Bilde kavalkade fra GF 2019 av Per Flaathe

Formann Lasse ønsker vedkommen
Lasse leser årsberetningen
Møteleder dyp konsentrasjon
Årsmelding studeres nøye
Årsmelding er det viktig å følge med på
Huskomiteen leder gjennomgår årets rapport
Historisk arkiv med Leder Knut B.
Kasserer gjør seg klar til sin gjennomgang
Revisor legger frem revisjonsresultat
Utgående får blomst for innsatsen.
Så var den offisiell GF over og Lasse takker
Gjesten fra Brevik overrekker gave.
Det spises
Torsk lever og rogn på menyen
Det spises
Messeguttene må også ha mat
Alt skal ned
God mat blir bedre med godt drikk
Ragnar og Kåre takker Jørn for maten
God historie er ikke å forakte, fra Ragnar
WEB redaksjon takker Jørn og avtroppende arr. leder for nok et godt arrangement

 

Alle var med.