Gave til Sjømannsforeningen

Da vårt medlem Morten Nymann kom over  modeller av losbåten «Kan Jif», bestemte han seg for å kjøpe en og gi den til Langesund og Omegns  Sjømannsforening. Anledning var at han ville gi en gave til foreningen i forbindelse med våre nyoppussede lokaler i eget hus. Losbåtens forhold til Langesund gjennom mange år var et særdeles passende objekt i så måte. Jan Erik Vidvei, også medlem av vår forening, ville være med på gaven. Modellen ble innkjøpt og er nå på plass i vår nye storstue. Modellen bidrar til utsmykkingen av våre lokaler og -til det maritime preg en sjømannsforening skal ha. Sjømannsforeningen setter stor pris på gaven!

Nå mer om «Kan Jif».
Skøyta var bygget ved Røeds båtbyggeri i Risør i 1922  og innkjøpt av losene i Langesund i 1923. Den gang måtte losene kjøpe båtene selv. Losskøyta var ikke noen hurtigseiler, men en ypperlig sjøbåt av Colin Archer-typen. Det var to skøyter som skiftet om vaktholdet på Langesundsbukta, med seks døgn hver. Framdriften var basert på seil – med en mindre hjelpemotor til støtte under selve bordingen.
Det var tre loser som opprinnelig kjøpte skøyta som fikk navn etter seg selv og sine koner slik: Knut Toner, Anders Hansen, Nils Nilsen, Johanna, Inga og Fredrikke. Forbokstavene med fet skrift ble til «Kan-Jif» – som altså ble navnet på båten. I 1925 kjøpte nok en los part i skøyta uten at navnet ble endret av den grunn. Skøyta var jo en «dame» og av årsaker som ikke kan nevnes her, foreslo losenes koner noe senere å legge til en f i navnet.

Ved omorganisering av lostjenesten i 1948 fikk losskøytene i Langesund nytt navn. «Kan Jiff» fikk navnet «Dypingen». «Dypingen» var i tjeneste i Langesund fram til 1974 da nye losbåter ble satt inn. «Dypingen» ble solgt til Bobby Føreland som ville på jordomseiling. Han helrenoverte båten og ga den på nytt navnet «Kan Jiff». Føreland og hans mannskap kom til Fiji-øyene. Der, i 1976, ble båten solgt til den amerikanske konsul som i 1978 seilte den til Georgia,USA. Hvordan det senere gikk med båten er ukjent.

Det hører med til historien at Føreland skaffet seg andre Colin Archer-skøyter og dro til fjerne farvann. Bl a bygde han en skøyte på «Barfot-jordet», Langesund i perioden 1986-89 som også fikk navnet «Kan Jiff». Men det er en annen historie.

Viktige kilder til denne artikkel har vært samtaler med pensjonert los Thomas Hesthammer og Bobby Føreland.

(Denne artikkel er revidert 20.12.16)

Andre kilder: -Sjømannsforeningens Historiske arkiv
– Egen research