Forfatter: Redaksjonen

Skifte i WEB-redaksjonen

Web-redaksjonen har, fra starten i 2007 og fram til dags dato, bestått av Trygve Thorstensen (red.) og Rolf Formo (ass. red). Ifm websidenes markering av 10-årsjubileum nylig, ønsket webredaksjonen avløsning. Nye krefter ville kunne tilføre redaksjonen en videre positiv utvikling, være nyskapende og gi fornyet- og positivt engasjement til denne funksjonen.

Foreningen har vært så heldig og fått interesserte medlemmer til å utgjøre en redaksjonskomite. Styret besluttet i møte 23.8.17 at Bjørn Reime, Tor A Dahl og Leif Vidar Hansen skal inngå i komiteen. Redaksjonskomiteen vil i nær framtid utpeke ansvarlig redaktør blant disse tre.

Opplæring av redaksjonskomiteen har pågått i noen tid. Den nye redaksjonen tar over 1.9.17 og vi ønsker lykke til! Avtroppende redaksjon takker for seg.

Nedenfor ser dere bilde fra opplæringen av medlemmer i den nye webredaksjonen.

 

 

 

 

 

 

Filed under: utleie

Høstens aktivitsplan er klar

Styremøtet 23.8.17 sluttet seg til forslaget til aktiviteter for kommende halvår og ser slik ut:

23.08. Medlemsmøte uten fast agenda
03.09. Sjømennenes Minnedag – se egen artikkel på disse sider
06.09. Temaaften v/repr fra Fjord Line
20.09. Spiseaften, meny bacalao
04.10. Temaaften v/Dag Holmer
18.10. Spiseaften, meny hvalbiff
01.11. Temaaften v/Ivar Nefstad
17.11. Spiseaften, meny erter, kjøtt og flesk. Merk at denne spiseaften er lagt til en fredag og ledsagere vil bli invitert!
29.11. Temaaften v/professor Ola Flåten
13.12. Spiseaften, meny julemat.

Aktiviteten vil bli lagt ut på våre hjemmesider etter hvert (noen er lagt ut allerede), med mer informasjon. Følg med på hjemmesidene og hold deg oppdatert.

 

Filed under: utleie

Vi jubilerer!


På  Generalforsamlingen i 2007, besluttet Langesund og Omegns Sjømannsforening, etter et forslag, enstemmig å opprette en web-side, eller hjemmeside på nettet, om man vil. Forslagstilleren ble valgt til redaktør og Rolf Formo som assisterende redaktør .  Sånn ble det og slik har det vært fram til dags dato – 10 år senere.
Ti år på nett og det må markeres!
..og vi kommer ikke utenom et lite tilbakeblikk:
Med god støtte fra et firma i Kragerø med ivrige og dyktige designere, startet vi opp og konstruerte vår hjemmeside. Hva skulle vi ha med, hvordan skulle sidene se ut, hvordan skulle det hele bygges opp – ja , i det hele tatt – hva ville foreningen med sin hjemmeside? Med forankring i styret ble sidene publisert første gang 11. mai 2007! I store trekk er ideene fra 2007 beholdt, og for de som måtte huske, vil man se at sidene i dag har mange likhetstrekk med de opprinnelige. Det betyr ikke at det ikke har skjedd en utvikling. Redaksjonen (red.) synes selv den har vært ganske kreativ og sidene  har utviklet seg i takt med nye ideer og impulser fra foreningen og «omverdenen» for øvrig.

Red. har hatt flere forskjellige firmaer som støtter den tekniske driften av sidene. Det startet med et Kragerø-firma (Think Page), så til IT4You, til Procano og til dagens tekniske støtte som er Oslo-firmaet Fjellvann Media. Årsaken til skifte av firma i denne sammenheng, skyldes konkurser og endringer av firmaenes satsningsområder. Felles for alle firmaer er god støtte og rask respons på våre behov. Vi har grunn til å være fornøyd under vekslende «forhold» fordi hjemmesidenes nedetid er svært beskjeden.

Red. tør si at leserne tok svært godt i mot hjemmesidene fra første stund. Antall treff på sidene bekrefter det. I løpet av 10-årsperioden har mer enn 110 000 lesere besøkt hjemmesidene – ca 50% av de besøkende er til enhver tid unike. Det er spesielt interessant å se av statistikk at sidene har lesere over hele verden. Red. har mottatt utallige henvendelser fra lesere som har spørsmål eller merknader til artikler som er publisert. Slikt gir inspirasjon til arbeidet!

Red. hadde fra starten en ide om at hjemmesidene ikke skulle påføre foreningen kostnader. Det har vi lykkes med da flere sponsorer stiller opp og pryder sidenes venstre marg med reklameinnslag. Det er vi er takknemlig for.

«Formålet med hjemmesidene er, åpent og for all verden, å presentere vår forening, dens historie og aktiviteter.» Red. mener den lever opp til formålet. Det er hevet over tvil at hjemmesidene bidrar til å sette sjømannsforeningen på kartet, og til en positiv profilering av den og dens aktiviteter.

Filed under: utleie

Amerikabåtene

Amerikabåtene er for de fleste synonymt med Den Norske Amerikalinje (NAL) – et rederi som ble grunnlagt i 1910 primært for transatlantisk transport av passasjerer og gods mellom Kristiania og New York. Opp i gjennom tidene hadde rederiet 8 passasjerskip og 13 lasteskip og samtlige skip hadde navn som endte på «-fjord». Skipene ble i sin tid betraktet som de flotteste i den norske handelsflåte. NALs første skip var S/S «Kristianiafjord» som ble satt i trafikk i 1913. Vi forbinder «amerikabåtene» i første rekke med de skip som fraktet hundretusener av eventyrlystne nordmenn til USA i løpet av første halvdel av 1900-tallet. Passasjerskipene gikk i rute mellom Oslo og New York fram til 1973. Ruten gikk via Kristiansand, Stavanger og Bergen. Rederiet drev også med cruisefart. NALs siste passasjerskip var M/S «Vistafjord». (Kilde:lokalhistoriewiki.no)

Flere av leserne vil huske Amerikalinjens lasteskip i sin tid ankom fjorden her; svært ofte med korn til «Mølla» i Skien.
Rederiet trakk seg ut av passasjer- og cruisevirksomhet i 1981, og drev kun med frakt inn til selskapet ble overtatt og slått sammen med Wilh. Wilhelmsen i 1995.

24.februar 2017 hadde Aftenposten en artikkel under navnet «Flere hundre tusen dro til USA, få kom tilbake». Artikkelen handler kort fortalt om utvandringen fra Norge til USA fra 1800-tallet og fram til andre verdenskrig.»Drømmen om et bedre liv  førte dem ut på Atlanterhavet». Ca 800.000 nordmenn utvandret i denne perioden og NALs skip fraktet størsteparten av dem. Skipene ble ikke bare benyttet av utvandrere, men også av vanlige reisende inn til «Fremveksten av velferdsstaten og nye transportmidler gjorde sitt til at båtenes betydning ble gradvis mindre».

Aftenspostens artikkel viser også til en video som du kan se ved å klikke her.

 

 

 

Filed under: Artikler, utleie

Telemarks historie er digitalisert

Telemarks historie er nå digitalisert. Høgskolen i Telemark har utført et omfattende arbeide i denne sammenheng og Telemark Fylkeskommune har beskostet det hele. Telemarkskilder er rett og slett en digital skattekiste med kunnskap om Telemark, gratis og tilgjengelig for alle. Her finner du både historisk- og mer dagsaktuelt materiale. Innholdet omfatter både digitalt materiale som allerede er publisert andre steder, og digitaliserte versjoner av tidligere papirbasert materiale. Telemarkskilder inneholder nå nærmere 200 000 dokumentsider. Nye sider kommer stadig til.

Vi ønsker leserne velkommen til  linken http://www.telemarkskilder.no. Her vil du finne et vell av stoff, både fra din kommune eller Telemark forøvrig. Gjør et dypdykk i Telemarks historie!

Du vil også finne linken til telemarkskilder under fanen «Linker».

 

 

 

 

 

 

Filed under: Film og media

Lasse Lassen og MT «Stolt Hawk»

Lasse Lassen er medlem av vår sjømannsforening. Han kommer fra Voll i Skien kommune, er utdannet maskinist og seilt «world wide» i 23 år, bl a 17 år som chief. Han har også vært rederiinspektør i 18 år. Lasse er tildelt Norges Rederiforbunds Gullmedalje som et synlig tegn på forbundets anerkjennelse av hans lange og vel utførte tjeneste for norsk skipsfart.
På oppfordring bidrar han gjerne til en artikkel om «min båt». Båten han har valgt ut var motortankeren «Stolt Hawk». (Se bildet)). Kort fortalt ble MT «Stolt Hawk»  levert fra Bergen Mek.Verksted i 1960 til rederiet Skibs-A/S Østhav & Skibs – A/S Sydhav, Oslo. Skipet har hatt flere eiere, bl a Jacob Stolt-Nielsen, Haugesund fra 1968-1973. Da skipet ble hugget opp i Barcelona i 1984, var det eid av et italiensk rederi. Lasse var 1. maskinist på MT «Stolt Hawk» mens Stolt-Nielsen eide båten.

For flere opplysninger om båten og historier knyttet til det – se denne linken: Stolt Hawk (3)

Under opphold på Filipinene, fikk Lasse laget et souvernir – malt på et skilpaddeskal. Se bilder nedenfor.

Vi takker Lasse Lassen for et flott bidrag til våre hjemmesider!

Filed under: Bilder og historier

Gave til Sjømannsforeningen

Da vårt medlem Morten Nymann kom over  modeller av losbåten «Kan Jif», bestemte han seg for å kjøpe en og gi den til Langesund og Omegns  Sjømannsforening. Anledning var at han ville gi en gave til foreningen i forbindelse med våre nyoppussede lokaler i eget hus. Losbåtens forhold til Langesund gjennom mange år var et særdeles passende objekt i så måte. Jan Erik Vidvei, også medlem av vår forening, ville være med på gaven. Modellen ble innkjøpt og er nå på plass i vår nye storstue. Modellen bidrar til utsmykkingen av våre lokaler og -til det maritime preg en sjømannsforening skal ha. Sjømannsforeningen setter stor pris på gaven!

Nå mer om «Kan Jif».
Skøyta var bygget ved Røeds båtbyggeri i Risør i 1922  og innkjøpt av losene i Langesund i 1923. Den gang måtte losene kjøpe båtene selv. Losskøyta var ikke noen hurtigseiler, men en ypperlig sjøbåt av Colin Archer-typen. Det var to skøyter som skiftet om vaktholdet på Langesundsbukta, med seks døgn hver. Framdriften var basert på seil – med en mindre hjelpemotor til støtte under selve bordingen.
Det var tre loser som opprinnelig kjøpte skøyta som fikk navn etter seg selv og sine koner slik: Knut Toner, Anders Hansen, Nils Nilsen, Johanna, Inga og Fredrikke. Forbokstavene med fet skrift ble til «Kan-Jif» – som altså ble navnet på båten. I 1925 kjøpte nok en los part i skøyta uten at navnet ble endret av den grunn. Skøyta var jo en «dame» og av årsaker som ikke kan nevnes her, foreslo losenes koner noe senere å legge til en f i navnet.

Ved omorganisering av lostjenesten i 1948 fikk losskøytene i Langesund nytt navn. «Kan Jiff» fikk navnet «Dypingen». «Dypingen» var i tjeneste i Langesund fram til 1974 da nye losbåter ble satt inn. «Dypingen» ble solgt til Bobby Føreland som ville på jordomseiling. Han helrenoverte båten og ga den på nytt navnet «Kan Jiff». Føreland og hans mannskap kom til Fiji-øyene. Der, i 1976, ble båten solgt til den amerikanske konsul som i 1978 seilte den til Georgia,USA. Hvordan det senere gikk med båten er ukjent.

Det hører med til historien at Føreland skaffet seg andre Colin Archer-skøyter og dro til fjerne farvann. Bl a bygde han en skøyte på «Barfot-jordet», Langesund i perioden 1986-89 som også fikk navnet «Kan Jiff». Men det er en annen historie.

Viktige kilder til denne artikkel har vært samtaler med pensjonert los Thomas Hesthammer og Bobby Føreland.

(Denne artikkel er revidert 20.12.16)

Andre kilder: -Sjømannsforeningens Historiske arkiv
– Egen research

 

Filed under: utleie

Innredning av 1. etasje er fullført – Sånn er det blitt!

Artikkelen nederst  ble opprinnelig publisert 26.6. under tittelen «Klart for gjenoppbygging». Så endret vi navnet til «Innredning av 1. etasje er i gang». Denne siden er fortløpende ajourført med utfyllende tekst (i kursiv) samt med nye bilder som du finner under teksten. (Klikk på bildene for forstørrelse). Ombygging og oppgradering av 1. etasjen er nå ferdig! Det er derfor passende og endre tittelen nok engang. Se overskrift.
Arbeidet med 1.etasjen er å betrakte som historisk og må huskes i tidene som kommer. Artikkelen er derfor også arkivert under Historiske godbiter/Artikler.

Sånn er det blitt! Bildene under viser de ferdigbygde lokalene, og det er klart for spiseaften 2.11. Velbekomme! (Dato 1.11.16)

Nå er det rett før vi skal ha vårt første måltid i den nye spisesalen. Kjøkkenet blir testet og bord blir prøveoppsatt. Se nye bilder. (Dato 29.10.16)

Vi er inne i sluttfasen. De siste arbeider pågår og nytt utstyr kommer på plass. Se tre nye bilder. (Dato 11.10.16)

Denne oppdatering beskrives best av bilder – se nederst i artikkelen. Vi nevner allikevel at nye stoler (konferansestoler!) er på plass, det meste av bysseinnredningen er på plass og flott ny trapp i mellomgangen er montert. Nå gjenstår tilkobling av alt utstyr i byssa (vann og strøm) samt de siste elektriske arbeider ellers i lokalet. Frist for ferdigstillelse av hele prosjektet er 15. oktober og den vil holde. Til slutt gjenstår rengjøring og utsmykning før innvielsesfest som etter planen vil finne sted 2.11. (Dato 28.9.16)

Bitene faller på plass. Snekkeren er ferdig i dag. Maleren holder på med de siste strøk og elektrikeren er kommet godt i gang. De første deler til bysseinnredningen er kommet – alt utstyr monteres i neste uke (uke 38). Ny trapp i mellomgang og nytt gulvbelegg i gangen kommer med det første. (Se nye bilder nederst. Dato 14.9.16)

Skipsgulvet legges nå! (Se nye bilder nederst). Det blir flott – det er grunn til å gratulere hverandre med de nye lokalene allerede, selv om noe arbeid står igjen. I skrivende stund er to mann i sving med legging av gulv – ca 70 kvm. Deretter følger en del belistingsarbeider og så er snekkerjobben gjort (iløpet av en ukes tid, eller så). Maleren er i nå ferd med å avslutte arbeidet på kjøkkenet. Så står maling av vinduskarmer og vinduer for tur, før også malerjobben er gjort. (Dato 6.9.16)

Status på arbeidene i 1.etasje, er at framdriften er iht hva som er planlagt og i rute. Alt arbeid skal være ferdig 15. oktober 2016. For tiden pågår malerarbeider – i første rekke maling av tak i spisesal og kjøkken samt gang, øst for disse rommene. (Se nye bilder nederst). Takene er beregnet ferdigmalt i løpet av inneværende uke. Det betyr at skipsgulvet kan legges i uken deretter (uke nr 36). Så langt red. kjenner til, kan installasjon av kjøkken starte i uke nr 37/38. Dette blir bra! (Dato 30.8.16)

Innredning av 1. etasjen går etter planen. Det som synes best av nytt, er bygging av inngangspartiet fra vest, installasjoner i det nye toilett-rommet, kjøkkenet er panelt og maling av tak pågår. Maling av tak er beregnet ferdig i uke 34. Da vil legging av gulv kunne starte. Innredning av kjøkkenet er beregnet ferdig medio september. Som dere skjønner er det store forandringer på Huset – nærmest fra dag til dag – noe som er søkt gjenngitt i nye bilder nederst i artikkelen. En rundvask er nødvendig og medlemmen er i egen mail innkalt til dugnad 25.4. kl 1000. (Dato 19.8.16)

Fra dugnaden 11.8. melder formannen om godt oppmøte – 10 mann stilte og gjorde en god innsats. Ikke så mye innvendig arbeid denne gang. Tømmerveggen er ferdig slipt og skal oljes for å stå i stil med skipsgulvet. Utvendig ble trappen mot sør nesten malt ferdig og alle karmer er malt grå. Huset tar seg flott ut! Gresset er klippet og hagen er presentabel. Det ble ryddet der det var nødvendig og fra loftet ble overflødig materiale fjernet. Der er det nå fremkommelig. Som vanlig smakte det med vellaget kaffe og Kirkekafeens velsmakende vafler, i pausen! (Dato 12.8.16)

Nå skjer det mye på Huset – hele tida. Av synlige endringer siden sist nevner vi at ny dør mot Kongshavnsgate er montert, mer utforings- og belistingsarbeider pågår, maleren har begynt å sparkle – klargjør for maling, bygging av ny innvendig trapp og sliping av tømmervegg. Medlemmene var i dag invitert til dugnadsarbeid – 6-7 mann møtte. De viktigste jobbene som ble utført var rydding i haven og fjerning av de siste rivingsmaterialene, maling av vinduslister og rekkverk på sørveggen samt støvsuging-/klargjøring for innvendig maling. Se bilder nederst i artikkelen . (Dato 9.8.16) 

Denne oppdatering har ikke bilder. Det betyr ikke at det ikke skjer noe i 1. etasjen. Ikke alle endringer kommer klart fram på et bilde. Derfor litt tekst om hva som skjer: Det er lagt nytt gulvbelegg på kjøkken og toilett. Utforing og belisting av vinduer er i full gang (det blir vakkert!) og ny inngangsdør med koøye(!) er bestilt og snart kan maleren sette i gang. Medlemmene er invitert til dugnad 9. og 11. aug. – ref egen mail. (Dato 5.8.16)

Innredningen av lokalene går unna. Veggene har fått ny panel. Belisting og innredning av kjøkkenet gjennstår – så kan maleren komme. Man kan allerede nå ane hvordan lokalene vil bli når arbeidene er ferdig: Dette blir kjempebra! Gulvbelegg er valgt – det blir skipsgulv! Nedenfor finner du de siste bilder fra oppussingen. (Dato 28.7.16)

Byggmesteren er nå i full gang med oppbygging av lokalene i 1. etasje. Ny panel er på plass og rom er avdelt for å gi plass til nytt toalett og garderobe. Se bilde under teksten. (Dato 20.7016).

6.7.2016 sendte formannen en sommerhilsen til alle foreningens medlemmer. Detaljer vedrørende restaureringsarbeidene fremgikk av egen rapport fra Huskomiteen som fulgte sommerhilsenen. I korte trekk gjengir vi hovedpunktene fra rapporten her: Framdriften i arbeidene holder – mye tyder på at bygget kan stå ferdig i september. Planer for innredning og utrustning av lokalene er godkjent av styret. Bruken av lokalene for kommersielt utleie stiller krav til fasilitetenes utforming. Vedlagte kostnadsoversikt vitner om god kontroll på økonomien! Det står igjen noe dugnadsarbeid som må tas etter «fellesferien»- i hovedsak innebærer det utvendig maling på sørveggen og å slipe, pusse en tømmervegg i 1.etasje. (Dato 16.7.16)

Dugnaden ifm ombygging av 1.etasje på Huset er omtalt i to artikler på denne siden – hhv 6. og 16. april. Arbeidet fortsatte inn i mai måned. Dugnadsinnsatens har vært formidabel, arbeidet har gått etter planen – ja, vi ligger meget godt an i forhold til når rivingsarbeidet måtte være ferdig for at håndtverkerne skulle kunne starte sitt arbeid. Gulvene er rettet opp, kun mindre justeringer etter rivingsarbeidet står igjen. Det er med andre ord klart til å begynne innredning av 1.etasjen. Etter at håndtverkerne har hatt sin ferie, tar innredningen til for alvor 18. juli.

Nedenfor viser vi noen bilder som illustrerer status nå. Vi kommer tilbake med flere bilder fra gjenoppbyggingen etter hver. (Foto: Red.)

Filed under: Artikler, Historiske godbiter

Spiseaften 2.november. – En milepæl!

Onsdag 2. november er det nok en gang duket for spiseaften i vår forening. Den markerer også en milepæl. En milepæl, fordi det er vår første spiseaften i nye, renoverte lokaler. Som dere husker besluttet Generalforsamlingen 2016 å bygge om 1. etasjen i Huset til ny spiseal, nytt kjøkken og nye toaletter. Foruten å bli vår nye spisesal, skulle standarden på de nye fasilitetene være slik at vi også kunne leie ut lokalene til passende selskaper/ arrangementer.

Arbeidene med renoveringen startet primo april og nå er prosjektet ferdig! På Aktuelt-siden har vi søkt å dekke forvandlingen nærmest uke for uke. Så les der, for å se hva som har skjedd i løpet av de siste 7 måneder. Det er utført et fantastisk arbeid, både med dugnad og av fagfolk, og vi kan glede oss over nye og tidsmessige lokaler.

Dekket til spiseaften
Dekket til spiseaften

erter,kj+flPå menyen den 2. nov står erter, kjøtt og flesk. Forberedelser til spiseaftenen er igang for lengst! Vi kan glede oss til tradisjonell sjømannskost som kokken Jørn alltid tilbereder på en utsøkt måte.

Hjertelig velkommen til spiseaften – lokalene åpner kl 1900 og vi går til bords kl 2000.

 

Filed under: utleie

30 år siden «FRAM» fikk et nytt liv

Fram fullDen 21. august 2014 publiserte vi artikkelen «Vassdraget var livsnerven», på disse sider. Artikkelen var hentet fra FRAM-POSTEN og handlet kort fortalt om livet på vassdraget fra Vråliosen til Arendal og dets betydning for livet gjennom tidene, i denne regionen.
FRAM-POSTEN kommer ut en gang i året og utgis av Stiftelsen Venneforeningen Magnus, Vrådal. Formålet med avisen er å informere om «FRAM» og historien rundt vassdraget der den seiler.
I årets utgave av FRAM-POSTEN er det en artikkel som heter «30 år siden «Fram» fikk et nytt liv». I korthet handler artikkelen om hvordan ildsjeler tok båten fra opplag og forfall til en sjødyktig og rutegående båt som ble sertifisert for 90 passasjerer. Ved å klikke på linkene nedenfor kan du lese selve historen og om «FRAM».  Historien kan sees i sammenheng med artikkelen vi publiserte for vel 2 år siden. (Du finner den under fanen Historisk/Artikler.)

fram-1

fram-2

Vi takker redaktør John Straume som har stilt materialet til disposisjon for webredaksjonen.

Filed under: Artikler, Historiske godbiter