Endringer i bybildet

 

Smitangen og aktivitetene der har vært kjent for langesundsfolk i «alle tider». Meningen med denne artikkel er ikke å gjenta historien om utviklingen og virksomhetene på Smitangen gjennom tidene. Vi viser i så henseende til egen artikkel på disse hjemmesider under «Historisk/Artikler» – «Fra nødhavn til skipsverft», datert 5. januar 2014.

Vi fikk lyst, med dette bildegalleriet, til å vise hvordan bybildet – spesielt sjøfronten –  har endret seg ved nedleggelsen og fjerning av virksomhetene på Smitangen. Bildene nedenfor taler for seg selv. Oppryddingen på Smitangen har åpnet opp for nytt inn- og utsyn langs sjøkanten.
Nå gjenstår de videre planer for tangen. Det blir nok bebyggelse, vil vi håpe, men i hvilken form? De første planer om 200 boenheter og høyhus synes skrinlagt. Andre interessenter er inne og ser for seg lavhusbebyggelse (i «sørlandsstil») med totalt ca 70 boenheter og arbeidet med reguleringsplan er i gang. Spennende er det – den som lever får se. Vi håper selvsagt på en utvikling på Smitangen som kan gi positive ringvirkninger for Langesund og en  eventuell bebyggelse på Smitangen vil igjen endre sjøfronten i byen…