Hedres de som hedres kan

I dag var det tid for å gratulere og takke. Det ble blomster overrekkelser til 70 års jubilant, Eirik Thorsdalen 11.02.24 og avtroppende sjef de siste to årene og mangeårig medlem av festkommiteen, Tore Hovstø.

Blomstene ble overrakt litt på forskudd i dag 07.02.24. men er vel fortjent. Knut og Leif sto for det seremonielle.