Skip med navn på fjorden vår

Skip med navn på fjorden vår

Av

Knut Bjerke

Det er en rekke skip som har fått navn fra steder rundt Langesundsfjorden. Det er imidlertid kun registrert 5 skip som har «fjorden» i navnet. De fem skipene vi har funnet i vårt historiske arkiv og som vi har fått informasjon om er: DS «Frierfjord I» og DS «Frierfjord II, DS «Skiensfjord» og MS «Eidangerfjord». I nyere tid har også MS «KL Brevikfjord» dukket opp i våre arkiver.

DS «Frierfjord I» var bygget i 1897, ex Salamanca og senere ex- Tresfond.

 

DS «Salamanca» ble bygget i 1897 ved Akers Mek. Verksted for Otto Thoresens Line. Bildet er fra Kristiansund havn. Skipet ble senere ombygd og overtatt av Den Norske Amerikalinje og omdøpt til «Frierfjord».

Skipet ble i 1915 kjøpt fra D/S Langfonds A/S, Stavanger til Den Norske Amerika Linje (NAL) og gitt navnet «Frierfjord».

Skipet ble i 1921 solgt til D/S A/S Gudrun, Tønsberg og fikk det nye navn «Gudrun». «Frierfjord I» var på nærmere 1000 brutto tonn.

Bilde av DS «Frierfjord I» som ble overtatt av den Norske Amerika Linje (NAL) i 1915. Skipet ble solgt til Tønsberg i 1921 og omdøpt til «Gudrun». Skipet grunnstøtte ved Madagaskar i 1927 og endte sine dager i dette farvannet.

MS «Frierfjord II»

Det mest kjente skipet med navnet «Frierfjord» er vist på bildet nedenfor. Skipet som sees på bilde, er en av etterfølgerne etter Libertybåtene bygget under 2.verdenskrig i USA. Skipet kom i NALs eie i 1947.

 

Dette er et bilde av ex- Cape Lopez, senere Frierfjord II. Skipet ble kjøpt av NAL i 1947 fra US War Shipping Administration og fikk navnet «Frierfjord». Skipet ble i 1970 solgt til Arne Teigen & Jens Hetland, Egersund, fikk da navnet «Ryttersund».

Frierfjord var C2 båt på litt over 5000 tonn. Disse ble masseprodusert under krigen. Under NALs eie gikk skipet i linjefart mellom Nord- Europa og Madagaskar. Frierfjord var moderne for sin tid. Den hadde bl.a. 2 hovedmotorer. Under manøveren gikk den ene forover mens den andre gikk akterover og propell-rotasjonen ble endret med gir.

Skipets historikk er:

1943 Bygget som CAPE LOPEZ av Pennsylvania Shipyard Inc., Beaumont, TX, USA for U. S. War Shipping Administration, Beaumont. Sjøsatt 24/12.
1944 Levert i februar.
1947 Solgt 06/02 til Den Norske Amerikalinje A/S, Oslo. Omdøpt til FRIERFJORD.
1970 Solgt til Jens Hetland & Arne Teigen P/R (Arne Teigen), Egersund. Omdøpt til RYTTERSUND.
                               

 Skipet ble i 1947 solgt til Den Norske Amerikalinje A/S, Oslo. Omdøpt til «FRIERFJORD».
                      

 MS «Frierfjord» ble i 1970 solgt til skipsreder Teigen, Egersund og omdøpt til MS «Ryttersund».

1972 solgt til China National Machinery Import & Export Corp., Shanghai, China. Ankom Shanghai 10/01, overlevert 14/01. Antatt hugget.

 

Skipsreder Arne Teigen er en moderne «grunder»:

Han er født i Halden i slutten av 30-årene, og dro som så mange nordmenn som er blitt skipsredere til sjøs.

Men da han dro ut som førstereisgutt i 1952, drog han ut som byssegutt. Etter tre år valgte han den mer vanlige vei for fremtidige skipsredere, styrmannsskole og videre til kaptein.

I 1964 gikk han i land, og sammen med sin svigerfar, Jens Hetland, etablerte han et rederi i Egersund.

Frem til 1972 ekspanderte dette rederiet meget kraftig. I alt ble 13 eldre linjeskip anskaffet fra forskjellige nordiske eiere.

Dessuten anskaffet han to mindre tankskip. Linjeskipene ble satt i fart på Østen. På denne farten må rederiet ha tjent gode penger, for foruten egen ekspansjon kunne han i 1971 kjøpe opp 40 % av aksjekapitalen i Drammensrederiet Bruusgaard Kiøsteruds Skibs -A/S.

Det var først etter press fra Oslo Børs at han fikk anledning til å utøve innflytelse i selskapet etter å ha skaffet seg en så stor aksjepost.

Etter som årene gikk, utvidet han sin aksjepost, til den i 1984 omfattet 87 %. Fra 1.1.1974 overtok Arne Teigen også som disponent for Bruusgaard Kiøsteruds Skibs-A/S.

Det ble en del samarbeidsprosjekter mellom rederiene, bl. a. cruiseskipet RASA SAYANG og Norwegian Asia Line, rute-fart Europa-Hong Kong. Likeledes var et par båter sameie mellom de to rederiene.

Men fremfor alt var årene 1973-1977 særdeles vanskelige år for så vel Arne Teigens Rederi som Bruusgaard Kiøsteruds Skibs-A/S. For begge rederiene var årene preget av redusert aktivitet, skipssalg og stadige underskudd.

Noe måtte gjøres for å få skutene på rett kjøl. Alt som var ulønnsomt måtte vekk. Fra 1.1.1978 ble virksomheten i begge rederier samlet i firmaet Thoresen International, et datterselskap av den Bruusgaard-eide Thoresen-gruppen i Hong Kong. Arne Teigen og sønnene Frode og Ole Ketil solgte i 2005 sine interesser i Thoresen-rederiet for ca. NOK 1,3 milliarder.

Våren 2007 tok brødrene, med 72,2 % av aksjene, over kontrollen av Fjord Line A/S som nesten var konkurs.

De bestilte 2 nye gassdrevne ferger som nå fra 2014 seiler mellom Vestlandet-Danmark-Langesund.


En oppgradert ferge MS «Oslofjord» trafikkerer ruten Sandefjord – Strømstad.

 

 MS «Stavangerfjord og MS «Bergensfjord» seiler mellom Bergen og Langesund via Stavanger og Hirtshals.

 

DS «Skiensfjord»

DS «Skiensfjord» ble bygget i Glasgow, Scotland for Den norske amerikalinje (NAL) i 1922. Skipet var på nærmere 6000 tonn bruttotonnasje. Skipet må ha vært svært solid bygget, da hun seilte i nærmere 40 år, inkludert 5 år i krigsseilas under 2.verdenskrig.

Et interessant bilde fra Kristiansand fra 1939. I midten DS «Skiensfjord», DS «Breda» (til styrbord) og DS«Skagen» (til babord), den gang fergeruten mellom Kristiansand og Hirtshals.

 

DS «Skiensfjord» ble solgt til Hong Kong i 1957 under navnet «Shun Hing». To år senere ble skipet solgt til opphugging.

DS «Skiensfjord» må ha vært et særdeles «lucky ship». Hun seilte under hele 2.verdenskrig i Nortraships tjeneste både som «Independent ship» og i konvoier.

I databasen – warsailors.com, over norske skip som seilte under 2.verdenskrig, er det hele 17 sider om DS «Skiensfjord». Skipet seilte i 5 år i krigsfarvann og kom helskinnet gjennom krigen uten å bli angrepet eller senket av tyske torpedoer.

Jeg tar med noen tall/statistikk fra skipets seilaser under krigen:

Nærmere 130 seilaser under krigen. Dette vil si en krigs-seilas nærmest hver 14 dag gjennom hele krigen fra april 1940 til mai 1945. Dette omfatter ikke bare seilas mellom to destinasjoner, men også omlasting i havner og ikke minst lasting og lossing i hver havn. I tillegg kommer vekstedopphold for reparasjoner og vedlikehold.

 DS «Skiensfjord»

I henhold til kildene fraktet DS «Skiensfjord» for det meste «general cargo». Under krigen var dette en grei beskrivelse av lasten, da denne alltid var hemmeligholdt.

Vi vet imidlertid fra enkelte konvoi beskrivelser at skipet en rekke ganger var lastet med ammunisjon og eksplosiver fra Halifax til Liverpool. I en hemmelig beskrivelse av lasten hadde hun 5 Hurricane fly på dekk!

Ca. 75 av seilasene over Atlanterhavet var i konvoi mellom Nord Amerika og England eller på England og Irlands kyst. I ca. 55 seilaser seilte DS «Skiensfjord» som «Independent ship», eller et skip på grunn av sin fart kunne seile alene uten konvoi-støtte.

Det må være et mirakel at «Skiensfjord» ikke ble angrepet av tyske ubåter, da man vet hvor mange norske skip i fart over Atlanterhavet som ble torpedert eller skutt i senk, både som individuelle skip og som skip i konvoifart.

DS «Skiensfjord» gjorde sin plikt og gjennomførte sin tjeneste for så vel fedrelandet som for de allierte under krigen med stor beundring. Offiserer og mannskap fortjener en stor takk for en imponerende tjeneste under 2.verdenskrig.

The lucky ship» – DS «Skiensfjord

 MS “Eidangerfjord”

Skipet var bygget i England i 1945. Skipet var opprinnelig bygget som militært landgangsfartøy med betegnelsen MS LCG (Landing Craft Gun) (M) – 188, sjøsatt i september 1945. Skipet var derfor ikke med i krigshandlingene på slutten av krigen. «Eidangerfjord» var på 450 tonn dødvekt og hadde tre lasteluker.

I 1947 ble det innkjøpt av Nils Kittilsen i Brevik og omdøpt «Eidangerfjord». Da marinefartøyet ble ombygget ble det et motorskip beregnet på stykkgods i fart på norskekysten.

Skipet ble i 1949 ombygd til lasteskip ved Ekstrand Mek. Verksted og solgt til Skibs AS Storesand (Herlof Andersen) i Kristiansand i 1950 for NOK 275 000,-.

Vi har ingen bilder av MS «Eidangerfjord» i vårt arkiv, men tar med to bilder av LCG (Landing Craft Gun), skip i kamp under 2.verdenskrig. Se imidlertid avsnitt 1.5 nedenfor hvor vi senere har fått 2 bilder av Johnny Sørensen i Brevik. Bildene viser den ombygde «Eidangerfjord».

A landing craft gun (medium) (almost certainly LCG (M) 101) sinking with crew abandoning ship after she was hit by shore batteries during the landing by Royal Marine commandos on the island of Walcheren at Westkapelle, the most western point of the island. Smoke of the battle on shore is in the background. One of the LCG’s 17 pounder gun turrets can be clearly seen; also note the man just about to strike the water and another preparing to jump, near the turret.

Ny informasjon om “Eidangerfjord» fra Johnny Sørensen I Brevik

Jeg tok i slutten av oktober 2017 kontakt med Johnny Sørensen i Brevik for å høre om han hadde noe informasjon om «Eidangerfjord». Det hadde han og han har delt sin informasjon med oss i Sjømannsforeningens historiske arkiv. Vi har fått både bilder og historisk bakgrunnsinformasjon om skipet og om skipsreder Kittilsen fra Brevik. Her kommer Johnny Sørensen beretning.

Jeg husker godt fartøyet, det lå her på Banken da jeg var gutt på en 7-8 år. Vi gutter krabbet ombord blant avskårne rester fra kanonlavetter og andre krigs-ting, det var spennende saker.

 MS «Eidangerfjord» etter ombyggingen ved Ekstrand Mek. Verksted i 1949/1950.

MS «KL Brevikfjord»

I dialogen med Johnny Sørensen kom vi inn på om det også kunne finnes skip med navnene «Breviksfjord» og «Langesundsfjord». Ut av dette kom det i alle fall at i nyere moderne tid var et av byggenumrene på Trosvik Mek. Verksted blitt kalt MS «Brevikfjord» dog med uten s i navnet.

Nedenfor vises to bilder av «Brevikfjord».

 

 Bilde av Ms» Kl Brevikfjord». Foto Johnny Sørensen. Brevik, MS « Kl Brevikfjord» ble levert fra Trosvik verksted i Brevik i 2010.

 

K” Line Offshore AS, Arendal tok den 24. september 2010 levering av det første av fire PSV skip fra STX Norway Offshore AS – Brevik som verftets byggenummer 73. Nybygget er av STX Europe PSV 06 CD design.

De fire skipene av det nye PSV 06 CD designet ble kontrahert i november 2007 til total pris på cirka NOK 1,4 milliarder. “K” Line var da på full fart inn i offshore markedet med disse fire ordrene, samt tidligere ordre for to ankerhandlere av AH 12 design. Teknisk drift utføres av OSM i Arendal. «KL BREVIKFJORD» ble døpt samtidig med «KL Brisfjord» i Brevik som ventes ferdig utrustet i begynnelsen av 2011. «KL BREVIKFJORD» skal operere sammen med «KL Arendalfjord» i brasiliansk farvann under kontrakter med varighet på fire år.

Kilder:

  1. Sjømannsforeningens historiske arkiv
  2. Johnny Sørensen, Brevik Historielag
  3. Kilder fra internett – Warsailors.com