Forslag om salg av Cudrios gt. 3. Brev til Bamble Kommune v/ Ordfører og de politiske partiene. Det kjempes på alle fronter.

Langesund og Omegns Sjømannsforening går imot kommunens salg av «Kulturtempler» i Langesund sentrum. Foreningen fremmer forslag til vedtak i kommunestyremøte 14. desember 2023.

Langesund og Omegns Sjømannsforening gir herved kommentarer til formannskapets behandling og vedtak av kommunens budsjett for 2024.

I vedtaket fra formannskapet ligger det forslag til kommunestyret om hurtig salg av:

 1. Cudrios gate 3.
 2. Clarks Minde.
 3. Kulturhuset – Sentrumsgården.

Dette er tre «kulturtempler» i Langesund sentrum som foreslås solgt. Sjømannsforeningen har sammen med Langesundsfjordens Kystlag i flere år arbeidet for og støttet utvikling av Kystkulturkvartalet i Langesund. Cudrios gate 3 er ment å være bærebjelken i den fremtidige kystkultur-utvikling fra Dampskipsbrygga til Smietangen.

Politiske vedtak gjennom en rekke år har vært følgende prioriteringer for Bamble kommune:

 1. Langesund skal være kultursenteret i Bamble kommune med hovedvekt på kystkultur.
 2. Stathelle og Rugtvedt skal være detalj- og små-handelssenteret i kommunen
 3. Resten av Bamble med bl.a. Langrønningen, Feset og bl.a. Frier Vest er prioritert til storhandel og industribygging.

Det er derfor merkelig at formannskapet foreslår å selge tre «Kulturtempler» i Langesund. Dette er stikk i strid med tidligere politiske visjoner og vedtak for kultursatsing i kommunen.

Langesund og Omegns Sjømannsforening foreslår at behandlingen om salg av de tre «Kulturtempler» i Langesund sentrum utsettes inntil videre. Den videre behandling om salg bør involvere innbyggerne i Langesund på en demokratisk måte. Gjerne med lokal folkeavstemming.

I tillegg foreslår Sjømannsforeningen at det må innhentes fagkonsultasjoner fra en rekke offentlige kulturfaglige miljøer før endelig vedtak fattes. Det gjelder bl.a. følgende:

 1. Starforvalteren i Telemark må gi uttalelser om salget.
 2. Riksantikvarens uttalelser må fremlegges offentlig.
 3. Fylkeskommunen bør vurdere foreslåtte salg i henhold til Kulturminneloven.
 4. Fortidsminne foreningen i Telemark v/ Else M. Skau må få komme med sine synspunkter. Hun har vurdert en rekke hus og bygninger i Langesund.
 5. Kulturdepartementets fagekspertise på forvalting av unike «Kulturtempler» må innhentes og fremlegges i offentlighet.

Konklusjon med forslag til vedtak i kommunestyret den 14.desember 2023:

«Når den faglige saksbehandling foreligger med sine uttalelser, i full offentlighet, foreslår Sjømannsforeningen at innbyggerne i Langesund på demokratisk måte får bestemme over vedtaket om salg av de tre kulturhistoriske «Templer» gjennom lokal folkeavstemming».

På vegne av styret i Langesund og Omegns Sjømannsforening

Knut Bjerke

Formann