Historisk arkiv på plass i den gamle garasjen

Vi har tidligere omtalt oppussing og rehabilitering av Huset. Se artikkel datert 16. august 2015. En viktig del av rehabiliteringen har vært å bygge om en garasje til rom for Historisk arkiv. Dette arbeidet er nå ferdig.
Vår foreningen har et betydelig historisk materiale, bl a mottatt som gaver gjennom tidene. Foreningen har imidlertid manglet et passende rom for oppbevaring. Det verdifulle materialet har ligget pakket ned i esker og bokser, rundt om på de forskjelligste steder i Huset vårt. Styret besluttet å bygge om en garasje i bygget til et arkiv for dette materialet. Huskomiteen har fulgt opp arbeidet. Nå er rommet altså ferdig og tatt i bruk. Dette gir leder Knut Bjerke full oversikt og godt grunnlag for å systimatisere  materialet og videreutvikle arkivet.

I anledning spiseaften 25.11. ble alle fremmøtte invitert til arkivet på» visning». Mer en 20 medlemmer stakk innom til pepeperkaker og forfriskninger. Det var mange godord å høre, både om styrets beslutning, Huskomiteens håndtering av prosjektet og ikke minst om arbeidet Knut har lagt ned for å få arkivet på plass. Webredaksjonen gratulerer!