Kategori: referat

Gullalderen til norske sjøfolk

Gullalderen til norske sjøfolk

Kristiansunds Skipperforening har gitt ut boken “Fra Tramp til Offshore”. Skipperforeningen vil gjerne presentere boken.

Kristiansund Skipperforening har sendt oss en melding om boken foreningen har gitt ut – “Fra Tramp til Offshore”. Vi bringer gjerne meldingen videre til våre lesere. Boken handler om sjøfolk fra 1945 med gullalderen på 1960-tallet til den moderne sjømann på cruiseskip og supplybåter i dag.

Boken har fått hederlig omtale og mange gode anbefalinger. Forfatter Jon Michelet skriver bl a: “Det er nordmørske sjøfolk som forteller, men boka har mye større spennvidde enn bare Nordmøre og bør kunne engasjere alle som er interessert i moderne norsk skipsfart”.

(Klikk på plakaten t.v. så blir den større.)

Filed under: referat

Historien om frakteskipet “Voorbode”

voorbode

Sommeren 2013 fikk Langesund og Omegns Sjømannsforening en henvendelse fra lokalhistoriker Knut Georg Flo, Bergen. Han jobbet med en film om fraktebåten “Voorbode”” som eksploderte på Bergen havn 20. april 1944. Vårt Historiske arkiv v/Knut Bjerke har bidratt med stoff til filmprosjektet.

“Voorbode” var opprinnelig en fiskebåt. I november 1943 lå båten ved Langesund Mek. Verksted for ombygging til fraktebåt. Les mer om historien her.

Som takk for hjelpen fikk Sjømannsforeningen boken “20 april – en dag i 1944. Eksplosjonsulykken i Bergen”. Boken er skrevet av Odd Strand, utgitt i 2009 og kan lånes ut fra vårt Historisk arkiv.

Du kan også finne historien på “Historiske godbiter”.

Filed under: referat

Pilot Cutters Under Sail

Langesund og Omegns Sjømannsforening har bidratt med stoff til en engelsk bok om losbåter.

For om lag ett år siden fikk redaksjonen spørsmål fra den engelske forfatteren Tom Cunlife om å bidra med stoff til hans bok “Pilot Cutters Under Sail”. Det var naturlig at foreningens historiske arkiv behandlet henvendelsen. Knut Bjerke tok saken.

Boken er nå utgitt og Sjømannsforeningen har fått et eksemplar. Les mer om vårt bidrag til boken med bilder ved å klikke her.

Filed under: referat

Exit “sjømann”

Den 5.11.2012 hadde vi på denne siden, en artikkel med overskriften “Truer sjømannen”. Artikkelen refererte seg til et utvalg som hadde gått gjennom Sjømannsloven. (Les artikkelen lenger nede i “nyhetsarkivet”).

Utvalgets arbeid med en ny sjømannslov har de seneste måneder vært til vurdering og behandling i Nærings- og Handelsdepartementet. Den 20.august 2013 ble den nye loven iverksatt. Den nye Skipsarbeidsloven erstatter den gamle Sjømannsloven som sammen med ILOs konvensjon regulerer sjøfolks arbeids- og levevilkår.

“Dagen i dag (den 20.8. red anm.) er en milepæl for sjøfolk og skipsfarten. De nye reglene betyr en vesentlig styrking av sjøfolks rettigheter”, sa nærings- og handelsminister Trond Giske.

Et viktig punkt i Skipsarbeidsloven er ny terminologi: Av hensyn til kjønnsnøytral lovgivning er uttrykket “sjømann” erstattet med “arbeidstaker” og den nye loven heter derfor Skipsarbeidsloven (og ikke Sjømannsloven).

Andre viktige punkter i loven er:

 • Aldergrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år
 • Stillingsvernet for sjøfolk styrkes
 • Rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen ved tvist om en oppsigelse er lovlig
 • Utvidelse og klargjøring av sjøfolks permisjonsrettigheter
 • Arbeidstakeres rett til drøfting og informasjon styrkes
 • Rederiet gjøres solidarisk ansvarlig for arbeidstakers økonomiske forpliktelser
 • For NIS-skip er det gitt unntak slik at konkurransedyktigheten i NIS ikke påvirkes i vesentlig grad.
Filed under: referat

Barndom i Langesund

Langesund

Artikkelen “Barndom i Langesund ved århundreskifte” er nedtegnet av postmester Karl Erik Fjeldstad i 1970.

Artikkelen står i Bamble Historielags Årsskrift 1994 og gjengitt i “Det skjer i Bamble”, nr 03/2013. Du kan lese artikkelen ved å klikke her. (Vi gjør oppmerksom på at dokumentet er tungt og det kan ta noe tid å laste ned bildene.)

Artikkelen vil om ikke lenge bli overført til “Historiske godbiter”.

Filed under: referat

Lostjenesten samordnes

Stoa er det mest aktuelle stedet.

Kysverket ønsker å samlokalisere lostjenesten og Trafikksentralen under ett tak. Langesund er det mest aktuelle stedet.

Det var i desember i fjor at Kystverket annonsert etter lokaler slik at Trafikksentralen i Brevik (VTS Brevik), losbåten i Langesund og losene kunne lokaliseres på ett sted for å spare både tid og penger. Losoldermann Geir Eikeland sa den gang til Telemarksavisa at området Stoa var et aktuelt område. Det er kommet flere forslag til lokalisering. Betingelse er at private aktører bygger og Kystverket leier lokaler. Arealbehovet er 800 kvadratmeter og at det er fri sikt til skipsleia. Det er ikke avgjort hvem som får tilbudet og om eventuell utbygger aksepterer Kystverkets betingelser.

Stoa er det mest aktuelle stedet.Stoa er det mest aktuelle stedet. Foto: Telemarksavisa

Filed under: referat

100 år siden briggen “Gustava”s forlis – Minnemarkering i Kragerø

12. desember 2012 er det 100 år siden Kragerø-briggen “Gustava” forliste ved Tvillingskjærene utenfor Stråholmen. I den anledning blir det en minnemarkering på Torvet i Kragerø kl 1100.

“Gustava” seilte ut fra Kragerø 12. desember 1912, kl 1200, men forliste kort tid etterpå ved Stråholmen. Seks mann fra Kragerø omkom under forliset. På hundreårsdagen arrangeres en minnehøytid på Kragerø Torv kl 1100 i regi av Skåtøy- og Kragerø Historielag. Sparebank Sør står bak innkjøp av en modell av “Gustava” som vil bli “avduket” under seremonien. Modellen er laget av Tor Hansen, Porsgrunn.

Styrmann ombord på “Gustava” var Gustav Adolf Haraldsen, far til den kjente langesundsmann Ewald Haraldsen som bl a var skipper på LAHELLA-fergene i mange år. (Se egen artikkel om Haraldsen under “Historiske godbiter”). Gustav Adolf Haraldsen utviste en heltemodig redningsinnsats og ble påskjønnet med kongelig gull og meget velfortjent heder.

RS-2 “Langesund” deltok under redningsoperasjonen. Ombord var bl a langesundsmannen Oluf Hansen som kort tid etter ble syk og døde 26. januar 1913. Oluf Hansen var Knut Bjerkes bestefar. Knut har laget en digital fortelling under overskriften “Sjøen gir og sjøen tar”. Gå inn på www.digitaltfortalt.no og søk opp fortellingen.

Et kort sammendrag av den tragiske hendelsen følger nedenfor (momenter til tekst: Knut Bjerke). Les hele den dramatiske historien i journalist Ivar Nefstads bok: “Havets høvdinger”.

briggen_20gustava21

“Gustava” avgikk Kragerø med trelast 12. des 1912 -en stormfull dag. Briggen kom inn i brottene ved Tvillingskjæra utenfor Stråholmen. Kun to mann overlevde forliset. Skipet gikk på skjærene om kvelden, men ble stående til ut på neste dag da mesteparten av skipet gikk i oppløsning og vrakgodset spredt i brottene. Styrmann Gustav Adolf Haraldsen prøvde forgjeves å redde skipperen, men kun Haraldsen og lettmatros Adolf Sæther overlevde.

Da ulykken ble varslet gikk flere redningsbåter ut for å redde skip og mannskap. I det urene farvannet rundt Stråholmen var det umulig å komme så nært havaristen at mannskap kunne reddes. Redningsarbeidet var ytterst vanskelig og flere losbåter, taubåter og redningsskøyta RS-2 “Langesund” prøvde å redde de havarerte som viste seg å være meget vanskelig i nattens mørke.

Filed under: referat

Truer sjømannen

sjoemann

Under overskriften “Truer sjømannen” redegjør Dagens Næringsliv den 2.11. for et nytt lovforslag som vil gjelde sjøfolk.

Et offentlig utvalg som har gjennomgått sjømannsloven, foreslår å heve aldergrensen for sjøfolk fra 62 til 70 år og samtidig styrke sjøfolks rettigheter på flere områder.

Dette arbeidet sortere under Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) og statsråd Trond Giske er svært tifreds med utvalgets arbeid.

Fra NHDs pressemelding nr 44/2012, datert 1.11.12 har vi sakset en del momenter fra utvalgets arbeid:

 • Heving av aldergrense som nevnt
 • Styrke stillingsvernet
 • Utvidelse og klargjøring av permisjonsrettigheter
 • Forbedring av prosessregler ved arbeids tvister
 • Arbeidstakernes rett til drøfting og informasjon

Det understrekes i lovforslaget at verden har forandret seg siden den forrige loven ble godkjent i 1972 og at det må tas grep. Bl a innføres det ny terminologi -ref overskriften i Dagens Næringsliv: Av hensyn til kjønnsnøytral lovgivning foreslås uttrykket “sjømann” erstattet med “arbeidstaker” og at den nye loven heter “skipsarbeidsloven” (og ikke sjømannsloven). Nåværende lov har bl a den kuriositet at den inneholder permisjonsregler for “gravid sjømann”.

For egen regning og noe spøkefullt: Hvilken følge kan dette få for alle sjømannsforeningene – navneskifte til “skipsarbeiderforeninger”, eller?

Filed under: referat

Med festekrans i riggen

For noen dager siden la vi ut bilder av en festekrans og spurte hva det var. Her får du svaret.

Festekrans
Festekrans. Foto: Halvor Thommessen

SKUTER MED FESTEKRANS I RIGGEN

Tradisjonen med festekrans i riggen var et tegn på at noen av mannskapene skulle gifte seg når skuta kom til land.

Rolf Thommessen skrev i Bamble Historielags Årsskrift nr 2, 1983, en artikkel om denne tradisjonen.

Vi har lagt inn artikkelen under “Historiske godbiter”/Rolf Thommessen. Du kan også lese den ved å klikke her.

oooOooo

Rolf Thommessen var født i Ekstrand, Bamble og medlem av vår sjømannsforening i mange år. Han døde i 1990 – 80 år gammel.

Rolf Thommessen hadde en stor samling av sjøhistorisk materiale som ble gitt til Langesund og Omegns Sjømannsforening.

Filed under: referat

Wrightegaarden – mennesker og minner

einar_salmn

Vi har fått tillatelse til å publisere artikkelen “Wrightegaarden – mennesker og minner”.

Artikkelen er skrevet av Einar Salmén (t.h.) og publisert første gang i Bamble Historielags Jubileumstidsskrift for 1988. Salmén har bidratt til flere artikkler på sidene våre under bl a “Historiske godbiter”. Der er han også behørig presentert.

wrighteg

Wrightegaarden (t.v.) er kansje Langesunds vakreste hus(?) i sin klassiske stil fra tiden rundt 1800. Artikkelen til Salmén, om mennesker og minner rundt Wrigthegaarden, omhandler mye lokalhistorie. Ikke minst gjør passusen om vår Sjømannsforenings “langvarige rolle i Wrightegaarden historie” det riktig å ha artikkelen blant våre “Historiske godbiter”. Du finner den der eller du kan klikke her. God fornøyelse!

Filed under: referat