Første møte etter pandemien

Åpningsfesten 13.10.21 etter 579 dager uten å møtes, med fem nye medlemmer og et opptak´´av en ny, og maten til Jørn. Det kunne ikke bli annet en en fest aften.

Styret hadde invitert med gratis mat og velkomst drink. 46 var meldt på og det ble 42 som var til stede. En kjøkken gjeng som vi bare kan bukke og  nikke og takke, for innsats, kjempe god mat og fremragende servering.

Det er i korona perioden tatt opp syv nye pluss en på møtet 13,10. Disse er Mareno Pettersen, Nis-Egel Nilsen, Svein Storberget, Harald Boye Svendsen, Ragnar Voss, Erik Stark-Johansen, Odd Henry Aasen og Øyvind Eriksen. Vi har i dag 90 medlemmer av disse fikk vi plass til 46, flere måte avvises på telefon da Lasse satt strek på 46. Lasse presentert de nye som var tilstede under middagen.

Vår eminente hoff fotograf har tatt mange flotte bilder fra sammenkomsten opp og nede her kommer de:

MERK ar det er endring på julemøte det er flyttet fra 10.12 til onsdag 08.12.