Endring i andre etasje

I forbindelse med ombygging av første etasje ble det fattet en beslutning i styret vedrørende andre etasje. Man vedtok og ruste opp med en ny bardisk plassert ved serverings luken i den gamle messen. I tillegg ble det gitt et mandat til huskomiteen om å fjerne den  gamle og et redusert antall bord i gamle messen, slik at den kunne brukes til et samlingsted i tillegg til salongen.

.

Arbeidsfolket klar for servering

Huskomiteen fikk en en ramme på kr 25 000.-, Nå er  arbeidet ferdig og det har gått med kr 24548.-. Det er inklusiv et nytt kjøleskap inn i den nye bardisken og en ismaskin. Den gamle bardisken ble donert til søppelplassen på Eik.

Den gamle bardisken på vei til Eik.