Tåkeklokka på Figgeskjær

Figgeskjær er lokalisert nord i sundet ved innseilingen til Langesund. Tåkeklokka på skjæret er ikke lenger i drift og er fredet.

Langøytangen fyr ble satt i drift i 1839 og fikk tåkeklokke i 1887. Da fyret fikk tåkelur/-horn i 1913, ble tåkeklokka flyttet til Figgeskjær. (Avhengig av hvilke kilder en benytter, inntreffer flyttingen av tåkelkokka i forskjellige år. En kilde sier 1911 – en annen sier altså 1913).

Tåkeklokka på Figgeskjær (bilde under) var i drift fram til 1989 og ble deretter fredet. Klokketårnet er bygget av tre – i sveitserstil. Staten ved Kystverket står i dag som eier av tåkeklokka som står på privat grunn.

Kilder: www.altomlangesund.no og wikipedia.

fikk

Filed under: Bilder og historier

Tåkeklokka og fyrlykta på Figgeskjær

Vi presenterer et kjent og kjært motiv fra Langesund – tåkeklokka og fyrlykta på Figgeskjær.

Motivet er kjent for oss alle og er på sett og vis Langesund og Omegns Sjømannsforenings “varemerke” og benyttes bl a som jakkemerker, på brevark og skjold. “Varemerket” går m a o igjen i flere sammenhenger. Felles for motivene er at de er fotografert eller tegnet sett fra syd. (se nedenfor)

1_fotograf_20knut_20inge_20tokheim8

 

1_logo

Bildet vi presenterer nedenfor er fotografert fra nord – fra en vinkel som ikke er så vanlig. Vakkert – ikke sant?

fikk

Bildet publiseres etter tillatelse fra John Ørvik

Les mer om tåkeklokka i Bildegalleriet.

Filed under: referat

“LAHELA ll”

"LAHELA ll" (bilde over) på vei inn sundet etter  en tur til Helgeroa
“LAHELA ll” (bilde over) på vei inn sundet etter
en tur til Helgeroa

Vi har tidligere omtalt de andre LAHELA-fergene i “Bildegalleriet”. Nå viser vi også “LAHELA ll”.

“LAHELA ll” var bygget ved Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg, Danmark i 1928. Den het opprinnelig “Masnedsund” og tilhørte Dampskipsselskabet Rødby Havn A/S. “Masnedsund” var en kombinert bil- og passasjerferge på ruten Masnedsund – Gaabense. Fergen ble kjøpt inn til LAHELA-selskapet i 1938 og var selskapets andre ferge.

For mer detaljer om “LAHELA ll”s liv kan du klikke her.

Filed under: Bilder og historier

Fra Langøya i 1890-årene

buxerselskapets_hovedkontor_paa_langoeyaDe to foregående bilder i Bildegalleriet viser dampslepebåter som tilhørte Langesundsfjorden Buxerdampskibsselskab. I en periode holdt selskapet til på Langøya.

Hovedkontoret til Langesundsfjordens Buxerdampskibsselskab lå på Langøya fra ca 1880 og henimot første verdenskrig. (Den hvite to-etasjers bygningen t.h. i bildet). I tillegg var det kaianlegg, lagerbygninger og bunkersstasjon for selskapets taubåter, “Storegutt”, “Tordenskiold”, “Pors” og “Kolbiøn”. Buxerdampskibsselskabet ble drevet av Finn C Knudsen, Porsgrunn.

Basen på Langøya sto for administrasjon, drift og vedlikehold av slepebåtene som kunne ligge til kai på Langøya, i Langesund eller oppankret. Buxerdampskibsselskabets viktigste oppgave var å buksere seilskip ut i åpent farvann. Seil ble sjelden satt før skipene hadde passert Langøytangen. Tilsvarende var det behov for slepeassistanse når seilskipene kom inn Langesundsfjorden for å laste. Vanlige laster var tømmer og is til land i Nordsjøområdet.

 

Filed under: Bilder og historier

Dampslepebåten “Pors”

pors_201915I likhet med dampslepebåten “Kolbiøn” (se forrige bilde), tilhørte “Pors” også Langesundsfjordens Buxerdampskibsselskab.

Av bildene kan en se at “Pors” var av samme type som “Kolbiøn”, ja, en skulle nesten tro at dampslepebåtene var bygd etter de samme tegninger. “Pors” ble sjøsatt i januar 1915 og bygget ved Chr.H.Christoffersen Jernstøberi & Mek.Verk. på Husvik. Etter et oppdrag i Esbjerg i juli1915,satte “Pors” kurs for Porsgrunn. Båten forsvant på denne reisen med en besetning på 4 mann.

Filed under: Bilder og historier

Digitale fortellinger

En digital fortelling er en kort videofilm/bilder av ca 3 minutters varighet og som handler om noe en forteller har opplevd eller en overlevert historie som gjenfortelles med nye virkemidler.

1_fotograf_20knut_20inge_20tokheimFor vel ett år siden ble Langesund og Omegns Sjømannsforening invitert til å være med i prosjektet “Kystkultur i Telemark” som hadde som mål å lage digitale fortellinger fra telemarkskysten. Prosjektet, som er landsomfattende, ble ledet av Porsgrunn kommune i vårt område. Kystlag og sjømannsforeninger i Bamble og Kragerø m fl ble bedt om å delta. Deltagerne har gjennom kurs og workshops laget mange interessante fortellinger som du finner på linken www.digitaltfortalt.no/ . Se også www.porsgrunn.kommune.no/kystled .

Vi oppfordrer leserne til å gå på “oppdagelsesferd” på disse linkene. Her er det mange fine fortellinger!

Knut Bjerke deltok i prosjektet på vår Sjømannsforenings kvote og resultatene kan du lese ved å klikke her. Bra og meget interessant!

norsk_ved_havet_2008__130_

 

Filed under: referat

Langøya

Langøya skal gjøres lettere tilgjengelig med gjestebrygger og skyssbåt. Samtidig er det ønskelig å gjenreise kulturminner og historiske bygninger på øya slik som det gamle Bøyehuset i forkant av bildet.

Høringsprosessen med Forvaltningsplanen for Langøya er i gang og styret for Langøya uttaler at øya må gjøres lettere tilgjengelig for båttaxi og fritidsbåter, og det må legges inn et konkret punkt i tiltaksdelen om tilrettelegging for gjesteplasser.

Fylkesmannen har lovet betydelig satsing. Det første som skjer er at Bamble kommune har bevilget 1,5 millioner kroner til nye gjestebrygger som er ønsket plassert på Langøya syd for Hovedgården.

Leder for Langøyastyret, Tom Markus, sier at forslaget til forvaltningsplan ser veldig bra ut.

– Ikke minst fordi det er staten som bevilger 2,7 millioner kroner de neste åren for å ta vare på Langøya, sier han til Telemarksavisa.

Langøyastyret har nå levert høringsuttalelsen til politisk behandling, først i nærings- og miljøkomiteen før kommunestyret.

Nærings- og miljøkomitéen ber nå om å få en politisk sak på utnyttelse/bruk av Langøya hovedgård inklusiv tilhørende bygningsmasse.

Filed under: referat

Dampslepebåten “Kolbiøn”

“Kolbiøn” var bl a stasjonert i Langesund. Flere av foreningens medlemmer og lesere forøvrig, vil sikkert huske slepebåten som et kjent og kjært innslag her i fjorden, både som taubåt og isbryter.

“Kobiøn” var på 57,67 br. reg. tonn og bygget ved Akers Mek. Verksted, Oslo i 1898. Båten tilhørte Langesundsfjordens Buxerdampskibsselskab som ble drevet av Finn C Knudsen, Porsgrunn. Knudsen hadde også tegnet taubåten.

På slutten av 1800-tallet drev Buxerdampskibsselskabet sin virksomhet fra Langøya.

(Klikk på bildene for forstørrelse)

Vi har tidligere i Bildegalleriet vist “Kolbiøn” i aksjon under isvinteren 1942 og viser gjerne bilde igjen. (Bilde t.h.)

“Kolbiøn” er fortsatt i drift, men går ikke på damp…

1950: Tatt ut av fart og lagt i opplag

1951: Solgt til Herre Fabrikker A/S

1960: Solgt til Arne Sundsdal, Songe, Tvedestrand og bygget om til motordrift

1969: Lekterkompaniet AS, Nils Halvorsen, Porsgrunn ble ny eier

1973: Innsatt ny motor, 465 bhk Alfa

1978: Overtatt av Bukser- og Bjergningsselskapet

1979: Solgt til Kragerø Kranservice AS

1987: Solgt til Ståle Kristoffersen, Vedvågen, Kopervik

1997: Solgt til Fosen Dykkerforening, Tverdalsøyra

2003: Solgt til eierserlskapet TB Kolbiøn v/bødrene Djupevåg og far Kristian Djupevåg sammen med Sjur Olav Røyrvik, Nordheimsund i Hardanger. Båten bærer fortsatt navnet “Kolbiøn”.

Kilder: Ivar Nefstad: Havets Høvdinger, 2010. Foto av “Kolbiøn” øverst, står i Nefstads bok og er utlånt av Porsgrund og Omegns Sjømandsforening.

Filed under: Bilder og historier

Bensinstasjonen på Dampskipsbrygga

img013Bensinstasjonen på Damskipbrygga i Langesund ble drevet fram til 1966.

Fra 1953 til 1966 ble bensinstasjonen drevet av langesundsmannen Harry Bråthen. Foruten salg av bensin og oljer var det en vaskplass for biler der og Bråthen foretok service av lettere kjøretøy fra den store hydrauliske bukken. Vi antar at bildet er tatt i slutten av 1940- / begynnelsen av 1950-årene.

Stasjonen ble i 1966 flyttet til nybygg i indre Kongshavn – der Tuiristkontoret holder til i dag. Stasjonen sto tom i omlag et år for så å huse kioskvirksomhet, som ble drevet av famile/slektninger til Bråthen.

Den opprinnelige bensinstasjonen på bildet ble revet og nytt bygg er reist på tomten. Idag holder Brygga Grill & Kiosk til i bygget.

(Klikk på bildet for forstørrelse)

Red. ser gjerne at leserne kommer med merknader eller tilleggsopplysninger til bildet eller komentarene ovenfor. Vennligst send oss en mail eller benytt Gjesteboken.

Filed under: Bilder og historier

“LAHELA 3”

På bildet, som er tatt i 1951, har "LAHELA 3" nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.
På bildet, som er tatt i 1951, har “LAHELA 3” nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.

“LAHELA 3” var et kjært innslag i Langesunds havnebilde i perioden 1948 – 1961.

“LAHELA 3” var opprinnelig en minelegger på vel 100 fot, bygd i Loughborough, England og levert til British Royl Navy i 1943. Skipets kjennetegn var da HMS MMS 280. I 1946 ble mineleggeren kjøpt av LAHELA-fergeselskapet, bygd om til ferge, herunder forlenget med 4,5 meter og satt inn i Langesund -Helgeroa – trafikken 1948. Det var langesundsmannen Henry Sørensen som sto for innkjøpet av fergen. (Henry Sørensen var senere Havnefogd i Langesund i peioden 1949-1953.)Fergen var på 142 brt, kunne ta ca 20 personbiler og maks 200 passajerer.

På bildet, som er tatt i 1951, har “LAHELA 3” nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.

Breviks-brua var under bygging og selskapet slet med dårlig økonomi. Siste sesong for fergeselskapet var 1961 og “LAHELA 3” ble solgt til Malmø. Fergen ble satt inn i trafikk mellom Søderby og Mickrum. I 1966 ble “LAHELA 3” solgt til rederiet AB Beron i Vestervik og ble omdøpt til “Borgholm”.

"M/F "Borgholm", tidligere "LAHELA 3"
“M/F “Borgholm”, tidligere “LAHELA 3”

M/F “Borgholm”, tidligere “LAHELA 3”

I de påfølgende år hadde fergen flere eiere og trafikerte forskjellige strekninger i Sverige.

I 1996 ble skipet solgt til Marite Sail Ship Charter AB, Rønninge. Selskapet rev av hele overbygningenn og bygde det om til et vikingskip!! og ble omdøpt til “SVEA VIKING”. I flere år ble vikingskipet benyttet som charterskip for turister ut fra Stockholm.

28.april 2007 ble skipet herjet av brann mens hun lå i opplag ved Skeppsbron, Stockholm. Skipet ble helt utbrent og hogd opp en måned senere.

Kilde: Fakta om fartyg

PS

Vi har skrevet mer om fergeselskapet Langesund-Helgeroa på denne siden under artikkelen om den første LAHELA. Se også artikkelen om kaptein Haraldsen på “Historiske godbiter.

Les mer om “LAHELA 3” ved å klikke på denne linken.

Filed under: Bilder og historier