Forfatter: Redaksjonen

Exit SLF

logo SLFSjømannsforeningenes Landsforbund(SLF) ble stiftet 12. februar 1902. Opprinnelig het foreningen Sjømannsforeningenes Fællesforening, men har altså senere skiftet navn til SLF. På stiftelsesmøtet deltok delegater fra Kristiania, Kristiansand, Dypvåg, Fredrikstad, Halden, Holmestrand, Skien og Stavanger sjømannsforeninger. Fællesforeningens formål skulle være, i korte trekk, å fremme og styrke samarbeidet mellom medlemsforeningene, ivareta sjøfartens- og sjømannstandens interesser og deres kultur og tradisjon opp mot utøvende sjøfartsmyndigheter.

På det meste var mer enn førti sjømannsforeninger (inkludert såkalte skipperforeninger) tilsluttet forbundet og var sikkert, i sin tid, en slagkraftig institusjon som hadde innflytelse i sjøfartsspørsmål. Imidlertid, tidene forandret seg og sjøfartsnæringen endret karakter. Formålsparagrafen besto, men i realiteten ble Landsforbundets rolle gradvis redusert. I de senere år ble det stilt spørsmål om forbundets berettigelse, og om at tiden rett og slett hadde løpt fra forbundet? Medlemsforeningene betalte kontigent til forbundet. Hva fikk de igjen for den? Flere foreninger vurderte sitt medlemsskap og flere meldte seg ut. En avviklingsprosess var i realteten i gang. Langesund og Omegns Sjømannsforening meldte seg ut etter vedtak på Generalforsamling 2011. Kort fortalt: Medio 2015 var det kun fire foreninger igjen.

På ekstraordinært landsmøte i Lillesand 22. oktober 2015, der 13 stemmebettigede styremedlemmer og delegater var tilstede, ble det besluttet å opprettholde vedtaket fra det ordinære landsmøtet som hadde besluttet å legge ned SLF. Avstemmingen var enstemmig – SLF ble nedlagt. Nå gjenstår formelle saker som å avslutte regnskap og fordele aktiva iht vedtektene. Endelig beslutninger om dette tas på et siste styremøte om kort tid.

Filed under: utleie

Historisk arkiv på plass i den gamle garasjen

Vi har tidligere omtalt oppussing og rehabilitering av Huset. Se artikkel datert 16. august 2015. En viktig del av rehabiliteringen har vært å bygge om en garasje til rom for Historisk arkiv. Dette arbeidet er nå ferdig.
Vår foreningen har et betydelig historisk materiale, bl a mottatt som gaver gjennom tidene. Foreningen har imidlertid manglet et passende rom for oppbevaring. Det verdifulle materialet har ligget pakket ned i esker og bokser, rundt om på de forskjelligste steder i Huset vårt. Styret besluttet å bygge om en garasje i bygget til et arkiv for dette materialet. Huskomiteen har fulgt opp arbeidet. Nå er rommet altså ferdig og tatt i bruk. Dette gir leder Knut Bjerke full oversikt og godt grunnlag for å systimatisere  materialet og videreutvikle arkivet.

I anledning spiseaften 25.11. ble alle fremmøtte invitert til arkivet på” visning”. Mer en 20 medlemmer stakk innom til pepeperkaker og forfriskninger. Det var mange godord å høre, både om styrets beslutning, Huskomiteens håndtering av prosjektet og ikke minst om arbeidet Knut har lagt ned for å få arkivet på plass. Webredaksjonen gratulerer!

Filed under: utleie

“Sjødjævelen” og hans seilskip “Seeadler”

Ovenstående tittel er hentet fra Knut Bjerkes foredrag under Sjømannsforeningens tema-aften 14. oktober 2015.

Felix on Luckner
Felix on Luckner

“Sjødjævelen” er tilnavnet på kapteinen på “Seeadler”, marinekaptein Felix von Luckner. “Seeadler” var utrustet som tysk hjelpekrysser under 1. verdenskrig og seilte under norsk flagg! Norge var nøytral nasjon under den krigen. Ved å utgi seg som et norsk fartøy, kunne von Luckner lokke til seg engelske og franske skip som ble angrepet og sendt til bunns.

Knut har bearbeidet foredraget for presentasjon på våre hjemmesider og redaksjonen takker for en spennede og interessant historie, som vi antar ikke var kjent for så mange. Du vil finne artikkelen under “Historisk/Historiske godbiter” eller du kan lese den ved å klikke på denne linken Sjødjævelen og hans seilskip havørnen .

 

Filed under: Historiske godbiter, utleie

Langesund og Omegns Sjømannsforening 90 år.

Allerede i 1820 ble det stiftet en “Langesund Sømandsforening”. Foreningen hadde medlemmer fra “hele fjorden”, med sete i Porsgrunn.  Foreningen ble oppløst i 1846, pga uoverenstemmelser. Etter nærmere 28 år, i jaunar 1874, ble Langesund og Omegns Sjømannsforening stiftet. Foreningens første formann, eller direktør som det het den gang, var skipsfører og ordfører i Langesund , Johan Mølbach (bilde t.h.). 1179140574_johan_moelbachI 1877 endret foreningen navn til Langesund og Omegns Sjømanns- og Skipsrederiforening.
Denne forening fikk dessverre også et relativt kort liv og ble oppløst  18. februar 1895 – delvis pga synkende medlemstall.

1178782960_gunnar_andersenMen så, etter initiativ fra kaptein Gunnar Andersen (t.v.), ble Langesund og Omegns Sjømannsforening stiftet på nytt. Stiftelsen fant sted 16. november 1925 og kaptein Andersen ble forningens første formann. Foreningens vedtekter ble utferdiget på stftelsesmøtet. Det var 16 medlemmer med fra starten og 26. november 1925 regnes i dag som den offisielle dato for etableringen av nåværende Langesund og Omegns Sjømannsforening.

Til å begynne med hadde ikke foreningen noe fast møtelokale. Møtene ble holdt for det meste i private hjem og spesielt hjemme hos kaptein Andersen. Forskjellige spiseforretninger rundt om i byen ble også benyttet. Fru Arnesens spiseforretning i Wrightegaarden var en av disse. Fra 1936 og fram til 1982 hadde sjømannsforeningen sine medlemsmøter og spiseaftener i Wrightegaarden.

På årsmøtet 21. januar 1984 fikk styret fullmakt til å undersøke mulighetene til å anskaffe et eget hus til foreningen. Etter vurdering av flere alternativer, ble “Rakkestad-gården” i Kongshavnsgate 3 anskaffet. (Er nr 7 i dag). Huset er bygget i 1794 og representerer det kunsthistorikerne kaller “Skiensfjord-klassisismen”. Huset har opp gjennom årene gjennomgått oppussing i flere omganger, ikke minst ved betydelig dugnadsinnsats fra foreningens medlemmer. I jubileumsåret foretas et betydelig utvendige vedlikehold av vegger og trapper samt ombygging av garasje til bl a arkivrom. Dette arbeid utføres av et innleid firma og beregnes ferdig i løpet av oktober dette år.

Sjømannsforeningen tilstreber å opprettholde den gamle stil på bygget, slik at det fortsatt skal passe inn i omgivelsene – eller i området “Tuppestredet”, som det heter på folkemunne. Langesund og Omegns Sjømannsforening fikk Bamble kommunes restaureringspris i 2008. Huset framstår som funksjonelt, godt ivaretatt og er i flittig bruk.

allan_1Sjømannsforeningen er i dag en livskraftig forening og en maritim kulturbærer i Langesund og i Bamble kommune. Foreningen har 85 medlemmer medio oktobermåned. Formann i jubileumsåret er Allan Simonsen (t.v). 90-årsjubileet markeres med festmiddag for medlemmer og innbudte gjester på Langesund Bad lørdag 31. oktober 2015.

(Det korte historiske sammendrag ovenfor er hentet fra våre hjemmesider under fanen “Om Foreningen/Historikk”. Der kan du lese mer, om du ønsker.)

oooOooo

Nedenfor ser du sjømannsforeningens plakett, som ble godkjent til bruk av styret 26. januar 2012. Se vedtekter under fanen “Om Foreningen/Våre lover”.

crest

 

 

 

Filed under: utleie

Dåp av BB “Power”

Power VIISlepebåten BB “Power” ble døpt i Stavanger 15. oktober 2015. Skipet ble levert rederiet Bukser og Berging i første halvår, men pga oppdrag fant man anledning til dåp av skipet først nå. Slepebåten er bygget komplett ved VARDs verft i Braila, Romania og var byggenummer 828. Skipet er et meget kraftig og avansert fartøy med en trekkraft (Bollard) på 130 tonn, har full DP klasse II (Dynamisk posisjonering) og er en såkalt “Anchor Handling Tug”. Skipets spesielle skrogform gir den et meget lavt drivstofforbruk, og er følgelig svært konkurransedyktig mtp rater og kostnader.
BB “Power” har hjemmehavn i Oslo og  opererer pt ut fra basen i Stavanger.

For mer informasjon om skipet vises til bildet nedenfor (klikk for forstørrelse) og til en videosnutt som du kan se ved å klikke her.

Power VI

En delegasjon fra VARD Brevik var tilstede under dåpen i Stavanger. Vårt medlem Leif V Hansen, som er Site Manager for VARD Electro AS Brevik, har sendt oss fakta om fartøyet og bilder fra seremonien. Red. takker for bidrag.

PS

VARD Brevik sponser vår sjømannsforening. Les mer om sponsorene ved å trykke på ønsket logo i sponsorkarusellen i venstre marg.

Filed under: Bilder og historier

Skip i storm

garthsnaid“Garthsnaid” (bildet t.v.) var en tremasted bark, bygget av stål i 1892 på ca 1400 tonn. Barken het opprinnelig “Inversnaid” og dens første eier var George Milne & Co, Aberdeen. Seilskipet hadde mange eiere inntil den ble hugd opp i 1938. Poenget med denne artikkel er ikke å skrive så mye om barken, men å komentere det store bildet du ser nedenfor – som blir enda større hvis du klikker på det.

E0C0M9 Ship Garthsnaid, ca 1920s

Jeg kom over ovenstående bilde ved en tilfeldighet og ble straks fascinert. Bildet er tatt av “Garthsnaid” i storm, mens deler av mannskapet sikrer storseilet. Fotografen var Alexander Harper Turner, 2. styrmann ombord og 19 år gammel. Bildet er tatt en gang mellom 24. april og 26. juli 1920 mens “Garthsnaid” var på vei fra Chile til Mozambiqe, lastet med nitrat. Harper Turner tok bildet fra jib-bommen (en forlengelse av baugsprydet) med et kamera han hadde kjøpt i Chile. Det er her fascinasjonen oppstår: Bare det å komme ut på jibb-bommen i det dårlige været og i tillegg ta dette fantastiske bilde med et håndholdt kamera, kan sette tankene i sving. Hvordan var det mulig? Bildet er sett av tusenvis av seere på nettet og komentarene er entydige: Et fantasisk bilde!
Red. mener det fortjener en plass på foreningens hjemmesider under “Bilder og historier”.

 

 

Filed under: Bilder og historier

Minner fra Gl. Skagen

Solnedgangskiosken“Blandt de yderste klitrækker, og kun et muslingskalkast fra Vesterhavet ligger Solnedgangskiosken..” Vi er i Højen (Gamle Skagen) på Jylland. Og hvem har ikke vært der? Navnet på kiosken er meget beskrivende! Det er lett å drømme seg bort her og bare ta inn uendeligheten når solen går ned, ja ellers også, når det måtte være.

382-ved-solnedgangskiosken_800x600
For noen når siden fantes et stort skilt påført en tankevekkende tekst på stedet. Teksten var forfattet av dansken Johannes Møllehave. (Bildet under).Johannes Møllehave Møllehave er født 4. januar 1937, er prest, forfatter og foredragsholder. Han er en meget produktiv forfatter, med sans for humor og alvor. Han har mottatt flere priser for sitt forfatterskap. Undertegnede kjenner ikke til hvorvidt Møllerhave var inspirert av inntrykk fra utsiktspunktet ved Solnedgangskiosken, men det er lett å forestille seg det. Man blir grepet av naturopplevelsene – av det som er rent og vakkert. Skiltet med tekst er nå tatt ned, men teksten ble skrevet av for noen år siden og følger nedenfor – et fint innlegg i tiden, der vi er opptatt av miljø. Møllerhave kalte visdomsordene, naturlig nok, for “Jeg er hav ren”:

For den som bruger sin rene fornuft,
er der intet så rent som den rene luft.
For den som bruger sin rene forstand,
er der intet så rent som det rene vand.
For å sige det rent ut med rene ord:
Vi må arbejde frem mod den rene jord!
Det kræver renfærdig og ren energi.
Alt annet vil være ren idioti.

Filed under: Bilder og historier

“West Gamma” – ulykken

t_wgamma03Under tauing av det flytende hotellet (flotell) “West Gamma” sørover fra Ekkofisk-feltet den 21. august 1990, inntraff en ulykke som tross alt fikk en lykkelig utgang. Bølgehøyden var rapportert til mer enn 16 meter, helikopterdekket ble skadet og slepewiren brakk. Utstyr på dekk ble slått løst og flotellet fikk store skader, tok inn vann og fikk sterk slagside. Alle ombord måtte hoppe på sjøen og alle som hadde vært ombord – 49 personer – ble reddet. Bildet viser “West Gamma” rett før det forliser.

 

003Hjalmar Berglund (bildet) var mannskap ombord på “West Gamma” i augustdagene 1990. Han har samlet viktig materiale fra ulykken. Sjømannsforeningen v/Historisk arkiv har fått tilgang til dette materialet. Knut Bjerke har bearbeidet stoffet for Sjømannsforeningen, og laget en fantastisk beretning om en dramatisk opplevelse som altså endte godt.
Les hele historien ved å klikke på linken under.  Historien ligger også på hjemmesidene under “Historisk/Artikler”.

Hjalmar Berglund har vært medlem av Langesund og Omegns Sjømannsforening siden desember 1992.

 

Hjalmar Berglunds beretning-V-2  ( Vi gjør oppmersom på at det kan ta litt tid å laste ned dokumentet).

Redaksjonen takker for et flott bidrag til websidene!

Filed under: Historiske godbiter

“Spildra” og “Island Dragon”

Pål Flåthen på brua IPål Flåten (t.v. – foto Leif V Hansen) er født i Skjærvøy, Troms i 1949. Han har maritim utdannelse fra Tromsø. Hans første styrmannsjobb var på M/S “Spildra” i 1971, tilhørende rederiet Thorvald Klaveness, Oslo. Senere har han seilt i seismikk-fart og vært los på strekningen Kirkenes – Lødingen. I 1979 flyttet han til Langesund og tjenestegjorde som los her til han gikk av med pensjon høsten 2014. Han har vært los i totalt 38 år og 6 måneder.

M/S “Spildra” var opprinnelig levert til Berge Sigvald Bergersens rederi, Oslo i 1957 – da under navnet “Sigland”. Torvald Klaveness overtok skipet i 1964. Skipet hadde senere flere forskjellige eiere og endte opp på Taiwan for opphugging i 1984.

ooo0ooo

Lørdag 21. juni 2014 ble skipet “Island Dragon” døpt og overlevert fra VARD Brevik til rederiet Island Offshore Management, Ullsteinvik. Skipet var det siste av en serie på fire forsyningsskip som VARD Brevik har levert til selskapet i Ullsteinvik. Etter dåpsseremonien, seilte skipet til Kragerø med gjester for videre feiring ved Kragerø Resort. Jon Almaas var konferansier og Venke Knutson underholdt.

Turen fra Brevik til Kragerø gikk innaskjærs, på en flott sommerdag. Pål Flåten var los ombord. Nedenfor kan du se Pål i sitt rette element sammen med en stolt skipper, Stian Johnsen fra Skien. (Foto Leif V Hansen)

Island Dragon er i dag i tjeneste på kontrakt for Lundin Norway og opererer på Edvard Grieg-feltet.

island_dragon I

Filed under: Bilder og historier

Verdensrekord i shipping

CSCL GlobeDenne overskriften er hentet fra Aftenposten forleden. Bildet viser containerskipet CSCL GLOBE som er verdens største i sitt slag. Skipet er 400  meter (1300 ft) langt og laster 19100 containere!
Skipet ankom, på sin jomfrutur, Port of Felixstowe, England den 7. januar 2015. Skipet eies av China Shipping Container Line, Hong Kong, er bygget i Sør Korea og skal gå i “rute” mellom Asia og Europa.

Du finner et par interessante videoer, tatt opp i Felixstowe, ved å klikke her eller her.

PS.
Ved å klikke på ovennevnte linker, får du også adgang til mange andre interessante videoer

Filed under: utleie