Båt på Nisser

Vassdraget var livsnerven
Vassdraget fra Vråliosen til Arendal, med de store innsjøene Nisser og Vråvatn, er en vakker del av Norge. Det har også hatt sin store betydning for oppbygging og utvikling av samfunnet i denne regionen.
Nidaråvassdraget har vært selve livsnerven for folket. Fra de første menneskene oppdaget området og slo seg ned her, har vassdraget vært viktig.
Vassdraget fikk skipsfartshistorie. Båter ble bygget for å frakte millioner av kubikkmeter tømmer. Tusenvis av reisende, til og fra bygder og by, brukte båtene på innlandsvanna.
Men tidene skifter. Vegen kom, bilene kom og transporten gikk landeveien. Båtene ble kondemnert. Unnataket var ”Fram” som ble lagt i opplag ved Fossøy i Vrådal.
Vassdraget er fremdeles viktig. Men vassdragets betydning ble forandret. Framposten vil gjerne presentere noen glimt fra historien. Noe av den kan også oppleves på museet ved Småstraum sluser. Sluseanlegget som for øvrig fyller hundre år.
Millioner av kubikkmeter tømmer, tusenvis av passasjerer, tonnevis med gods ble fraktet med båtene Her vil Framposten gi deg noen glimt fra historia til «Dølen», «Nissen» og «Fram».
Mer av historien kan man fordype seg i på slusemuseet. I museet ved Småstraum sluse blir man slått av hvor stor og viktig næringsvei vassdraget for folket som bodde her og for byen Arendal. Arendals Vassdrags Brukseierforening har en stor del av æren for at vassdraget fikk sitt museum ved det ene av de to sluseanleggene selskapet er konsesjonsforpliktet til å holde i stand.
Moderne tider
Utviklingen gikk ikke i favør av skipstrafikken på Nisser og Vråvatn. Vegen kom, bilene kom og transporten gikk landeveien. Jernbanen, Treungenbanen, bygd i 1913 holdt stand helt til 1967. Da var det slutt.
I dag er det bare veteranbåten «Fram» som er det levende minnesmerket over den viktige skipsfarten på Nisser og Vråvatn. Takket være arbeidet som ble gjort for å bevare den siste av båtene i dette vassd