Våre sponsorer

Arrangement komiteen

Tore Hovstø

Festkomite, leder

Telefon: 48 06 50 18

Erik Stärk-Johansen

Festkomite, medlem

Elbjørn Mathisen

Festkomite, medlem

Per Eriksen

Festkomite, medlem

Odd Peder Goberg

Festkomite, medlem

Steinar Nilsen

Festkomite, medlem

Erik Thorsdalen

Festkomite, medlem

Navn Navnesen

Tittel