Alf Helland-Olsen

1_alfAlf Helland-Olsen er langesundsmann. Han har vært medlem av Langesund og Omegns Sjømannsforening siden 2002. Han ble valgt til formann av foreningen i januar 2009

Alf Helland-Olsen er født i 1944. Alf er utdannet maskiningeniør og har bl a jobbet 10 år som konstruktør og salgsingeniør i forskjellige industribedrifter i Grenland. I 1979 gikk han over i petrokjemien i distriktet som salgsingeniør og salgssjef. Han tok førtidspensjon i 2002.

Alfs besteforeldre – på begge sider – har lange tradisjoner med nær tilknytning til Langesunds sjøfarstshistorie. Med dette som bakgrunn har Alf sendt oss to interessante innspill til «Historiske godbiter».

Den første historien er fra Alfs farfars sjømannsliv. Hele historien kan du lese her. (27.10.2009)

Under arbeidet med den første historien kom Alf over en artikkel om barken «Inger» som hans farfar, Arnt Olsen, hadde vært skipper på. Artikkelen er skrevet av Johnny Sørensen fra Brevik. Han har gitt sin tillatelse til å benytte artikkelen som kildemateriale.

jonny_soerensenJohnny Sørensen (bilde t.h) er pensjonist. Han har jobbet en årrekke ved Alf Jacobsens Boktrykkeri i Brevik. Han har vært engasjert i Brevik Historielag gjennom flere tiår og skrevet en rekke bøker og artikler med historisk tilknytning til Brevik, Langesund og Grenland forøvrig.

Les hele historien om barken «Ingrid» her. (27.10.2009)