Alf Håkon Zachariassen

haakon_zAlf Håkon Zachariassen er født og oppvokst i Langesund. Han er utdannet ingeniør innenfor telekommunikasjon.

Håkon, som han kaller seg (bilde til venstre), er født i 1950. Han har jobbet i prosessindustrien i Grenland som instrumenteknikker og laborant ved forskningssenter siden 1977. Han har selv ikke seilt til sjøs, med unntak av 9 måneders førstegangstjeneste på KNM «Narvik», men kommer fra en sterk sjømannsfamile – både på fars- og morssiden. Han har sendt oss en artikkel – rettere sagt et dikt på hele 43 vers(!) «The Hallfried`s Last Watch» – som er vel verdt å lese.

Men før du begynner å lese vil Håkon fortelle deg litt om bakgrunnen for diktet. (Fritt gjengitt etter innspill fra Håkon selv): Abraham Asvald, som omtales i diktet, var skipper på D/S «Hallfried». D/S «Hallfried» ble torpedert i oktober 1943 og skipper Asvald omkom under forliset. Skipper Abraham Asvald var bestefar til Håkon og bror til Tellef Asvald som var formann i Langesund og Omegns Sjømannsforening i perioden 1954-1960.

Det som er spesielt interessant, er historien rundt denne torpederingen og skjebnen til en av de tre overlevende – engelskmannen Thomas Patrick Shaw, alias Karl Hansen. Shaw likte seg så godt ombord på norske båter at han tok det norske, velklingende navnet Karl Hansen!

Rett etter torpederingen skrev han ned hendelsen i et dikt på 43 vers der altså Håkons bestefar blir nevnt. Karl Hansen bosatte seg i USA etter krigen og livnærte seg av strøjobber. Han fikk til slutt krigspensjon og døde i 2008.

Redaksjonen takker Håkon hjertelig for bidraget som du kan lese her. (11.02.2010.)»The Hallfried`s Last Watch» er gripende lesning!