Claudia Hansen

claudia_hansenClaudia Hansen, født Glittum, har sine røtter fra Glittum gård i Bamble. Hun døde i 1976.

Claudia Hansen var gift med maskinmester Lars Hansen fra Langesund. Sammen med sin mann foretok hun en jordomseling i 1936 – 1937.

Etter krigen bodde familien i Smiebakken i Langesund og Lars Hansen arbeidet på Langesund Mek. Verksted. Senere flyttet de til Bratten der de bodde til de begge døde i 1976.

Claudia Hansen skrev dagbok fra jordomseilingen. Geir Glittum, barnebarnet til Claudia, har redigert og skrevet ned hennes dagboknotater og tilrettelagt stoffet for presentasjon. Les om jordomseilingen her.