Kategori: utleie

Høstens aktivitsplan er klar

Styremøtet 23.8.17 sluttet seg til forslaget til aktiviteter for kommende halvår og ser slik ut:

23.08. Medlemsmøte uten fast agenda
03.09. Sjømennenes Minnedag – se egen artikkel på disse sider
06.09. Temaaften v/repr fra Fjord Line
20.09. Spiseaften, meny bacalao
04.10. Temaaften v/Dag Holmer
18.10. Spiseaften, meny hvalbiff
01.11. Temaaften v/Ivar Nefstad
17.11. Spiseaften, meny erter, kjøtt og flesk. Merk at denne spiseaften er lagt til en fredag og ledsagere vil bli invitert!
29.11. Temaaften v/professor Ola Flåten
13.12. Spiseaften, meny julemat.

Aktiviteten vil bli lagt ut på våre hjemmesider etter hvert (noen er lagt ut allerede), med mer informasjon. Følg med på hjemmesidene og hold deg oppdatert.

 

Filed under: utleie

Vi jubilerer!


På  Generalforsamlingen i 2007, besluttet Langesund og Omegns Sjømannsforening, etter et forslag, enstemmig å opprette en web-side, eller hjemmeside på nettet, om man vil. Forslagstilleren ble valgt til redaktør og Rolf Formo som assisterende redaktør .  Sånn ble det og slik har det vært fram til dags dato – 10 år senere.
Ti år på nett og det må markeres!
..og vi kommer ikke utenom et lite tilbakeblikk:
Med god støtte fra et firma i Kragerø med ivrige og dyktige designere, startet vi opp og konstruerte vår hjemmeside. Hva skulle vi ha med, hvordan skulle sidene se ut, hvordan skulle det hele bygges opp – ja , i det hele tatt – hva ville foreningen med sin hjemmeside? Med forankring i styret ble sidene publisert første gang 11. mai 2007! I store trekk er ideene fra 2007 beholdt, og for de som måtte huske, vil man se at sidene i dag har mange likhetstrekk med de opprinnelige. Det betyr ikke at det ikke har skjedd en utvikling. Redaksjonen (red.) synes selv den har vært ganske kreativ og sidene  har utviklet seg i takt med nye ideer og impulser fra foreningen og «omverdenen» for øvrig.

Red. har hatt flere forskjellige firmaer som støtter den tekniske driften av sidene. Det startet med et Kragerø-firma (Think Page), så til IT4You, til Procano og til dagens tekniske støtte som er Oslo-firmaet Fjellvann Media. Årsaken til skifte av firma i denne sammenheng, skyldes konkurser og endringer av firmaenes satsningsområder. Felles for alle firmaer er god støtte og rask respons på våre behov. Vi har grunn til å være fornøyd under vekslende «forhold» fordi hjemmesidenes nedetid er svært beskjeden.

Red. tør si at leserne tok svært godt i mot hjemmesidene fra første stund. Antall treff på sidene bekrefter det. I løpet av 10-årsperioden har mer enn 110 000 lesere besøkt hjemmesidene – ca 50% av de besøkende er til enhver tid unike. Det er spesielt interessant å se av statistikk at sidene har lesere over hele verden. Red. har mottatt utallige henvendelser fra lesere som har spørsmål eller merknader til artikler som er publisert. Slikt gir inspirasjon til arbeidet!

Red. hadde fra starten en ide om at hjemmesidene ikke skulle påføre foreningen kostnader. Det har vi lykkes med da flere sponsorer stiller opp og pryder sidenes venstre marg med reklameinnslag. Det er vi er takknemlig for.

«Formålet med hjemmesidene er, åpent og for all verden, å presentere vår forening, dens historie og aktiviteter.» Red. mener den lever opp til formålet. Det er hevet over tvil at hjemmesidene bidrar til å sette sjømannsforeningen på kartet, og til en positiv profilering av den og dens aktiviteter.

Filed under: utleie

Amerikabåtene

Amerikabåtene er for de fleste synonymt med Den Norske Amerikalinje (NAL) – et rederi som ble grunnlagt i 1910 primært for transatlantisk transport av passasjerer og gods mellom Kristiania og New York. Opp i gjennom tidene hadde rederiet 8 passasjerskip og 13 lasteskip og samtlige skip hadde navn som endte på «-fjord». Skipene ble i sin tid betraktet som de flotteste i den norske handelsflåte. NALs første skip var S/S «Kristianiafjord» som ble satt i trafikk i 1913. Vi forbinder «amerikabåtene» i første rekke med de skip som fraktet hundretusener av eventyrlystne nordmenn til USA i løpet av første halvdel av 1900-tallet. Passasjerskipene gikk i rute mellom Oslo og New York fram til 1973. Ruten gikk via Kristiansand, Stavanger og Bergen. Rederiet drev også med cruisefart. NALs siste passasjerskip var M/S «Vistafjord». (Kilde:lokalhistoriewiki.no)

Flere av leserne vil huske Amerikalinjens lasteskip i sin tid ankom fjorden her; svært ofte med korn til «Mølla» i Skien.
Rederiet trakk seg ut av passasjer- og cruisevirksomhet i 1981, og drev kun med frakt inn til selskapet ble overtatt og slått sammen med Wilh. Wilhelmsen i 1995.

24.februar 2017 hadde Aftenposten en artikkel under navnet «Flere hundre tusen dro til USA, få kom tilbake». Artikkelen handler kort fortalt om utvandringen fra Norge til USA fra 1800-tallet og fram til andre verdenskrig.»Drømmen om et bedre liv  førte dem ut på Atlanterhavet». Ca 800.000 nordmenn utvandret i denne perioden og NALs skip fraktet størsteparten av dem. Skipene ble ikke bare benyttet av utvandrere, men også av vanlige reisende inn til «Fremveksten av velferdsstaten og nye transportmidler gjorde sitt til at båtenes betydning ble gradvis mindre».

Aftenspostens artikkel viser også til en video som du kan se ved å klikke her.

 

 

 

Filed under: Artikler, utleie

Gave til Sjømannsforeningen

Da vårt medlem Morten Nymann kom over  modeller av losbåten «Kan Jif», bestemte han seg for å kjøpe en og gi den til Langesund og Omegns  Sjømannsforening. Anledning var at han ville gi en gave til foreningen i forbindelse med våre nyoppussede lokaler i eget hus. Losbåtens forhold til Langesund gjennom mange år var et særdeles passende objekt i så måte. Jan Erik Vidvei, også medlem av vår forening, ville være med på gaven. Modellen ble innkjøpt og er nå på plass i vår nye storstue. Modellen bidrar til utsmykkingen av våre lokaler og -til det maritime preg en sjømannsforening skal ha. Sjømannsforeningen setter stor pris på gaven!

Nå mer om «Kan Jif».
Skøyta var bygget ved Røeds båtbyggeri i Risør i 1922  og innkjøpt av losene i Langesund i 1923. Den gang måtte losene kjøpe båtene selv. Losskøyta var ikke noen hurtigseiler, men en ypperlig sjøbåt av Colin Archer-typen. Det var to skøyter som skiftet om vaktholdet på Langesundsbukta, med seks døgn hver. Framdriften var basert på seil – med en mindre hjelpemotor til støtte under selve bordingen.
Det var tre loser som opprinnelig kjøpte skøyta som fikk navn etter seg selv og sine koner slik: Knut Toner, Anders Hansen, Nils Nilsen, Johanna, Inga og Fredrikke. Forbokstavene med fet skrift ble til «Kan-Jif» – som altså ble navnet på båten. I 1925 kjøpte nok en los part i skøyta uten at navnet ble endret av den grunn. Skøyta var jo en «dame» og av årsaker som ikke kan nevnes her, foreslo losenes koner noe senere å legge til en f i navnet.

Ved omorganisering av lostjenesten i 1948 fikk losskøytene i Langesund nytt navn. «Kan Jiff» fikk navnet «Dypingen». «Dypingen» var i tjeneste i Langesund fram til 1974 da nye losbåter ble satt inn. «Dypingen» ble solgt til Bobby Føreland som ville på jordomseiling. Han helrenoverte båten og ga den på nytt navnet «Kan Jiff». Føreland og hans mannskap kom til Fiji-øyene. Der, i 1976, ble båten solgt til den amerikanske konsul som i 1978 seilte den til Georgia,USA. Hvordan det senere gikk med båten er ukjent.

Det hører med til historien at Føreland skaffet seg andre Colin Archer-skøyter og dro til fjerne farvann. Bl a bygde han en skøyte på «Barfot-jordet», Langesund i perioden 1986-89 som også fikk navnet «Kan Jiff». Men det er en annen historie.

Viktige kilder til denne artikkel har vært samtaler med pensjonert los Thomas Hesthammer og Bobby Føreland.

(Denne artikkel er revidert 20.12.16)

Andre kilder: -Sjømannsforeningens Historiske arkiv
– Egen research

 

Filed under: utleie

Spiseaften 2.november. – En milepæl!

Onsdag 2. november er det nok en gang duket for spiseaften i vår forening. Den markerer også en milepæl. En milepæl, fordi det er vår første spiseaften i nye, renoverte lokaler. Som dere husker besluttet Generalforsamlingen 2016 å bygge om 1. etasjen i Huset til ny spiseal, nytt kjøkken og nye toaletter. Foruten å bli vår nye spisesal, skulle standarden på de nye fasilitetene være slik at vi også kunne leie ut lokalene til passende selskaper/ arrangementer.

Arbeidene med renoveringen startet primo april og nå er prosjektet ferdig! På Aktuelt-siden har vi søkt å dekke forvandlingen nærmest uke for uke. Så les der, for å se hva som har skjedd i løpet av de siste 7 måneder. Det er utført et fantastisk arbeid, både med dugnad og av fagfolk, og vi kan glede oss over nye og tidsmessige lokaler.

Dekket til spiseaften
Dekket til spiseaften

erter,kj+flPå menyen den 2. nov står erter, kjøtt og flesk. Forberedelser til spiseaftenen er igang for lengst! Vi kan glede oss til tradisjonell sjømannskost som kokken Jørn alltid tilbereder på en utsøkt måte.

Hjertelig velkommen til spiseaften – lokalene åpner kl 1900 og vi går til bords kl 2000.

 

Filed under: utleie

Selvstyrte skip – kapteinen og mannskapet settes på land?

autonome-skip-rolls-royce-700x350Det pågår forskning om det er mulig å sette mannskapet på land og gjøre skipene autonome. Styreleder Kjersti Kleven i Kleven-gruppen, understreker overfor NTB at det er like naturlig å diskutere ubemannede skip som å se på selvgående biler.
(Bildet t.v. er et fiktivt illustrasjonsfoto).

Les en interessant artikkel om selvstyrte skip ved å klikke på linken under.

abcnyheter.no/nyheter/2016/10/02/195246171/tre-steg-mot-selvgaende-skip-pa-verdenshavene

Filed under: utleie

Norsk Tipping Grasrotandelen

Vi i redaksjonen gjorde for noen år siden medlemmene oppmerksom på at 5 % av innsatsen for spill i Norsk Tipping tilfaller lag og foreninger. Vi i Langesund og Omegns Sjømannsforening har noen år vært med på den såkalte Grasrotandelen og det kommer inn penger to ganger i året fordi dere medlemmer har begunstiget vår forening som mottaker. Hittil i år har vi fått kr. 3.186 kroner.

Grasrotandelen
Vi oppfordrer de av medlemmene som ikke har Langesund og Omegns Sjømannsforening som Grasrotmottaker på sitt spillekort om å gjøre det enten på Norsk Tippings hemmeside eller hos kommisjonærer som har plikt om å ordne det. Dette er kjærkomne midler til vår forening.

Filed under: utleie

Utvidet Panamakanal er åpnet

panamakan
Panamakanalen – Illustrasjonsfoto.

Etter ni års anleggsvirksomhet, åpnet den renoverte, ombygde og utvidede Panamakanal den 26. juni d. å. Kanalen kan nå ta langt større skip enn tidligere, og det er ventet at dette vil medføre økt trafikk gjennom den økonomisk- og strategisk viktige vannveien mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Panamakanalen er en livsnerve i den globale handel. Et titals utenlandske statsledere var tilstede under den offisiselle åpningen. Det var et kinesisk skip som fikk æren av å seile første offisielle tur gjennom kanalen.
Etter ombyggingen kan kanalen ta skip med en kapasitet på opp til 14.000 containere –  en tredobling av den tidligere maksgrense for skip. Panama håper, i løpet av det nærmeste tiår, å doble mengden gods som føres gjennom kanalen. I dag passerer 300 millioner tonn gjennom kanalen årlig, noe som gir 1 milliard dollar i inntekt til landet. (Momenter til tekst er hentet fra Aftenposten).

Mer tekst med bilder og en illustrerende video, kan du lese her

Filed under: utleie

Nye Bastøferjer

BastøFosen

Bastø Fosen har nylig signert en avtale med Statens vegvesen, verdt 4,5 milliarder kroner, som sikrer selskapet konsesjon på sambandet Moss – Horten for perioden 2017 – 2026.

I forbindelse med den nye konsesjonen, vil Bastø Fosen bygge tre nye ferjer som skal være klare fra begynnelsen av 2017. Ferjene bygges i Tyrkia og blir 142 meter lange, 21 meter brede, ta 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24-30 vogntog, avhengig av størrelsen. De nye ferjene er utviklet i samarbeid med Multi Maritime, Førde. De er utviklet med spesielt fokus på å redusere laste- og lossetid av både gående og kjørende. Alle kjøretøy blir plassert på et åpent bildekk som effektivt lastes med kjørefelt som strekker seg uavbrutt i hele ferjens lengde. Nedenfor ser du et bilde av en ny ferge – slik den er tenkt vil se ut.

Bastø-Fosen-MM139FD-8-cDe nye ferjene vil få energieffektive dieselmotorer og etter Bastø Fosens beregninger vil NOx-utslippet reduseres med over 80 prosent i forhold til eksisterende ferjer. I tillegg vil nyutviklet energieffektiv skrogform, gi de nye ferjene et redusert drivstofforbruk på 25-30 prosent, i forhold til ferjene som er i drift i dag.
De «gamle» ferjene skal bygges om, for å tilfredsstille konsesjonens krav til NOx-utslipp.

NB! Fra 2017 innføres AutoPASS på fergene og det blir gratis for gående, syklende og bilpassasjerer.

Se en animasjonsvideo produsert av News On Request her.

Fra neste år har Bastø Fosen seks ferjer som opererer i sambandet, fem i trafikk og en i reserve. Det skulle vel borge for kort ventetid, vil vi håpe! Greit å vite for de av oss som velger «å kjøre rundt»(?).

Filed under: utleie