Kategori: Bilder og historier

Fraktdamperen D/S «Terneskjær»

terneskjaerA/S Langesunds mek. verksteds byggenummer 1, D/S «Terneskjær»

D/S «Terneskjær» regnes som byggenummer 1 ved A/S Langesunds mek.verksted. Skipet ble sjøsatt i begynnelsen av juni 1918 og ble karakterisert som en «1000-tonner». Skipet ble først overlevert rederiet Hans P. Jacobsen, Langesund i mars 1919. D/S «Terneskjær» var et moderne skip med tre lasteluker, tre vinsjer, dampankerspill, dampstyremaskin og oppnådde en fart på 10,5 mil på prøveturen.

Straks etter prøveturen satte hun kurs for England. I årene som fulgte gikk hun i fart mellom Frankrike, Spania og England. Men skipet fikk ikke noe langt liv, det forliste i storm på kysten av Island i 1924.

Kilder: Grenland Offshors bok: Fra skipsverft til offshore-verksted (1999) og Jac Lund-Tangens bok: Fra Langesunds historie (1994).

Filed under: Bilder og historier

Langesund mek .verksted

dsc09496Bilde fra A/S Langesunds mek.verksted. Verkstedets folk poserer for fotografen. Bildet er tatt i 1917 eller 1918.

Etterhvert som seilskuteflåten ble redusert, innså eierne av verkstedet på Smietangen at arbeide med seilskuter snart ville ta slutt. Spørsmålet om å etablere et mekanisk verksted ble drøftet. Det ble startet et rederi og rederiet lot sine skip klassifisere og reparere ved verkstedet. Skipsverftet ble omdannet til et mekanisk verksted. Dette skjedde i 1914 og verkstedet fikk navnet A/S Langesunds mek. verksted.

På bilde ser vi verkstedarbeidere fotografert foran dampskipet «Terneskjær» som ennå ligger på beddingen. «Terneskjær» regnes som verkstedets byggenummer 1. og ble bygget for rederiet Jacobsen & Co, Langesund. De hvitkledde karene til venstre på bildet er murere som bygger det nye maskinverkstedet. Maskinverkstedet ligger rett utenfor venstre bildekant. Vi skimter Kongsmannsaasen i bakgrunnen.

Kilder: Grenland Offshores bok: Fra skipsverft til offshoreverksted (1999) og Jack Lund-Tangens bok: Fra Langesunds historie (1994).

Filed under: Bilder og historier

M/S Fernbay

HT knkDette er M/S Fernbay, det første skipet jeg, Rolf Formo,  seilte med som 16-åring.

Her er mitt første skip, M/S Fernbay (8360 dwt). Rederi Fearnley & Eger, Oslo. Bygget i 1949 ved Eriksberg Mek. Verksted AB i Gøteborg. Jeg mønstret på som maskingutt i Boston som 16 åring 2. mars 1961. Seilte tre ganger jorda rundt i stykkgodsfart Østen – Statene. Mønstret av som smører i New York juni 1962 og jobbet meg hjem med M/S Oslofjord i juli samme år. M/S Fernbay ble i 1966 solgt til Kastor Compania Maritima S.A. Greece, nytt navn «Anna K». Hugget i Kaoshiung, Taiwan 11. mars 1966.

Filed under: Bilder og historier

Barken «Minerva»

minervaBildet av barken inngår i Sjømannsforeningens arkiv.

«Minerva» var på 363 netto tonn og bygget ved Georgernes verft i Bergen i 1851. Seilskipet ble bygget om og forlenget i Langesund i 1863. Redere fra Langesund var Just Olsen Wright 1875-1879 og Ulrich Feilberg 1879-1888. Skipsførere var bl a Ulrich Feilberg 1879-1886 og J. Gundersen 1887-1888 – begge fra Langesund. Oluf Hansen fra Langesund (Knut Bjerkes farfar) seilte med skipper Feilberg. Ulrik Feilberg var født i 1836 (familien bodde på Halen Gård til 1879 da eiendommen ble kjøpt av Christian Høy). Feilberg tjenestegjorde bl a i den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet. Feilberg dro senere hjem til Norge og døde i 1918. Han er gravlagt på kirkegården i Langesund hvor både minneplate og gravsted er restaurert.

«Minerva» seilte i Vest-India fart og på Svartehavet. «Minerva» var på reise med en last salt fra Carston, England til Viborg, Danmark da den strandet og sank i stredet Pentland Firth (mellom Skotland og Orknøyene), 9.august 1888.

Filed under: Bilder og historier

Barken «Langesund»

ny_langesundBilde av barken pryder toppteksten på denne siden. Det originale maleriet henger i Sjømannsforeningens lokaler.

Barken «Langesund», ex «Präsident Tritsche», ble bygget i Ribnitze, Tyskland i 1876 og var på 512,4 brt. Skipet var hjemmehørende i Langesund og redere var J.C.L. Skougaard 1898 -1900 og H.Skougaard 1900 -1915.

Skuta gikk bl a med is fra Frierfjorden til England. «Langesund» ble kondemnert etter havari ved Gravesend, v/Kent, England 11.april 1914. Den siste skipsfører var P.A. Jacobsen fra Nevlunghavn.

Filed under: Bilder og historier