Gamle Langesund åpnet og klar for trafikk

Innseiling Grenland

Farledsprosjektet Innseiling Grenland har gitt bedre framkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken i farleia inn til Grenland havn, og bidratt til å redusere risikoen for uhell som kan føre skade på både liv og miljø.d

Fra 1. november er leden gjennom Gamle Langesund åpen for seilas med fartøy inntil 300 meters lengde, 32,5 meters bredde og 12,5 meters dypgående. I tillegg endres reglene som omhandler seilas i Helgerofjorden, Håøyfjorden og Kalvensundet slik at fartøy med inntil 13,5 meters dypgående kan bruke farvannet.

Tiltaket i Gamle Langesund rettet ut leia, og kortet ned seilingsdistansen og reduserer behovet for retningsjustering under seilasen, det er fjernet om lag 137 000 kubikkmeter fjell. Farleia blir 15 meter dyp.I tillegg har tre små grunner i Kalvenløpet blitt fjernet; Kløsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen. Det ble frjenet omkring 3 000 kubikkmeter fjell. Farleia gjennom Kalvenløpet ble 16,5 meter dyp

Sprengningsmassene er deponert i godkjent sjødeponi i tilknytning til utdypingsfeltene.

 https://www.facebook.com/innseilingtilgrenland