Einar Salmèn

einar_salmnEinar Salmèn er født ved Langesundsfjorden 30. 06. 1923 og bor nå i Sandefjord. Han har eksamen fra Kristiansand Lærerhøyskole og er cand. mag fra Universitet i Oslo.

Salmèn har 40 års tjeneste som lærer bak seg, hvorav 12 år på videregående skole. I årene 1963-1990 var han overlærer ved Sandefjord kokk- og stuertskole med norsk og engelsk som undervisningsfag.

Han har bidratt til utvikling på en rekke viktige fagområder – spesielt innenfor stuertutdanningen på bedriftsleder- og forpleiningslinjene. Han har vært bidragsyter til Bamble Historielags årsskrift og til lokalhistoriske artikler knyttet til Langresund og omegn.

Einar Salmèn er positiv til et nært samarbeid med Langesund og Omegns Sjømannsforening, og har gitt sin fulle støtte til at vi presenterer to historiske artikler han står bak.

Den første artikkelen, «Langesundsfjorden og Langesund – fakta og synspunkter», kan du lese her. (11.02.2010.) Artikkel har tidligere vært publisert i Bamble Historielags årsskrift 2009. Historielaget har gitt tillatelse til at artikkelen presenteres på våre hjemmesider.

Den andre artikkelen handler om langesundsmannen Anders Henrik Andersen som startet en av Europas første stuertskoler. Artikkelen kan du lese her. (11.02.2010)

Einar Salmén har gitt oss tillatelse til å publisere nok en artikkel han har skrevet: «Wrightegaarden – mennesker og minner». Artikkelen sto i Bamble Historielags Jubileumstidsskrift for 1988 og kan leses ved å klikke her. (18.05.2012)

Redaksjonen takker hjertelig for bidragene!