Amerikabåtene

Amerikabåtene er for de fleste synonymt med Den Norske Amerikalinje (NAL) – et rederi som ble grunnlagt i 1910 primært for transatlantisk transport av passasjerer og gods mellom Kristiania og New York. Opp i gjennom tidene hadde rederiet 8 passasjerskip og 13 lasteskip og samtlige skip hadde navn som endte på «-fjord». Skipene ble i sin tid betraktet som de flotteste i den norske handelsflåte. NALs første skip var S/S «Kristianiafjord» som ble satt i trafikk i 1913. Vi forbinder «amerikabåtene» i første rekke med de skip som fraktet hundretusener av eventyrlystne nordmenn til USA i løpet av første halvdel av 1900-tallet. Passasjerskipene gikk i rute mellom Oslo og New York fram til 1973. Ruten gikk via Kristiansand, Stavanger og Bergen. Rederiet drev også med cruisefart. NALs siste passasjerskip var M/S «Vistafjord». (Kilde:lokalhistoriewiki.no)

Flere av leserne vil huske Amerikalinjens lasteskip i sin tid ankom fjorden her; svært ofte med korn til «Mølla» i Skien.
Rederiet trakk seg ut av passasjer- og cruisevirksomhet i 1981, og drev kun med frakt inn til selskapet ble overtatt og slått sammen med Wilh. Wilhelmsen i 1995.

24.februar 2017 hadde Aftenposten en artikkel under navnet «Flere hundre tusen dro til USA, få kom tilbake». Artikkelen handler kort fortalt om utvandringen fra Norge til USA fra 1800-tallet og fram til andre verdenskrig.»Drømmen om et bedre liv  førte dem ut på Atlanterhavet». Ca 800.000 nordmenn utvandret i denne perioden og NALs skip fraktet størsteparten av dem. Skipene ble ikke bare benyttet av utvandrere, men også av vanlige reisende inn til «Fremveksten av velferdsstaten og nye transportmidler gjorde sitt til at båtenes betydning ble gradvis mindre».

Aftenspostens artikkel viser også til en video som du kan se ved å klikke her.