Våre sponsorer

Foreningens lover og statutter

Lover for Langesund og Omegns Sjømannsforening er første gang vedtatt 26. november 1925. Lovene er senere revidert flere ganger. Gjeldende versjon er vedtatt på Generalforsamlingen den 27. januar 2012. Her finner du også foreningens statutter.