Forfatter: Redaksjonen

Skifte i WEB-redaksjonen

Web-redaksjonen har, fra starten i 2007 og fram til dags dato, bestått av Trygve Thorstensen (red.) og Rolf Formo (ass. red). Ifm websidenes markering av 10-årsjubileum nylig, ønsket webredaksjonen avløsning. Nye krefter ville kunne tilføre redaksjonen en videre positiv utvikling, være nyskapende og gi fornyet- og positivt engasjement til denne funksjonen.

Foreningen har vært så heldig og fått interesserte medlemmer til å utgjøre en redaksjonskomite. Styret besluttet i møte 23.8.17 at Bjørn Reime, Tor A Dahl og Leif Vidar Hansen skal inngå i komiteen. Redaksjonskomiteen vil i nær framtid utpeke ansvarlig redaktør blant disse tre.

Opplæring av redaksjonskomiteen har pågått i noen tid. Den nye redaksjonen tar over 1.9.17 og vi ønsker lykke til! Avtroppende redaksjon takker for seg.

Nedenfor ser dere bilde fra opplæringen av medlemmer i den nye webredaksjonen.

 

 

 

 

 

 

Filed under: Uncategorized

Fra nødhavn til skipsverft

Telemark Museum/Bamble Museum arrangerte sommeren 2013 en utstilling i Cudrio Sjøbod, Langesund. Utstillingen tok oss med fra den tiden Langesund var en nødhavn for ca 1000 år siden, fram til Langesund Mekaniske Verksteds slutt i 1968. Utstillingen foreligger nå på nettet.

Utstillingen hadde navnet “Fra nødhavn til skipsverft”. Bak utstillingen sto Bambles egen lokalhistoriker Roger Normann (bildet nedenfor t.v.), som var leid inn av Telemark Museum. Han jobbet fram utstillingen sammen med museumsdesigner Bjørn Helgedagsrud, Telemark Museum (bildet nedenfor t.h.) (klikk på bildene så blir de større)

[twocol_one]
Foto: TA
Foto: TA
[/twocol_one] [twocol_one_last]
Foto: TA
Foto: TA
[/twocol_one_last]

Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: “Fra skipsverft til offshoreverksted”, Grenland Offshore.

Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: "Fra skipsverft til offshoreverksted", Grenland Offshore.
Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: “Fra skipsverft til offshoreverksted”, Grenland Offshore.

Utstillingen hadde hovedvekt på Langesund Mekaniske Verksted som for om lag 100 år siden ble et mekanisk verksted. Da startet den moderne skipsbyggingen som varte fram til slutten av 1960-tallet. Siste skip som ble bygget var “Stena Britanica”, byggenummer 55, og ble levert i 1967.

Utstillingen var meget publikumsvennlig. Det var tatt i bruk plakater der historiene kom fram i ord og bilder. Det var en viktig målsetting å få fram historien også for besøkende som ikke kjente den fra før. For de som hadde kjennskap til verkstedets historie fra før, var det en meget interessant “repetisjon”. Utstillerne lyktes med, gjennom tekst, gammelt verktøy, modeller og bilder, å formidle en viktig skipsbyggerhistorie fra Langesund. Publikum vi møtte var begeistret.

Nå foreligger hele utstillingen fra Cudrios Sjøbod som nettutstilling! Fra sist sommer og fram til jul har redaksjonen vært i kontakt med Telemark museum om digitalisering av utstillingen. Innleid ekspertise ved Ingrid L Hansen, har stått for nettutstillingen. Hun har også skrevet en artikkel om Langesund Mekaniske Verksted på Wikipedia.

Rett før jul var nettutstillingen ferdig. Telemark Museum hilser oss og sier: “Legg gjerne ei lenke på heimesida dykkar!” Det har vi gjort med glede.

Vi gir oss med presentasjonen av nettutstillingen her og anbefaler leserne å klikke på linkene nedenfor. God fornøyelse!

http://www.telemarkmuseum.wordpress.com

http://www.no.wikipedia.org/wiki/Langesund mekaniske verksted

Som avslutning: Red. synes det er særdeles morsomt at våre websider brukes som kildehenvisning også i denne sammenheng.

Filed under: Historiske godbiter, referat

Gullalderen til norske sjøfolk

Gullalderen til norske sjøfolk

Kristiansunds Skipperforening har gitt ut boken “Fra Tramp til Offshore”. Skipperforeningen vil gjerne presentere boken.

Kristiansund Skipperforening har sendt oss en melding om boken foreningen har gitt ut – “Fra Tramp til Offshore”. Vi bringer gjerne meldingen videre til våre lesere. Boken handler om sjøfolk fra 1945 med gullalderen på 1960-tallet til den moderne sjømann på cruiseskip og supplybåter i dag.

Boken har fått hederlig omtale og mange gode anbefalinger. Forfatter Jon Michelet skriver bl a: “Det er nordmørske sjøfolk som forteller, men boka har mye større spennvidde enn bare Nordmøre og bør kunne engasjere alle som er interessert i moderne norsk skipsfart”.

(Klikk på plakaten t.v. så blir den større.)

Filed under: referat

Historien om frakteskipet “Voorbode”

voorbode

Sommeren 2013 fikk Langesund og Omegns Sjømannsforening en henvendelse fra lokalhistoriker Knut Georg Flo, Bergen. Han jobbet med en film om fraktebåten “Voorbode”” som eksploderte på Bergen havn 20. april 1944. Vårt Historiske arkiv v/Knut Bjerke har bidratt med stoff til filmprosjektet.

“Voorbode” var opprinnelig en fiskebåt. I november 1943 lå båten ved Langesund Mek. Verksted for ombygging til fraktebåt. Les mer om historien her.

Som takk for hjelpen fikk Sjømannsforeningen boken “20 april – en dag i 1944. Eksplosjonsulykken i Bergen”. Boken er skrevet av Odd Strand, utgitt i 2009 og kan lånes ut fra vårt Historisk arkiv.

Du kan også finne historien på “Historiske godbiter”.

Filed under: referat

Pilot Cutters Under Sail

Langesund og Omegns Sjømannsforening har bidratt med stoff til en engelsk bok om losbåter.

For om lag ett år siden fikk redaksjonen spørsmål fra den engelske forfatteren Tom Cunlife om å bidra med stoff til hans bok “Pilot Cutters Under Sail”. Det var naturlig at foreningens historiske arkiv behandlet henvendelsen. Knut Bjerke tok saken.

Boken er nå utgitt og Sjømannsforeningen har fått et eksemplar. Les mer om vårt bidrag til boken med bilder ved å klikke her.

Filed under: referat

Exit “sjømann”

Den 5.11.2012 hadde vi på denne siden, en artikkel med overskriften “Truer sjømannen”. Artikkelen refererte seg til et utvalg som hadde gått gjennom Sjømannsloven. (Les artikkelen lenger nede i “nyhetsarkivet”).

Utvalgets arbeid med en ny sjømannslov har de seneste måneder vært til vurdering og behandling i Nærings- og Handelsdepartementet. Den 20.august 2013 ble den nye loven iverksatt. Den nye Skipsarbeidsloven erstatter den gamle Sjømannsloven som sammen med ILOs konvensjon regulerer sjøfolks arbeids- og levevilkår.

“Dagen i dag (den 20.8. red anm.) er en milepæl for sjøfolk og skipsfarten. De nye reglene betyr en vesentlig styrking av sjøfolks rettigheter”, sa nærings- og handelsminister Trond Giske.

Et viktig punkt i Skipsarbeidsloven er ny terminologi: Av hensyn til kjønnsnøytral lovgivning er uttrykket “sjømann” erstattet med “arbeidstaker” og den nye loven heter derfor Skipsarbeidsloven (og ikke Sjømannsloven).

Andre viktige punkter i loven er:

  • Aldergrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år
  • Stillingsvernet for sjøfolk styrkes
  • Rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen ved tvist om en oppsigelse er lovlig
  • Utvidelse og klargjøring av sjøfolks permisjonsrettigheter
  • Arbeidstakeres rett til drøfting og informasjon styrkes
  • Rederiet gjøres solidarisk ansvarlig for arbeidstakers økonomiske forpliktelser
  • For NIS-skip er det gitt unntak slik at konkurransedyktigheten i NIS ikke påvirkes i vesentlig grad.
Filed under: referat

MS “Blue Master”

MS Blue Master

Roar Andersen var medlem av vår sjømannsforening fra medio februar 2013 til desember 2014.

Roar Andersen mønstret på MS “Blue Master” i Bremen 15. august 1963.

MS “Blue Master” (t.v.) ble bygget ved Deutsche Werk A/G, Hamburg i 1956. Skipets brutto tonnasje var på 8791 tonn. Motoren var en 8 sylidret M.A.N. diesel på 5340 BHK som ga skipet en fart på 14 knop.

Skipet ble bygget for rederiet Skibs A/S Golden West, (J L Tiedemanns Tobakkfabrikk/J H Andresen), Oslo, men ble solgt til et engelsk rederi i 1964. Skipet skiftet senere eiere – bl a til kinesiske og skiftet navn til “Xiang Yin”. Skipet ble hugget opp i Huangpu, China i 1985.

Roar Andersen - 19 år og klar for utenriksfart

Roar Andersen mønstret på “Blue Master” som smører. Avmønstring skjedde i Aioi i Japan 26. februar 1964 da skipet ble solgt. Da hadde skipet vært to turer over til de store innsjøene i Nord – Amerika (til byene Duluth og Fort Williams) med traktorer og andre landbruksmaskiner, og korn tilbake til Europa. Roar forteller at de opplevde både storm og orkan i Nord – Atlanteren med 10-12 meters bølger.
Fra Europa gikk turen videre i ballast over Biscayabukta til Pascagula i staten Mississippi for å laste mais til Yokohama i Japan. Etter lossing gikk turen til Aioi hvor avmønstring av hele manskapet skjedde.
Skipperen ombord var overstyrmann på MS “Livvard” som overtok kommandoen under flukten fra Dakar i 1941.

Det er en opplevelse som Roar gjerne vil nevne: Da han kom ombord første gang, kom tillitsvalgte – en svær kraftig kar (båsen) – og spurte om han ville organisere seg. Hvis ikke skulle Roar bli med han på land. (Det var et uttrykk for at ombord var norsk jord, men på land var utlandet så der skulle han få juling inn til han sa ja til å bli medlem av Sjømannsforbundet.) Her var det ikke organisasjonsfrihet! Det hører til historien at Roar ble medlem der og da!

Filed under: Bilder og historier

Briggen “Gustava”

Vi har ved flere anledninger omtalt briggen “GUSTAVA”s forlis ved Stråholmen for vel 100 år siden. En hundreårsmarkering siden forliset, fant sted i Kragerø 12.12.2012.

På hundreårsdagen for briggen “GUSTAVA”s forlis, ble en modell (bildet under) av seilskuta avduket i Sparebanken Sør, Kragerø. Sparebanken og Skåtøy- og Kragerø Historielag sto bak markeringen.

Foto: Red.

Foto: Red.

Seilskutemodellen er bygget av Tor Hansen, Porsgrunn.

Briggen “GUSTAVA” tilhørte iseksportør Simon Langetangen og kaptein Ole Terjesen. Gustav Adolf Haraldsen, styrmann ombord, var egentlig hyret som kaptein, men som partsreder ønsket Terjesen selv å føre sin skute på denne turen, som altså endte så tragisk ved Stråholmen 12.12.1912. Forliset og Haraldsens redningsdåd er tidligere omtalt på våre websider. Hele historien kan du lese i journalist Ivar Nefstads bok “Havets høvdinger”.

To personer overlevde forliset – begge hadde fornavn Gustav Adolf.

Nedenfor ses to bilder, tatt tidlig på 1900-tallet, av den opprinnelige briggen.

Filed under: Bilder og historier

Barndom i Langesund

Langesund

Artikkelen “Barndom i Langesund ved århundreskifte” er nedtegnet av postmester Karl Erik Fjeldstad i 1970.

Artikkelen står i Bamble Historielags Årsskrift 1994 og gjengitt i “Det skjer i Bamble”, nr 03/2013. Du kan lese artikkelen ved å klikke her. (Vi gjør oppmerksom på at dokumentet er tungt og det kan ta noe tid å laste ned bildene.)

Artikkelen vil om ikke lenge bli overført til “Historiske godbiter”.

Filed under: referat

Lostjenesten samordnes

Stoa er det mest aktuelle stedet.

Kysverket ønsker å samlokalisere lostjenesten og Trafikksentralen under ett tak. Langesund er det mest aktuelle stedet.

Det var i desember i fjor at Kystverket annonsert etter lokaler slik at Trafikksentralen i Brevik (VTS Brevik), losbåten i Langesund og losene kunne lokaliseres på ett sted for å spare både tid og penger. Losoldermann Geir Eikeland sa den gang til Telemarksavisa at området Stoa var et aktuelt område. Det er kommet flere forslag til lokalisering. Betingelse er at private aktører bygger og Kystverket leier lokaler. Arealbehovet er 800 kvadratmeter og at det er fri sikt til skipsleia. Det er ikke avgjort hvem som får tilbudet og om eventuell utbygger aksepterer Kystverkets betingelser.

Stoa er det mest aktuelle stedet.Stoa er det mest aktuelle stedet. Foto: Telemarksavisa

Filed under: referat