Kategori: Bilder og historier

M/S Fernbay

HT knkDette er M/S Fernbay, det første skipet jeg, Rolf Formo,  seilte med som 16-åring.

Her er mitt første skip, M/S Fernbay (8360 dwt). Rederi Fearnley & Eger, Oslo. Bygget i 1949 ved Eriksberg Mek. Verksted AB i Gøteborg. Jeg mønstret på som maskingutt i Boston som 16 åring 2. mars 1961. Seilte tre ganger jorda rundt i stykkgodsfart Østen – Statene. Mønstret av som smører i New York juni 1962 og jobbet meg hjem med M/S Oslofjord i juli samme år. M/S Fernbay ble i 1966 solgt til Kastor Compania Maritima S.A. Greece, nytt navn “Anna K”. Hugget i Kaoshiung, Taiwan 11. mars 1966.

Filed under: Bilder og historier

Barken “Minerva”

minervaBildet av barken inngår i Sjømannsforeningens arkiv.

“Minerva” var på 363 netto tonn og bygget ved Georgernes verft i Bergen i 1851. Seilskipet ble bygget om og forlenget i Langesund i 1863. Redere fra Langesund var Just Olsen Wright 1875-1879 og Ulrich Feilberg 1879-1888. Skipsførere var bl a Ulrich Feilberg 1879-1886 og J. Gundersen 1887-1888 – begge fra Langesund. Oluf Hansen fra Langesund (Knut Bjerkes farfar) seilte med skipper Feilberg. Ulrik Feilberg var født i 1836 (familien bodde på Halen Gård til 1879 da eiendommen ble kjøpt av Christian Høy). Feilberg tjenestegjorde bl a i den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet. Feilberg dro senere hjem til Norge og døde i 1918. Han er gravlagt på kirkegården i Langesund hvor både minneplate og gravsted er restaurert.

“Minerva” seilte i Vest-India fart og på Svartehavet. “Minerva” var på reise med en last salt fra Carston, England til Viborg, Danmark da den strandet og sank i stredet Pentland Firth (mellom Skotland og Orknøyene), 9.august 1888.

Filed under: Bilder og historier

Barken “Langesund”

ny_langesundBilde av barken pryder toppteksten på denne siden. Det originale maleriet henger i Sjømannsforeningens lokaler.

Barken “Langesund”, ex “Präsident Tritsche”, ble bygget i Ribnitze, Tyskland i 1876 og var på 512,4 brt. Skipet var hjemmehørende i Langesund og redere var J.C.L. Skougaard 1898 -1900 og H.Skougaard 1900 -1915.

Skuta gikk bl a med is fra Frierfjorden til England. “Langesund” ble kondemnert etter havari ved Gravesend, v/Kent, England 11.april 1914. Den siste skipsfører var P.A. Jacobsen fra Nevlunghavn.

Filed under: Bilder og historier