Det forskjønnes på utsiden av huset

I dag har Veidekk begynt på asfalteringen rundt huset. Etter alt gravearbeidet som har foregått siste måneden er det flott å se at siste opprydding er i gang.