Croft holmen siste nytt 24.03.23 det tilspisser seg

25.03.22 Leder i PD
22.03.22 siste nytt. I dagen TA ser vi at det legges et utilbørlig press på Bamble Kommune vedrørende overtagelsen av Croftholmen. Se faksimile av TA 22.03.
 
 
Fra vår formann har vi fått en kommentar vedrørende bruken av Chroftholmen. Sjømannsforeningen har kjempet for bevaring av Croftholmen over flere år. I siste utgave av fagbladet Maritim Logg «skriker havvindsnæringen etter  flere sjøfolk». Den fremtidige flytende «Havvind-næringen» vil trenge over 50 000 personer for å få realisert de første prosjekter. De  fleste prosjekter om havvind trenger en god og profesjonell  tilpasset sjømannsopplæring. 
Vedlegger lederen og bilder fra fagbladet Maritim Logg til informasjon.
 
Bruk Croftholmen til denne opplæring av fremtidens sjøfolk!!
 
Knut Bjerke
Formann 

Langesund og Omegns Sjømannsforening

ITelemarks avisen 4.3.23.

Falsmile fra artikkel i TA 4.3. Viser at det er vilje i fylket og i Bamble Kommune når det gjelder å beholde kontrollen over Croftholmen.

 

2.2 kommer det frem av en artikkel i TA at Croftholmen nå blir lagt ut for  salg. Se faksimile av artikkel. Redningsselskapet tar pengen og drar til Horten for å bygge ut sitt trenings anlegg der og er av den oppfatning at det dekker testamentet vilje.

Nå får vi håpe at kjøperne har en samfunnsmessig oppfattelse av bruken av holmen.

Croftholmens skjebne står høyt på Langesund Sjømansforenings agenda, og vårt styre har engasjert seg i denne saken. se link til rapporten

http://langesundsjomannsforening.com/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-om-mulig-etterbruk-av-Croftholmen-V-3-Final.pdf

I den senere tid har vi kunne lest i pressen at Fylkeskommunen og Redningsselskapet har blitt enig om hva de skal gjøre.

Det virker som om de skal dele salgssummen i 50-50 del. Nå har Redningsselskapet avkreftet at det er enighet. Men ingen røyk uten ild…

Fylkeskommunen har budsjettert med 45 millioner kroner i inntekter fra et salg av Croftholmen, men i et brev er Redningsselskapets advokat i august 2021 var Redningsselskapet soleklar på at det aldri vil kunne innkasseres.

Det som er viktig for alle som har sin tilknytning til Croftholmen enten som elev i ny tid eller som sjømannselev i gamle dager, eller som er gode Bamble borger, det er å unngå at den blir privatisert og stengt for allmenheten.

Nå har vår Ordfører Halgeir Kjendal tatt kontakt med TA og blitt intervjuet av Lars Løkkebø, vi har tatt oss den frihet og hente dette fra TA og satt det inn her.