Kategori: Historiske godbiter

Innredning av 1. etasje er fullført – Sånn er det blitt!

Artikkelen nederst  ble opprinnelig publisert 26.6. under tittelen «Klart for gjenoppbygging». Så endret vi navnet til «Innredning av 1. etasje er i gang». Denne siden er fortløpende ajourført med utfyllende tekst (i kursiv) samt med nye bilder som du finner under teksten. (Klikk på bildene for forstørrelse). Ombygging og oppgradering av 1. etasjen er nå ferdig! Det er derfor passende og endre tittelen nok engang. Se overskrift.
Arbeidet med 1.etasjen er å betrakte som historisk og må huskes i tidene som kommer. Artikkelen er derfor også arkivert under Historiske godbiter/Artikler.

Sånn er det blitt! Bildene under viser de ferdigbygde lokalene, og det er klart for spiseaften 2.11. Velbekomme! (Dato 1.11.16)

Nå er det rett før vi skal ha vårt første måltid i den nye spisesalen. Kjøkkenet blir testet og bord blir prøveoppsatt. Se nye bilder. (Dato 29.10.16)

Vi er inne i sluttfasen. De siste arbeider pågår og nytt utstyr kommer på plass. Se tre nye bilder. (Dato 11.10.16)

Denne oppdatering beskrives best av bilder – se nederst i artikkelen. Vi nevner allikevel at nye stoler (konferansestoler!) er på plass, det meste av bysseinnredningen er på plass og flott ny trapp i mellomgangen er montert. Nå gjenstår tilkobling av alt utstyr i byssa (vann og strøm) samt de siste elektriske arbeider ellers i lokalet. Frist for ferdigstillelse av hele prosjektet er 15. oktober og den vil holde. Til slutt gjenstår rengjøring og utsmykning før innvielsesfest som etter planen vil finne sted 2.11. (Dato 28.9.16)

Bitene faller på plass. Snekkeren er ferdig i dag. Maleren holder på med de siste strøk og elektrikeren er kommet godt i gang. De første deler til bysseinnredningen er kommet – alt utstyr monteres i neste uke (uke 38). Ny trapp i mellomgang og nytt gulvbelegg i gangen kommer med det første. (Se nye bilder nederst. Dato 14.9.16)

Skipsgulvet legges nå! (Se nye bilder nederst). Det blir flott – det er grunn til å gratulere hverandre med de nye lokalene allerede, selv om noe arbeid står igjen. I skrivende stund er to mann i sving med legging av gulv – ca 70 kvm. Deretter følger en del belistingsarbeider og så er snekkerjobben gjort (iløpet av en ukes tid, eller så). Maleren er i nå ferd med å avslutte arbeidet på kjøkkenet. Så står maling av vinduskarmer og vinduer for tur, før også malerjobben er gjort. (Dato 6.9.16)

Status på arbeidene i 1.etasje, er at framdriften er iht hva som er planlagt og i rute. Alt arbeid skal være ferdig 15. oktober 2016. For tiden pågår malerarbeider – i første rekke maling av tak i spisesal og kjøkken samt gang, øst for disse rommene. (Se nye bilder nederst). Takene er beregnet ferdigmalt i løpet av inneværende uke. Det betyr at skipsgulvet kan legges i uken deretter (uke nr 36). Så langt red. kjenner til, kan installasjon av kjøkken starte i uke nr 37/38. Dette blir bra! (Dato 30.8.16)

Innredning av 1. etasjen går etter planen. Det som synes best av nytt, er bygging av inngangspartiet fra vest, installasjoner i det nye toilett-rommet, kjøkkenet er panelt og maling av tak pågår. Maling av tak er beregnet ferdig i uke 34. Da vil legging av gulv kunne starte. Innredning av kjøkkenet er beregnet ferdig medio september. Som dere skjønner er det store forandringer på Huset – nærmest fra dag til dag – noe som er søkt gjenngitt i nye bilder nederst i artikkelen. En rundvask er nødvendig og medlemmen er i egen mail innkalt til dugnad 25.4. kl 1000. (Dato 19.8.16)

Fra dugnaden 11.8. melder formannen om godt oppmøte – 10 mann stilte og gjorde en god innsats. Ikke så mye innvendig arbeid denne gang. Tømmerveggen er ferdig slipt og skal oljes for å stå i stil med skipsgulvet. Utvendig ble trappen mot sør nesten malt ferdig og alle karmer er malt grå. Huset tar seg flott ut! Gresset er klippet og hagen er presentabel. Det ble ryddet der det var nødvendig og fra loftet ble overflødig materiale fjernet. Der er det nå fremkommelig. Som vanlig smakte det med vellaget kaffe og Kirkekafeens velsmakende vafler, i pausen! (Dato 12.8.16)

Nå skjer det mye på Huset – hele tida. Av synlige endringer siden sist nevner vi at ny dør mot Kongshavnsgate er montert, mer utforings- og belistingsarbeider pågår, maleren har begynt å sparkle – klargjør for maling, bygging av ny innvendig trapp og sliping av tømmervegg. Medlemmene var i dag invitert til dugnadsarbeid – 6-7 mann møtte. De viktigste jobbene som ble utført var rydding i haven og fjerning av de siste rivingsmaterialene, maling av vinduslister og rekkverk på sørveggen samt støvsuging-/klargjøring for innvendig maling. Se bilder nederst i artikkelen . (Dato 9.8.16) 

Denne oppdatering har ikke bilder. Det betyr ikke at det ikke skjer noe i 1. etasjen. Ikke alle endringer kommer klart fram på et bilde. Derfor litt tekst om hva som skjer: Det er lagt nytt gulvbelegg på kjøkken og toilett. Utforing og belisting av vinduer er i full gang (det blir vakkert!) og ny inngangsdør med koøye(!) er bestilt og snart kan maleren sette i gang. Medlemmene er invitert til dugnad 9. og 11. aug. – ref egen mail. (Dato 5.8.16)

Innredningen av lokalene går unna. Veggene har fått ny panel. Belisting og innredning av kjøkkenet gjennstår – så kan maleren komme. Man kan allerede nå ane hvordan lokalene vil bli når arbeidene er ferdig: Dette blir kjempebra! Gulvbelegg er valgt – det blir skipsgulv! Nedenfor finner du de siste bilder fra oppussingen. (Dato 28.7.16)

Byggmesteren er nå i full gang med oppbygging av lokalene i 1. etasje. Ny panel er på plass og rom er avdelt for å gi plass til nytt toalett og garderobe. Se bilde under teksten. (Dato 20.7016).

6.7.2016 sendte formannen en sommerhilsen til alle foreningens medlemmer. Detaljer vedrørende restaureringsarbeidene fremgikk av egen rapport fra Huskomiteen som fulgte sommerhilsenen. I korte trekk gjengir vi hovedpunktene fra rapporten her: Framdriften i arbeidene holder – mye tyder på at bygget kan stå ferdig i september. Planer for innredning og utrustning av lokalene er godkjent av styret. Bruken av lokalene for kommersielt utleie stiller krav til fasilitetenes utforming. Vedlagte kostnadsoversikt vitner om god kontroll på økonomien! Det står igjen noe dugnadsarbeid som må tas etter «fellesferien»- i hovedsak innebærer det utvendig maling på sørveggen og å slipe, pusse en tømmervegg i 1.etasje. (Dato 16.7.16)

Dugnaden ifm ombygging av 1.etasje på Huset er omtalt i to artikler på denne siden – hhv 6. og 16. april. Arbeidet fortsatte inn i mai måned. Dugnadsinnsatens har vært formidabel, arbeidet har gått etter planen – ja, vi ligger meget godt an i forhold til når rivingsarbeidet måtte være ferdig for at håndtverkerne skulle kunne starte sitt arbeid. Gulvene er rettet opp, kun mindre justeringer etter rivingsarbeidet står igjen. Det er med andre ord klart til å begynne innredning av 1.etasjen. Etter at håndtverkerne har hatt sin ferie, tar innredningen til for alvor 18. juli.

Nedenfor viser vi noen bilder som illustrerer status nå. Vi kommer tilbake med flere bilder fra gjenoppbyggingen etter hver. (Foto: Red.)

Filed under: Artikler, Historiske godbiter

30 år siden «FRAM» fikk et nytt liv

Fram fullDen 21. august 2014 publiserte vi artikkelen «Vassdraget var livsnerven», på disse sider. Artikkelen var hentet fra FRAM-POSTEN og handlet kort fortalt om livet på vassdraget fra Vråliosen til Arendal og dets betydning for livet gjennom tidene, i denne regionen.
FRAM-POSTEN kommer ut en gang i året og utgis av Stiftelsen Venneforeningen Magnus, Vrådal. Formålet med avisen er å informere om «FRAM» og historien rundt vassdraget der den seiler.
I årets utgave av FRAM-POSTEN er det en artikkel som heter «30 år siden «Fram» fikk et nytt liv». I korthet handler artikkelen om hvordan ildsjeler tok båten fra opplag og forfall til en sjødyktig og rutegående båt som ble sertifisert for 90 passasjerer. Ved å klikke på linkene nedenfor kan du lese selve historen og om «FRAM».  Historien kan sees i sammenheng med artikkelen vi publiserte for vel 2 år siden. (Du finner den under fanen Historisk/Artikler.)

fram-1

fram-2

Vi takker redaktør John Straume som har stilt materialet til disposisjon for webredaksjonen.

Filed under: Artikler, Historiske godbiter

«Sjødjævelen» og hans seilskip «Seeadler»

Ovenstående tittel er hentet fra Knut Bjerkes foredrag under Sjømannsforeningens tema-aften 14. oktober 2015.

Felix on Luckner
Felix on Luckner

«Sjødjævelen» er tilnavnet på kapteinen på «Seeadler», marinekaptein Felix von Luckner. «Seeadler» var utrustet som tysk hjelpekrysser under 1. verdenskrig og seilte under norsk flagg! Norge var nøytral nasjon under den krigen. Ved å utgi seg som et norsk fartøy, kunne von Luckner lokke til seg engelske og franske skip som ble angrepet og sendt til bunns.

Knut har bearbeidet foredraget for presentasjon på våre hjemmesider og redaksjonen takker for en spennede og interessant historie, som vi antar ikke var kjent for så mange. Du vil finne artikkelen under «Historisk/Historiske godbiter» eller du kan lese den ved å klikke på denne linken Sjødjævelen og hans seilskip havørnen .

 

Filed under: Historiske godbiter, utleie

«West Gamma» – ulykken

t_wgamma03Under tauing av det flytende hotellet (flotell) «West Gamma» sørover fra Ekkofisk-feltet den 21. august 1990, inntraff en ulykke som tross alt fikk en lykkelig utgang. Bølgehøyden var rapportert til mer enn 16 meter, helikopterdekket ble skadet og slepewiren brakk. Utstyr på dekk ble slått løst og flotellet fikk store skader, tok inn vann og fikk sterk slagside. Alle ombord måtte hoppe på sjøen og alle som hadde vært ombord – 49 personer – ble reddet. Bildet viser «West Gamma» rett før det forliser.

 

003Hjalmar Berglund (bildet) var mannskap ombord på «West Gamma» i augustdagene 1990. Han har samlet viktig materiale fra ulykken. Sjømannsforeningen v/Historisk arkiv har fått tilgang til dette materialet. Knut Bjerke har bearbeidet stoffet for Sjømannsforeningen, og laget en fantastisk beretning om en dramatisk opplevelse som altså endte godt.
Les hele historien ved å klikke på linken under.  Historien ligger også på hjemmesidene under «Historisk/Artikler».

Hjalmar Berglund har vært medlem av Langesund og Omegns Sjømannsforening siden desember 1992.

 

Hjalmar Berglunds beretning-V-2  ( Vi gjør oppmersom på at det kan ta litt tid å laste ned dokumentet).

Redaksjonen takker for et flott bidrag til websidene!

Filed under: Historiske godbiter

Kystruta Oslo – Bergen

Kystruta - bokomslagKystruta Oslo – Bergen var et fast innslag i dagliglivet i de fleste byer på strekningen i vel 70 år. Kystruta hadde 2 daglige anløp i Langesund; en østgående og en vestgående. Anløpene var for sosiale samlingspunkt å regne – «en institusjon i bybildet». Lokalbefolkningen dro til Damskipsbrygga og møttes for å bivåne passasjerer og lasting og lossing av gods. Pga manglende statsstøtte og endringer i transportmønstre for både passasjerer og gods, ble Kystruta innstilt i 1969.
I Årsskrift for Bamble Historielag 2013 hadde vårt medlem Knut Bjerke, en artikkel om Kystruta – «En lokalhistorisk beretning med bilder om Kystrutas anløp i Langesund». En mer omfattende artikkel enn den som var publisert i Årsskriftet er gjengitt på disse sider – en meget interessant fortelling om et innslag i Langesunds bybilde som for lengst er blitt historie. Artikkelen kan du lese ved å klikke på denne linken: Kystruten Oslo – Bergen – Historisk kavalkade-V-4

(Bildet ovenfor er fra omslagssiden til boken «Kystruta Oslo -Bergen», utgitt på Fabritius Forlagshus 1981).

 

 

 

 

Filed under: Historiske godbiter, utleie

Vassdraget var livsnerven

Fram fullFRAM-POSTEN kommer ut en gang i året og utgis av Stiftelsen Venneforeningen Magnus, Vrådal. Formålet med avisen er å informere om MS «FRAM» (bilde t.v.), historia rundt vassdraget der den seiler og hva som finnes i området i dag. FRAM-POSTENS gode annonsører yter bidrag til driften av veteranbåten.
John Straume, Kviteseid er redaktør for FRAM-POSTEN. Han har arbeidet som journalist i Vest-Telemark blad og i VARDEN.

I årets nummer av FRAM-POSTEN kom vi over artikkelen «Vassdraget var livsnerven». Vi synes det var en meget interessant artikkel som ga en levende beskrivelse av skipshistorie på innlandet i»gamle dager». John Straume har velvilligst stilt materiale til disposisjon for webredaksjonen.

Artikkelen handler kort fortalt om livet på vassdraget fra Vråliosen til Arendal og dets betydning for livet gjennom tidene i denne regionen. I sin tid ble båter bygget for å frakte tømmer og passasjerer på innlandsvanna. Artikkelen gir glimt fra historia til båtene «Dølen», «Nisser» og «Fram». «Fram» var en slepebåt bygget i Fredrikstad og sjøsatt i 1909. «Fram» er den eneste av båtene som er i drift i dag. Etter en imponerende pengeinnsamling og dugnadsinnsats er den gamle slepebåten forvandlet til en vakker innlandsbåt.

Bilder nedenfor viser inntrykk fra livet på Nisser og Vråvann.

Hele artikkelen «Vassdraget var livsnerven» finner du ved å klikke på linken under. Vassdraget var livsnerven

Filed under: Historiske godbiter

Fra nødhavn til skipsverft

Telemark Museum/Bamble Museum arrangerte sommeren 2013 en utstilling i Cudrio Sjøbod, Langesund. Utstillingen tok oss med fra den tiden Langesund var en nødhavn for ca 1000 år siden, fram til Langesund Mekaniske Verksteds slutt i 1968. Utstillingen foreligger nå på nettet.

Utstillingen hadde navnet «Fra nødhavn til skipsverft». Bak utstillingen sto Bambles egen lokalhistoriker Roger Normann (bildet nedenfor t.v.), som var leid inn av Telemark Museum. Han jobbet fram utstillingen sammen med museumsdesigner Bjørn Helgedagsrud, Telemark Museum (bildet nedenfor t.h.) (klikk på bildene så blir de større)

[twocol_one]
Foto: TA
Foto: TA
[/twocol_one] [twocol_one_last]
Foto: TA
Foto: TA
[/twocol_one_last]

Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: «Fra skipsverft til offshoreverksted», Grenland Offshore.

Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: "Fra skipsverft til offshoreverksted", Grenland Offshore.
Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: «Fra skipsverft til offshoreverksted», Grenland Offshore.

Utstillingen hadde hovedvekt på Langesund Mekaniske Verksted som for om lag 100 år siden ble et mekanisk verksted. Da startet den moderne skipsbyggingen som varte fram til slutten av 1960-tallet. Siste skip som ble bygget var «Stena Britanica», byggenummer 55, og ble levert i 1967.

Utstillingen var meget publikumsvennlig. Det var tatt i bruk plakater der historiene kom fram i ord og bilder. Det var en viktig målsetting å få fram historien også for besøkende som ikke kjente den fra før. For de som hadde kjennskap til verkstedets historie fra før, var det en meget interessant «repetisjon». Utstillerne lyktes med, gjennom tekst, gammelt verktøy, modeller og bilder, å formidle en viktig skipsbyggerhistorie fra Langesund. Publikum vi møtte var begeistret.

Nå foreligger hele utstillingen fra Cudrios Sjøbod som nettutstilling! Fra sist sommer og fram til jul har redaksjonen vært i kontakt med Telemark museum om digitalisering av utstillingen. Innleid ekspertise ved Ingrid L Hansen, har stått for nettutstillingen. Hun har også skrevet en artikkel om Langesund Mekaniske Verksted på Wikipedia.

Rett før jul var nettutstillingen ferdig. Telemark Museum hilser oss og sier: «Legg gjerne ei lenke på heimesida dykkar!» Det har vi gjort med glede.

Vi gir oss med presentasjonen av nettutstillingen her og anbefaler leserne å klikke på linkene nedenfor. God fornøyelse!

http://www.telemarkmuseum.wordpress.com

http://www.no.wikipedia.org/wiki/Langesund mekaniske verksted

Som avslutning: Red. synes det er særdeles morsomt at våre websider brukes som kildehenvisning også i denne sammenheng.

Filed under: Historiske godbiter, referat