Generalforsamling 2021 Korona gjennomføring

Generalforsamling 2021

Nytt styre 2021-2022.

Formann : Lasse Lassen 1 år (GF2022)

Nestformann : Knut Bjerke 2 år (GF2023)

Kasserer : Ola Aas 1 år (GF2022)

Styremedlem : Leif Vidar Hansen 2 år (GF2023)

Styremedlem : Svein Giskemo 1 år (GF2022)

Styremedlem : Per Robert Jøntvedt 2 år (GF2023)

Varamedlem : Tore Hovstø 1 år Varamedlem : Per Sven Berg 1 år (GF2022)

Revisor : Roy Lundquist. 2 år (GF2023)
Revisor : Hans Petter Wærvågen 1 år (GF2022)

Komiteer vil bli valgt/pekt ut av styre og, dette gjelder Huskomiteen, Arrangement komiteen og WEB redaksjon. Kommer tilbake til dette sener