DLB «Sea Troll»

Da redaksjonen spurte Svein Erik Hedvald Nilsen om å bidra til denne siden, var svaret raskt: «Det må i tilfelle bli med Sea Troll».

svein_bilde

DLB «Sea Troll» (t.v) var i sin tid verdens dyreste og mest avanserte kran-, rørleggings- og dykkerskip. (DLB står for Derrick, Lay, Barge). Dette var en meget kostbar investering og det imponerte at norske redere turte satse så stort. Tre redere, nemlig Bjørge, Eitze og Lange gikk sammen om dette.

Skipet ble bygget i 1976 ved Blom & Voss, Hull No. 886, var 180 meter langt og var på 24.380 tonn (GW). Det meget avanserte og spesialiserte fartøyet kunne også bringe med opp til 7000 tonn med rørseksjoner. Skipet hadde kapasitet til å legge «pipelines» på store dyp. Avhengig av skipets oppdrag kunne mannskapet variere mellom 287 til 400 mann.

Svein Erik var overstyrmann og assisterende super-intendant ombord. (Han hadde tidligere også vært 1.styremann). Han assisterte den franske super-intendant som var øverste ansvarlige for operasjonene. Franskmennene hadde jobbet offshore i mange år – verden rundt – før nordmennene begynte i Nordsjøen. Norsk kunnskap om offshore-virksomhet på midten av 1970-tallet var underlegen franskmennenes.

Litt avhengig av hvilken jobb som skulle gjøres og markedet, var døgnraten for DLB «Sea Troll» ca kr 1.200.000,- pr døgn.

Bildet under viser DLB «Sea Troll» i dag. Skipet heter nå «Castoro Otto», eies av Saipem, Italia og er i full drift i forskjellige deler av verden.

castorootto_01