensjoner og de norske interesser som har stått bak og mener det fortjener en plass i galleriet. Kanskje noen av medlemmene har seilt med skipet eller sett det? Skriv gjerne noen ord om det i “Gjesteboken”! Bildene nedenfor gir inntrykk av dimensjonene.

Kort fortalt ble skipet sjøsatt i Japan i 1979 og døpt “Seawise Giant”. Senere har skipet skiftet navn til “Happy Giant”, “Jahre Viking” og heter i dag “Knock Nevis”. Skipet er på 565 000 DWT, 458 meter langt, 69 meter bredt og stikker 24.5 meter fullastet. Speed:Ca 16,5 knots. Pga størrelsen kunne skipet f eks ikke seile i den engelske kanal når det var fullastet!

Les mer om skipets historie her.

Ved å google på skipets navn, finner man mange interessante linker. Vi har valgt denne.

 

Filed under: Bilder og historier

Verkstedets siste byggenummer

I Billedgalleriet har vi tidligere presentert Langesund mek. verksteds byggenummer 1 – D/S “Terneskjær”. Hva er ikke mer naturlig enn også å presentere verkstedets siste byggenummer!

På 1960-tallet ble det bygget et betydelig antall ferjer ved verkstedet. Ferjebyggingen var en faglig triumf, men en økonomisk fadese som mot slutten av ti-året truet verkstedets eksistens. Det var nærmest et paradoks at utbyttet ble så skralt til tross for en god vekstperiode.

I 1966 og 1967 bygde verkstedet bilferjene “Stena Baltica”, “Stena Germanica” og “Stena Britanica” , hhv byggenummer 53, 54 og 55, for Stenabolaget i Gøteborg. Byggenummer 55, altså “Stena Britanica”, ble det siste fartøyet i verkstedets historie.

Bare skroget til “Stena Britanica” ble bygd på Smitangen. Det ble tauet til Framnæs mek. verksted i Sandefjord og innredet der.

stena

“Stena Britanica” var en kopi av “Stena Germanica”som vises på bilde ovenfor. Skipene var på 700 tonn og hadde en lengde på 110 meter.

Kilde: Grenland Offshore AS (1999): Fra skipsverft til offshoreverksted.

Filed under: Bilder og historier

M/S “Belevelyn”

fra_morten_1Dette er M/S “Belevelyn”, min første båt, skriver Morten Nymann

M/S “Belevelyn” var på 5700 dwt og tilhørte rederiet Belships Company Limited Skibs a/s, Oslo. “Belevelyn”var bygget ved Bremer Vulkan i Tyskland i 1957.

fra_morten_2M/S “Belevelyn” var en tungløftbåt, med løftekapasitet på 140 tonn. Jeg mønstret på som maskingutt i Glasgow som 17-åring høsten 1963 og mønstret av i Kristiansand i 1964.

Min første tur gikk fra Glasgow og Bremen hvor vi lastet jernbanevogner til Chittagong i Bangladesh og til Karachi i Pakistan. (Bilde fra lastingen t.h. er tatt i mars 1964.)

Filed under: Bilder og historier

D/S “Felix”

Historien om hvorfor D/S “Felix” finnes i bildegalleriet, finner du lengre nede i artikkelen.

Den 14.mars 2010 publiserte vi en artikkel om isvinteren 1942. (Se på siden “Aktuelt” og bildene nedenfor). På et par av bildene vi gikk gjennom, var det bilder av et dampskip som lå fastfrosset i sundet i Langesund. Ville det være mulig å finne ut hva skipet het? Under bildebehandlingen i redaksjonen kom skipets navn fram – nemlig “Felix”!

Dette var jo rett og slett litt gøy! Videre gikk vi inn på linken om norske skip under 2. verdenkrig – som ligger på “Linksiden” – og fant masse informasjon om D/S “Felix”. (Du kan også gå rett inn på linken her: www.warsailors.com ).

Her fant vi også et helt bilde av skipet som altså så slik ut:

felix

 

Vi nøyer oss med et kort sammendrag av skipets historie her: Hun ble bygget i Walker-on Tyne i 1907 og var på 2047 gross-tons. Hun har hatt flere eiere, bl a tilhørt et rederi i Porsgrunn fram til 1916, og da skipet lå i isen ved Langesund tilhørte hun Jacob Kjøde A/S i Bergen.

Skipet tilhørte den såkalte “home fleet” og var under tysk kontroll fra 1940; ble torpedert av en britisk undervannsbåt på Folla 11.februar 1944. Tre mann omkom. Skipet ble ikke verre skadet enn at det lot seg reparere og ble satt i fart igjen. Hun ble hugget opp i Antwerpen i desember 1952.

Les flere detaljer om “Felix” på linken som er oppgitt. Litt gøy, ikke sant?

Filed under: Bilder og historier

Fraktdamperen D/S “Terneskjær”

terneskjaerA/S Langesunds mek. verksteds byggenummer 1, D/S “Terneskjær”

D/S “Terneskjær” regnes som byggenummer 1 ved A/S Langesunds mek.verksted. Skipet ble sjøsatt i begynnelsen av juni 1918 og ble karakterisert som en “1000-tonner”. Skipet ble først overlevert rederiet Hans P. Jacobsen, Langesund i mars 1919. D/S “Terneskjær” var et moderne skip med tre lasteluker, tre vinsjer, dampankerspill, dampstyremaskin og oppnådde en fart på 10,5 mil på prøveturen.

Straks etter prøveturen satte hun kurs for England. I årene som fulgte gikk hun i fart mellom Frankrike, Spania og England. Men skipet fikk ikke noe langt liv, det forliste i storm på kysten av Island i 1924.

Kilder: Grenland Offshors bok: Fra skipsverft til offshore-verksted (1999) og Jac Lund-Tangens bok: Fra Langesunds historie (1994).

Filed under: Bilder og historier

Langesund mek .verksted

dsc09496Bilde fra A/S Langesunds mek.verksted. Verkstedets folk poserer for fotografen. Bildet er tatt i 1917 eller 1918.

Etterhvert som seilskuteflåten ble redusert, innså eierne av verkstedet på Smietangen at arbeide med seilskuter snart ville ta slutt. Spørsmålet om å etablere et mekanisk verksted ble drøftet. Det ble startet et rederi og rederiet lot sine skip klassifisere og reparere ved verkstedet. Skipsverftet ble omdannet til et mekanisk verksted. Dette skjedde i 1914 og verkstedet fikk navnet A/S Langesunds mek. verksted.

På bilde ser vi verkstedarbeidere fotografert foran dampskipet “Terneskjær” som ennå ligger på beddingen. “Terneskjær” regnes som verkstedets byggenummer 1. og ble bygget for rederiet Jacobsen & Co, Langesund. De hvitkledde karene til venstre på bildet er murere som bygger det nye maskinverkstedet. Maskinverkstedet ligger rett utenfor venstre bildekant. Vi skimter Kongsmannsaasen i bakgrunnen.

Kilder: Grenland Offshores bok: Fra skipsverft til offshoreverksted (1999) og Jack Lund-Tangens bok: Fra Langesunds historie (1994).

Filed under: Bilder og historier

M/S Fernbay

HT knkDette er M/S Fernbay, det første skipet jeg, Rolf Formo,  seilte med som 16-åring.

Her er mitt første skip, M/S Fernbay (8360 dwt). Rederi Fearnley & Eger, Oslo. Bygget i 1949 ved Eriksberg Mek. Verksted AB i Gøteborg. Jeg mønstret på som maskingutt i Boston som 16 åring 2. mars 1961. Seilte tre ganger jorda rundt i stykkgodsfart Østen – Statene. Mønstret av som smører i New York juni 1962 og jobbet meg hjem med M/S Oslofjord i juli samme år. M/S Fernbay ble i 1966 solgt til Kastor Compania Maritima S.A. Greece, nytt navn “Anna K”. Hugget i Kaoshiung, Taiwan 11. mars 1966.

Filed under: Bilder og historier