Barken «Minerva»

minervaBildet av barken inngår i Sjømannsforeningens arkiv.

«Minerva» var på 363 netto tonn og bygget ved Georgernes verft i Bergen i 1851. Seilskipet ble bygget om og forlenget i Langesund i 1863. Redere fra Langesund var Just Olsen Wright 1875-1879 og Ulrich Feilberg 1879-1888. Skipsførere var bl a Ulrich Feilberg 1879-1886 og J. Gundersen 1887-1888 – begge fra Langesund. Oluf Hansen fra Langesund (Knut Bjerkes farfar) seilte med skipper Feilberg. Ulrik Feilberg var født i 1836 (familien bodde på Halen Gård til 1879 da eiendommen ble kjøpt av Christian Høy). Feilberg tjenestegjorde bl a i den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet. Feilberg dro senere hjem til Norge og døde i 1918. Han er gravlagt på kirkegården i Langesund hvor både minneplate og gravsted er restaurert.

«Minerva» seilte i Vest-India fart og på Svartehavet. «Minerva» var på reise med en last salt fra Carston, England til Viborg, Danmark da den strandet og sank i stredet Pentland Firth (mellom Skotland og Orknøyene), 9.august 1888.