Briggen «Gustava»

Vi har ved flere anledninger omtalt briggen «GUSTAVA»s forlis ved Stråholmen for vel 100 år siden. En hundreårsmarkering siden forliset, fant sted i Kragerø 12.12.2012.

På hundreårsdagen for briggen «GUSTAVA»s forlis, ble en modell (bildet under) av seilskuta avduket i Sparebanken Sør, Kragerø. Sparebanken og Skåtøy- og Kragerø Historielag sto bak markeringen.

Foto: Red.

Foto: Red.

Seilskutemodellen er bygget av Tor Hansen, Porsgrunn.

Briggen «GUSTAVA» tilhørte iseksportør Simon Langetangen og kaptein Ole Terjesen. Gustav Adolf Haraldsen, styrmann ombord, var egentlig hyret som kaptein, men som partsreder ønsket Terjesen selv å føre sin skute på denne turen, som altså endte så tragisk ved Stråholmen 12.12.1912. Forliset og Haraldsens redningsdåd er tidligere omtalt på våre websider. Hele historien kan du lese i journalist Ivar Nefstads bok «Havets høvdinger».

To personer overlevde forliset – begge hadde fornavn Gustav Adolf.

Nedenfor ses to bilder, tatt tidlig på 1900-tallet, av den opprinnelige briggen.