Fram og Dølen på Fjone

Vassdraget var livsnerven
Vassdraget fra VrŒliosen til Arendal, med de store innsj¿ene Nisser og VrŒvatn, er en vakker del av Norge. Det har ogsŒ hatt sin store betydning for oppbygging og utvikling av samfunnet i denne regionen.
NidarŒvassdraget har v¾rt selve livsnerven for folket. Fra de f¿rste menneskene oppdaget omrŒdet og slo seg ned her, har vassdraget v¾rt viktig.
Vassdraget fikk skipsfartshistorie. BŒter ble bygget for Œ frakte millioner av kubikkmeter t¿mmer. Tusenvis av reisende, til og fra bygder og by, brukte bŒtene pŒ innlandsvanna.
Men tidene skifter. Vegen kom, bilene kom og transporten gikk landeveien. BŒtene ble kondemnert. Unnataket var ÓFramÓ som ble lagt i opplag ved Foss¿y i VrŒdal.
Vassdraget er fremdeles viktig. Men vassdragets betydning ble forandret. Framposten vil gjerne presentere noen glimt fra historien. Noe av den kan ogsŒ oppleves pŒ museet ved SmŒstraum sluser. Sluseanlegget som for ¿vrig fyller hundre Œr.
Millioner av kubikkmeter t¿mmer, tusenvis av passasjerer, tonnevis med gods ble fraktet med bŒtene Her vil Framposten gi deg noen glimt fra historia til ÇD¿lenÈ, ÇNissenÈ og ÇFramÈ.
Mer av historien kan man fordype seg i pŒ slusemuseet. I museet ved SmŒstraum sluse blir man slŒtt av hvor stor og viktig n¾ringsvei vassdraget for folket som bodde her og for byen Arendal. Arendals Vassdrags Brukseierforening har en stor del av ¾ren for at vassdraget fikk sitt museum ved det ene av de to sluseanleggene selskapet er konsesjonsforpliktet til Œ holde i stand.
Moderne tider
Utviklingen gikk ikke i fav¿r av skipstrafikken pŒ Nisser og VrŒvatn. Vegen kom, bilene kom og transporten gikk landeveien. Jernbanen, Treungenbanen, bygd i 1913 holdt stand helt til 1967. Da var det slutt.
I dag er det bare veteranbŒten ÇFramÈ som er det levende minnesmerket over den viktige skipsfarten pŒ Nisser og VrŒvatn. Takket v¾re arbeidet som ble gjort for Œ bevare den siste av bŒtene i dette vassd