Bilder fra Langesund

Helge Oland hadde regien på årets første tema-aften i Sjømannsforeningen 11.jan under tittelen «Langesund i ord og bilder».

Over 30 medlemmer hadde møtt fram. Helge Oland presenterte en flott serie bilder av Langesund med tilhørende komentarer. En innlagt quiz førte til stort engasjement og morsomme bemerkninger fra tilhørerne.

På forespørsel fikk red. overført vel 30 av bildene til bruk som illustrasjon til fremtidige artikler på web-sidene. En stor takk til Helge Oland for at vi får lov til å bruke hans bilder til dette formål!! Nedenfor følger noen av bildene som en «smaksprøve» uten tekst.