Forfatter: Redaksjonen

Barken “Minerva”

minervaBildet av barken inngår i Sjømannsforeningens arkiv.

“Minerva” var på 363 netto tonn og bygget ved Georgernes verft i Bergen i 1851. Seilskipet ble bygget om og forlenget i Langesund i 1863. Redere fra Langesund var Just Olsen Wright 1875-1879 og Ulrich Feilberg 1879-1888. Skipsførere var bl a Ulrich Feilberg 1879-1886 og J. Gundersen 1887-1888 – begge fra Langesund. Oluf Hansen fra Langesund (Knut Bjerkes farfar) seilte med skipper Feilberg. Ulrik Feilberg var født i 1836 (familien bodde på Halen Gård til 1879 da eiendommen ble kjøpt av Christian Høy). Feilberg tjenestegjorde bl a i den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet. Feilberg dro senere hjem til Norge og døde i 1918. Han er gravlagt på kirkegården i Langesund hvor både minneplate og gravsted er restaurert.

“Minerva” seilte i Vest-India fart og på Svartehavet. “Minerva” var på reise med en last salt fra Carston, England til Viborg, Danmark da den strandet og sank i stredet Pentland Firth (mellom Skotland og Orknøyene), 9.august 1888.

Filed under: Bilder og historier

Barken “Langesund”

ny_langesundBilde av barken pryder toppteksten på denne siden. Det originale maleriet henger i Sjømannsforeningens lokaler.

Barken “Langesund”, ex “Präsident Tritsche”, ble bygget i Ribnitze, Tyskland i 1876 og var på 512,4 brt. Skipet var hjemmehørende i Langesund og redere var J.C.L. Skougaard 1898 -1900 og H.Skougaard 1900 -1915.

Skuta gikk bl a med is fra Frierfjorden til England. “Langesund” ble kondemnert etter havari ved Gravesend, v/Kent, England 11.april 1914. Den siste skipsfører var P.A. Jacobsen fra Nevlunghavn.

Filed under: Bilder og historier

Om prosjektet “Orlogsbriggen Fredriksværn”

1190640046_modell

For to år siden omtalte vi dette prosjektet for første gang. Hva har skjedd siden og hvordan går det?

I korte trekk går prosjektet ut på å bygge en tro kopi av orlogsbriggen “Friderichsværn” (bilde av modell til venstre)som ble bygget ved Fredriksvern Verft i 1814. Briggen skal bygges i full størrelse og være seilbar! Planen er at sjøsettingen finner sted i 2014.

Prosjektet ledes av styret i “Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn”. Stiftelsen har som formål å vekke til live skipsbyggeraktiviteten ved Fredriksvern Verft og skape økt forståelse for en avgjørende epoke i nordisk historie, gjennom bygging av briggen.

På nettsidene sine karakteriserer stiftelsen prosjektet som en slags “ekstrem-sport”, og er ute etter støtte fra dynamiske og uredde støttespillere med sans for slik “sport”! (Stiftelsens nye nettsider er nettopp lagt ut og er under oppbygging). Kanskje vår sjømannsforening kunne bli en venneforening og bidra til å spre etusiasme og engasjement for det spennende prosjektet?

Les om hele prosjektet her.

1190639378_kruttroykTil nå er prosjektet møtt med stor interesse både av offentlige myndigheter og av mulige sponsorer og investorer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er stort og krevende og burde kunne bli et nasjonalt prosjekt med håp om støtte fra Kulturdepartementet.

For å skape økt interesse for prosjektet, og bevise at det går an å bygge repliaker, har Stiftelsen fått andre kjente replikaer til Stavern by, som den australske “Endeavour”, den russiske “Shtandart” og den svenske ostindiafareren “Gøteborg”.

skip

Apropos “Shandart”… Skipet er et skoleskip med opptil 37 mann ombord og benyttes med stor suksess til utdanning av unge russere i lederskap. I det siste har hun ligget i Langesund og besøkt Porsgrunn. Eierne er ute etter en plass for vinteropplag, og Langesund kan kanskje bli “hjemby” for “Shtandart” over vinteren?

“Shtandart” for fulle seil t.v.

NB! Til tema-aftenen den 3.februar 2010 kommer styreleder i Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn, Dag Oscar Oppen-Berntsen, til vår forening og orientere om prosjektet.

Filed under: referat

RS 2 “Langesund”

norsk_ved_havet_2008__130_ (1)Som et apropos til bokprosjektet “Maritime Kvinner” og langesundskvinners innsats for å skaffe penger til en redningsskøyte, bringer vi litt mer informasjon om RS 2 “Langesund”.

Den opprinnelige RS “Langesund” ble bygget av båtbygger Thor Martin Jensen, Porsgrund Baadbyggeri, Knardalstrand etter tegninger av Thomas Colin Archer, Larvik. Båten ble bestilt av “Langesund Kreds av Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning” og finansiert gjennom bl a innsamlede midler fra kvinner i Langesund . Innsamlingen foregikk rundt 1890 og RS “Langesund” ble sjøsatt 31. januar 1893. Byggekostnadene var kr 2500,-.

Fram til 1913 var båten i tjeneste som redningskrysser i Langesund. I den perioden reddet båten og dens mannskap 102 personer, 39 båter og skip og assisterte 29 skip.

I perioden 1913-1937 var båten i tjeste som losjibåt for Norsk Sjøkartverk. Deretter gikk den over i privat eie, ble bygget om til fiskebåt, fikk motor og skiftet navn til MS “Flinken”.

Fra 1975 til 1989 lå MS “Flinken” i opplag – delvis på land og ble etterhvert i dårlig forfatning. I 1989 ble partsredriet RS2 Langesund etablert – båten ble kjøpt og det ble besuttet å gjenoppbygge den. Gjenoppbyggingen foregikk på Djupevik Båtbyggeri etter oppmåling og original byggebeskrivelse samt etter Colin Archers tegninger. Den endelige sluttføring av restaureringsarbeidet ble gjort i Holmestrand.

norsk_ved_havet_2008__156_

100 år etter sjøsettingen ble båten gjendøpt som RS 2 “Langesund” under Veteranredningsskøyte-foreningens høstsamling i Horten. Skøyta ble benyttet som fritidsbåt, deltok i regattaer og festivaler fram til 2004.

Dette året ble båten ble lagt ut for salg og Hallgeir Skogen v/Grenland Group(GG) og andre interesserte ønsket å få båten tilbake til Langesund. GG kjøper den og restaurerte den for nesten 1 mill kroner.

norsk_ved_havet_2008__142_

Fra 2008 ble det nye eiere – “RS 2 Langesund Sameiet” som består av Grenland Havn, GG ASA, Bamble og Langesund Sparebank, Trosvikgubben AS, Bamble kommune og Langesundsfjorden Kystlag.

 

Filed under: referat

Det antikke speilet

Det antikke speilet er flyttet til Langesund Bad

stort_speiet

Tidligere på denne siden har vi omtalt det antikke speilet. Som kjent stod det, nærmest bortgjemt, på Halen Gård. Pga av størrelsen var det umulig å sette det opp i Sjømannsforeningens lokaler og styret besluttet å avertere speilet for salg. Dessverre har det ikke kommet inn akseptable tilbud.

Styret inngikk derfor en avtale med direktør Lars Rise om å sette speilet opp på Langesund Bad – på spesielle vilkår. Speilet er nå på plass. Speilet er jo i seg selv gedigent og på Badet er det virkelig kommet til sin rett!

Vakkert innrammet ved siden av speilet står et oppslag om speilets historie:

“Speilet som henger her er innført fra Engeland av langesundsmannen Halvor Arnesen, født i 1851. Halvor Arnesen var kaptein på flere langesundsskuter, deriblant barkskipet “LANGESUND”. Mellom 1870 og1907 var Halvor ca 40 turer til Engeland. Speilet stammer fra en av disse turene. Da han avsluttet seilingstiden startet han Hospits i Oslo sammen med sin frue Karen Elise. Speilet ble tatt med til dette hospitset, men da Karen og Halvor avsluttet i Oslo og flyttet til Langesund tok de med seg speilet.

Etter at Karen ble enke i 1935 forærte hun speilet til Langesund og Omegns Sjømannsforening som et minne om Halvor Arnesen. Speilet er fortsatt i Langesund og Omegns Sjømannsforening sin eie og er utlånt til Langesund Bad.”

Bilde viser speilet på Langesund Bad. Ved siden ses fra venstre formann Terje Nordaunet og direktør Lars Rise. (Klikk på bildet for full størrelse).

Vi gjør oppmerksom på at speilet fortsatt er til salgs!

Filed under: referat

MS “Finnmarken” som flaskeskip

Spenstig idè om MS Finnmarken og flaskeskip!

Som et apropos til RESOLUSJONEN fra årets landsmøte i SLF vedrørende MS “FINNMARKEN”, har vi sakset en spenstig og spektakulær ide fra ABC Nyheter til bevaring av hurtigruteskipet: Sette gamle “FINNMARKEN” inn i en kjempeflaske!

Det er ingen forbindelse mellom RESOLUSJONEN og ideen om flaskeskipet bortsett fra å få bevart skipet for fremtiden.

Les hele innslaget fra ABC Nyheter her.

flaskeskip

Filed under: referat