Trolig setter vedtaket Bamble helt i teten i Norge når det gjelder å ta et tak for å styrke denne gruppen med elever i skolen.

– Jeg tror nesten jeg kan garantere at ingen andre kommuner har fattet et tilsvarende vedtak, sier Næss.

I en årrekke har han kjempet for at mennesker med lese- og skrivevansker skal få den nødvendige hjelpen de trenger for å komme seg gjennom skoler og få seg en utdannelse. Næss forteller at han ofte har opplevd nærmest likegyldighet hos en rekke offentlige instanser. Nå kan dette bildet være i ferd med å snu.