En flott 17 mai arrangement ved minne støtten over våre falne, sjøfolk forsvunnet på sjøen og minne støtten til Hans Petter Holm

Bilder og Tekst ved Per Flaathe

Til tross for sur vind fant mange veien til markeringene ved bautaen over falne fra Langesund i den 2. Verdenskrig, og ved graven til den ukjente sjømann inne på kirkegården. De kom for å hedre de som for lengst ha forlatt oss, og for å markere betydningen deres offer har for en dag som 17. mai. 

 Tale og kransenedleggelse ved bautaen ble foretatt av Per (Pellik) Ludvik Gusfre.

Han hentet fram bilder over de falnes innsats gjennom de erfaringene han fikk som følge av egen families berøring med de dystre krigsårene 1940-1945. Langesund skolemusikk spilte, mens Per Ludwig ledet an i Ja vi elsker!

Etter bautaen beveget deler av de frammøtte seg til Langesund kirkes kirkegård.

Der foretok formannen i Langesund og Omegns Sjømannsforening, Knut Bjerke, den tradisjonelle kransnedleggelsen og markeringen av den ukjente sjømanns grav. En enkel stein rett ved inngangen til kirken.

Men denne 17. mai ble det foretatt en annen og like viktig markering i regi av Sjømannsforeningen.

Det store minnesmerket over sjøkaptein Hans Petter Holm, som var kaptein på Najaden i slaget om Lyngør i 1812, har etter 190 år fått en markant oppgradering takket være nettopp sjømannsforening og formann Knut Bjerke. 

Holm fant sin død i brenningene ved Tangenskjær  den 26. oktober 1812 etter å ha grunnstøtt. Da uværet la seg og den døde sjøkapteinen ble funnet inne i Furustrand, ble han fraktet til en begravelse ved Langesund kirke. Hans venner og med offiserer ønsket å reise et verdig minnesmerke over Hans Petter Holm. Men på grunn av de politiske forholdene den gangen ble det hele utsatt til 1835. 

I dag, 17. mai, kunne vår formann Knut Bjerke legge ned en krans på sjø kaptein Hans Petter Holms sin grav og minnesmerke, og føye nok en viktig handling til foreningens arbeid med å holde i hevd gamle tradisjoner og minner over en annen tid.

Det ble en flott og verdig 17. mai.